Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie wieloskalowego modelu rekrystalizacji, zachodzącej w cienkich drutach z biozgodnych stopów Mg podczas ciągnienia w podwyższonej temperaturze dla średnic drutów, porównywalnych z wielkością ziarna mikrostruktury

2012/05/B/ST8/01797

Słowa kluczowe:

magnez metoda automatów komórkowych rekrystalizacja

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_3: Komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andriy Milenin 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 516 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-15

Zakończenie projektu: 2016-02-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Polerka z oprzyrządowaniem. Za kwotę 48 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. FEM-BEM Code for the Multiscale Modeling and Computer Aided Design of Wire Drawing Technology for Magnesium Alloys IF: 1,608
  Autorzy:
  A. Milenin, P. Kustra, D. Byrska
  Czasopismo:
  Advanced Engineering Materials (rok: 2014, tom: 16 nr. 2, strony: 202-210), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adem.201300279 - link do publikacji
 2. Model MES procesu ciągnienia w podgrzewanych ciągadłach drutów ze stopów Mg z uwzględnieniem procesów rekrystalizacji w skali makro
  Autorzy:
  prof. dr hab. inż. Andrzej Milenin, dr inż. Piotr Kustra, prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk
  Czasopismo:
  Hutnik Wiadomości Hutnicze (rok: 2014, tom: t. 81 nr 1,, strony: s. 7–10), Wydawca: Sigma Not
  Status:
  Opublikowana
 3. A three-dimensional frontal cellular automaton model for simulation of microstructure evolution—initial microstructure module IF: 1,49
  Autorzy:
  Dmytro S Svyetlichnyy
  Czasopismo:
  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 22, strony: 140–148), Wydawca: IOP Publishing Ltd Printed in the UK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0965-0393/22/8/085001 - link do publikacji
 4. Physical and mathematical modeling of static recrystallization process in the wires of MgCa08 alloy after drawing in heated dies
  Autorzy:
  Andrij Milenin, Piotr Kustra, Dorota Byrska-Wójcik*, Maciej Pietrzyk
  Czasopismo:
  Computer Methods in Materials Science (rok: 2015, tom: 15, strony: 482 – 492), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Status:
  Opublikowana
 5. Modeling with FCA-based model of microstructure evolution of MgCa08 alloy during drawing of thin wire in heated die IF: 1,09
  Autorzy:
  Dmytro S. Svyetlichnyy, Piotr Kustra, Andrij Milenin
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 4, strony: 2721–2727), Wydawca: Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0438 - link do publikacji
 6. Computer aided design of wires extrusion from biocompatible Mg-Ca magnesium alloy IF: 0,431
  Autorzy:
  A. Milenin M. Gzyl, T. Rec, B. Płonka
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59 iss. 2,, strony: s. 561–566), Wydawca: Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0091 - link do publikacji
 7. The process of ultra-fine wire drawing for magnesium alloy with the guaranteed restoration of ductility between passes IF: 3,147
  Autorzy:
  P. Kustra, A. Milenin, D. Byrska-Wójcik, O. Grydin, M. Schaper
  Czasopismo:
  Journal of Materials Processing Technology (rok: 2017, tom: 247, strony: 234–242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 1. MODELING WITH FCA-BASED MODEL OF MICROSTRUCTURE EVOLUTION IN ULTRA-THIN WIRES OF MGCA08 ALLOY DURING HOT DRAWING
  Autorzy:
  D. S. SVYETLICHNYY , A. MILENIN , P. KUSTRA AND V. PIDVYSOTS'KYY
  Konferencja:
  XIII International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications COMPLAS XIII (rok: 2015, ), Wydawca: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
  Data:
  konferencja 1-3 September
  Status:
  Opublikowana
 2. The development and validation of a meso-scale numerical model of fracture in the biocompatible magnesium alloys during drawing of hyperfine wire
  Autorzy:
  A. Milenin, P. Kustra, M. Kopernik
  Konferencja:
  Computational Fluid and Solid Mechanics (rok: 2013, ), Wydawca: Massachusetts Institute of Technology
  Data:
  konferencja 12-14.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Multi pass wire drawing of Mg alloys in heated die with controlled recrystallization
  Autorzy:
  Andrij Milenina, Piotr Kustra, Maciej Pietrzyk
  Konferencja:
  InterWire2015 (rok: 2014, ), Wydawca: Wire Association International
  Data:
  konferencja 28-30 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Physical and numerical modelling of wire drawing process of Mg alloys in heated dies accounting for recrystallization
  Autorzy:
  Andrij Milenin, Piotr Kustra, Maciej Pietrzyk
  Konferencja:
  Metal Forming 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Key Engineering Materials; ISSN 1013-9826
  Data:
  konferencja 21-24 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana