Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obraz oddziaływań molekularnych w układach zawierąjacych cząsteczki o właściwościach anestetycznych - od izolowanego monomeru do kompleksu z biocząsteczkami

2012/05/B/ST4/02029

Słowa kluczowe:

Anestetyki inhalacyjne Kriospektroskopia Spektroskopia FTIR-ATR Oscylacyjny dichroizm kołowy (VCD) Zasady tlenowe Lipidy Białka Nietypowe wiązanie wodorowe Obliczenia kwantowe

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Rospenk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 798 461 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Zakończenie projektu: 2016-12-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer PC i kolorowa drukarka.. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Zewnętrzny optyczny moduł pomiarowy PEM do pomiarów VCD mocowany na stałe z boku spektrometru NEXUS (zapewniający wykonywanie widm IR bez demontażu modułu VCD). Wyposażenie do VCD obejmuje: zestaw modulatora fotoelastycznego PEM 50 kHz (składającego się z kontrolera, głowicy, polaryzatora typu wire grid" o prześwicie 30mm); uchwyt do próbek VCD (przystosowany do kuwet do pomiaru widm próbek ciekłych); demodulator typu SSD ("synchronous sampling demodulator") 50 kHz z elektronicznym filtrem pasmowym fabrycznie zestrojony z modulatorem PEM). Plus dodatkowe wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do współpracy tego modułu ze spektrometrem NEXUS. Za kwotę 485 850 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. FTIR and Raman spectra of CH(D)FC-ACF2-O-CHF derivatives of enflurane. Experimental and ab initio study IF: 1,652
  Autorzy:
  S.M. Melikova, K.S. Rutkowsk, E. Telkovaa, B. Czarnik-Matusewicz, M. Rospenk, W. Herrebout
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2015, tom: 453-454, strony: 26-34), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2015.03.010 - link do publikacji
 2. IR Spectra of Halothane–Acetone Complex in Liquefied Noble Gases (Kr and Xe) IF: 0,716
  Autorzy:
  S. M. Melikova, K. S. Rutkowski, M. Rospenk
  Czasopismo:
  Optics and Spectroscopy (rok: 2017, tom: 123, strony: 30-37), Wydawca: © Pleiades Publishing, Ltd., 2017.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1134/S0030400X17070177 - link do publikacji
 3. Towards understanding the spectroscopic features of enflurane. The fundamental and overtone bands of CH stretchig vibrations IF: 1,99
  Autorzy:
  S.M. Melikova, K.S. Rutkowski, B.Czarnik-Matusewicz, M. Rospenk
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2014, tom: 604, strony: 68 - 71), Wydawca: Elswvier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2014.04.057 - link do publikacji
 4. Ph-induced structural changes of ovalbumin studied by 2D correlation IR spectroscopy IF: 1,404
  Autorzy:
  Daehoon Kang, Soo Ryeon Ryu, Yeonju Park, Bogusława Czarnik-Matusewicz, Young Mee Jung
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2014, tom: 1069, strony: 299-304), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2014.02.061 - link do publikacji
 5. Phase Separation in Phosphatidylcholine Membrane Caused by the Presence of a Pyrimidine Analogue of Fluphenazine with High Anti-Multidrug-Resistance Activity IF: 3,607
  Autorzy:
  Katarzyna Cieślik-Boczula, Piotr Świątek, Agata Jaszczyszyn, Patrycja Zawilska, Kazimierz Gąsiorowski, Wiesław Malinka, Gottfried Köhler
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry B (rok: 2014, tom: 118, strony: 3605-3615), Wydawca: ACS Publication
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp410882r - link do publikacji
 6. The gas phase FTIR studies of chloroform + B and halothane + B (B=TMA, FCD3) mixtures IF: 1,404
  Autorzy:
  K.S. Rutkowski, S.M. Melikova, R.E. Asfin, B. Czarnik-Matusewicz, M. Rospenk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2014, tom: 1072, strony: 32-37), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2013.12.014 - link do publikacji
 7. Conformational origin of temperature changes in the IR spectrum of isoflurane. A cryosolution and ab initio study IF: 1,78
  Autorzy:
  S.M. Melikova, K.S. Rutkowski, M. Horochowska, M. Rospenk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2017, tom: 1134, strony: 374-380), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.12.086 - link do publikacji
 8. Infrared spectroscopy and ab initio study of hydrogen bonded Cl3CD N(CH3)3 complex in the gas phase IF: 2,13
  Autorzy:
  K.S. Rutkowski, S.M. Melikova, O.V. Linok B. Czarnik-Matusewicz, M.Rospenk
  Czasopismo:
  Spectrochimicz Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 136, strony: 95-99), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 9. Studying the influence of enflurane, isoflurane, and sevoflurane on the DPPC lipid bilayer using the analysis of variance and parallel factor analysis IF: 2,217
  Autorzy:
  Martyna Horochowska, Ivana Stanimirova, Boguslawa Czarnik-Matusewicz
  Czasopismo:
  Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (rok: 2016, tom: 153, strony: 146-152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemolab.2016.03.003 - link do publikacji
 10. The transition from the native to the acid-state characterized by multi-spectroscopy approach: Study for the holo-form of bovine α-lactalbumin. IF: 4,66
  Autorzy:
  Adriana Litwińczuk, Soo Ryeon Ryu, Laurence A Nafie, Jong Wha Lee, Hugh I Kim, Young Mee Jung, Bogusława Czarnik-Matusewicz
  Czasopismo:
  Biochimica et Biophysica Acta (rok: 2014, tom: 18/44, strony: 593-606), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbapap.2013.12.018 - link do publikacji
 11. FTIR-ATR study of the influence of the pyrimidine analog of fluphenazine on the chain-melting phase transition of sphingomyelin membranes IF: 1,652
  Autorzy:
  Marta Kuć, Katarzyna Cieślik-Boczula, Piotr Swiątek, Agata Jaszczyszyn, Kazimierz Gąsiorowski, Wiesław Malinka
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2015, tom: 458, strony: 44821), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2015.06.010 - link do publikacji
 12. MCR-ALS as an effective tool for monitoring subsequent phase transitions in pure and doped DPPC liposomes IF: 3,84
  Autorzy:
  Katarzyna Cieślik-Boczula, Bogusława Czarnik-Matusewicz, Margarita Perevozkina and Maria Rospenk
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 40455-40464), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra04234h - link do publikacji
 13. Anesthetic-dependent changes in the chain-melting phase transition of DPPG liposomes studied using near-infrared spectroscopy supported by PCA IF: 2,536
  Autorzy:
  Marta Kuć, Katarzyna Cieślik-Boczula, Maria Rospenk
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: 186, strony: 37–43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.06.003 - link do publikacji
 14. FTIR cryospectroscopic and ab initio studies of desflurane–dimethyl ether H–bonded complexes IF: 2,536
  Autorzy:
  S.M. Melikova , K.S. Rutkowski, M. Rospenk
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: 184, strony: 163–168), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.04.084 - link do publikacji
 15. Fluphenazine : from an isolated molecule to its interaction with lipid bilayers. IF: 2,53
  Autorzy:
  Petrus J., Czarnik-Matusewicz B., Petrus R., Cieślik-Boczula K., Jaszczyszyn A., Gąsiorowski K.
  Czasopismo:
  Chemistry and Physics of Lipids (rok: 2015, tom: 186, strony: 51-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphyslip.2015.01.002 - link do publikacji
 16. Influence of inhalation anesthetics on the chain-melting phase transition of DPPC liposomes. Near-infrared spectroscopy studies supported by PCA analysis IF: 1,682
  Autorzy:
  Marta Kuć, Katarzyna Cieślik-Boczula, Maria Rospenk
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2016, tom: 85, strony: 55-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2016.03.026 - link do publikacji
 17. Vibrational spectra and conformational analysis of desflurane. A cryosolution and ab initio study IF: 1,897
  Autorzy:
  S.M. Melikova, K.S. Rutkowski, B. Czarnik-Matusewicz, M. Rospenk
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2015, tom: 637, strony: 77-82), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2015.07.063 - link do publikacji
 1. Two-Dimensional Mid-Infrared Correlation Spectroscopy in Protein Research
  Autorzy:
  Bogusława Czarnik-Matusewicz and Young Mee Jung
  Książka:
  Optical Spectroscopy and Computational Methods in Biology and Medicine (rok: 2014, tom: 14, strony: 213-252), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana