Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu nanocząstek metali i półprzewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych

2012/05/B/ST8/00087

Słowa kluczowe:

plazmony powierzchniowe nanocząstki materiały nanokompozytowe materiały fotowoltaiczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marek Lipiński 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 539 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-15

Zakończenie projektu: 2016-03-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Studying of perovskite nanoparticles in PMMA matrix used as light converter for silicon solar cell IF: 0,571
  Autorzy:
  . M. Lipiński, R.P. Socha, A. Kędra, K. Gawlińska, G. Kulesza-Matlak, Ł. Major, K. Drabczyk, K. Łaba, Z. Starowicz, K. Gwóźdź, A. Góral, E. Popko
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials. (rok: 2017, tom: 62, strony: 1733-1739), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0264 - link do publikacji
 2. Dielectric Function for Gold in Plasmonics Applications: Size Dependence of Plasmon Resonance Frequencies and Damping Rates for Nanospheres IF: 2,238
  Autorzy:
  Anastasiya Derkachova, Krystyna Kolwas, Iraida Demchenko
  Czasopismo:
  Plasmonics (rok: 2015, tom: open access, strony: 44572), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11468-015-0128-7 - link do publikacji
 3. Simple analytic tool for spectral control of dipole plasmon resonance frequency for gold and silver nanoparticles
  Autorzy:
  Anastasiya Derkachova, Krystyna Kolwas
  Czasopismo:
  PHOTONICS LETTERS OF POLAND (rok: 2013, tom: 5, strony: 69-71), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.2013.2.12 - link do publikacji
 4. Influence of Ag nanoparticles microstructure on their optical and plasmonic properties for photovoltaic applications IF: 4,018
  Autorzy:
  Z. Starowicz, A. Kędra, K. Berent, K. Gawlińska, K. Gwóźd, E. Zielony, G. Kulesza-Matlak, R.P. Socha, K. Drabczyk, E. Płaczek-Popko, M. Lipiński
  Czasopismo:
  Solar Energy (rok: 2017, tom: 158, strony: 610-616), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Photochemical silver nanoparticles deposition on sol–gel TiO2 for plasmonic properties utilization IF: 1,547
  Autorzy:
  Z. Starowicz, M. Lipiński, R. P. Socha, K. Berent, G. Kulesza & P. Ozga
  Czasopismo:
  Journal of sol-gel science and technology (rok: 2015, tom: 73, strony: 563-571), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10971-014-3522-2 - link do publikacji
 6. Searching of new, cheap, air- and thermally stable hole transporting materials for perovskite solar cells IF: 1,449
  Autorzy:
  K. Gawlinska, A. Iwan, Z. Starowicz, Grazyna Kulesza-Matlak , K. Stan-Glowinska , M. Janusz, M. Lipinski, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora
  Czasopismo:
  Opto-Electronics Review (rok: 2017, tom: 25, strony: 274-284), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.opelre.2017.07.004 - link do publikacji
 1. PEROVSKITES NANOPARTICLES USED AS LIGHT CONVERTER FOR SOLAR CELL
  Autorzy:
  Marek Lipiński, Robert P. Socha, Aneta Kędra, Grażyna Kulesza-Matlak, Zbigniew Starowicz, Łukasz Major, Kazimierz Drabczyk, Katarzyna Gawlińska, Katarzyna Łaba
  Konferencja:
  MICROTECHNOLOGY AND THERMAL PROBLEMS IN ELECTRONICS (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 23-25.06
  Status:
  Opublikowana