Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmienność chromoforowych związków organicznych rozpuszczonych w wodach Bałtyku badana metodami spektroskopii fluorescencyjnej.

2012/05/N/ST10/03648

Słowa kluczowe:

CDOM Morze Bałtyckie,Model Parafac

Deskryptory:

 • ST10_8: Oceanologia chemiczna i fizyczna
 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST10_18: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Monika Zabłocka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-26

Zakończenie projektu: 2015-02-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Mixing anomaly in deoxygenated Baltic Sea deeps indicates benthic flux and microbial transformation of chromophoric and fluorescent dissolved organic matter. IF: 2,253
  Autorzy:
  Piotr Kowalczuk, Sławomir Sagan, Monika Zabłocka, Karolina Borzycka
  Czasopismo:
  Estuarine Coastal Shelf Science , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Seasonal Cycle of Selected Fluorophores in the Baltic Sea
  Autorzy:
  Monika D. Zabłocka, Piotr Kowalczuk
  Konferencja:
  Organic MatterCharacterization Using Spectroscopic Techniques coupled with advanced Signal Processing Techniques (rok: 2013, ), Wydawca: Universite du Sud Toulon Var
  Data:
  konferencja 16-19 lipca 2013
  Status:
  Opublikowana