Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacja powierzchni węglem wprowadzanym plazmowo i osadzanym z roztworu w celu poprawy własności elektrokatalitycznych katod do wytwarzania wodoru

2012/05/B/ST5/00751

Słowa kluczowe:

Elektroliza wody nikiel i stopy z żelazem stal kwasoodporna wydzielanie i absorpcja wodoru plazmowe nawęglanie elektroosadzanie elektrokataliza korozja

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_5: Korozja

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Iwona Flis-Kabulska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 399 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-12

Zakończenie projektu: 2016-09-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 1. Działo jonowe do spektrometru elektronowego, prąd jonów Ar+ 15-25 uA/cm2.. Za kwotę 28 000 PLN
 2. Zestaw komputerowy. Za kwotę 4 180 PLN
 3. Lampa ksenonowa jako symulator światła słonecznego - Solar Simulator, LOT Quantum Design.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Electroactivity of Ni-Fe cathodes in alkaline water electrolysis and effect of corrosion IF: 5,412
  Autorzy:
  I. Flis-Kabulska, J. Flis
  Czasopismo:
  Corrosion Science (rok: 2016, tom: 112, strony: 255-263), Wydawca: Publ. Elsevier Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.corsci.2016.07.017 - link do publikacji
 2. Hydrogen evolution and corrosion products on iron cathodes in hot alkaline solution IF: 4,086
  Autorzy:
  I. Flis-Kabulska, J. Flis
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2014, tom: 39(8), strony: 3597-3605), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2013.12.158 - link do publikacji
 3. Hydrogen evolution on plasma carburised nickel and effect of iron deposition from the electrolyte in alkaline water electrolysis IF: 4,578
  Autorzy:
  I. Flis-Kabulska, J. Flis, Y. Sun, T. Zakroczymski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2015, tom: 167, strony: 61-68), Wydawca: Publ. Elsevier Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2015.03.132 - link do publikacji
 4. Plasma carburizing for improvement of Ni-Fe cathodes for alkaline water electrolysis IF: 4,803
  Autorzy:
  I. Flis-Kabulska, Y. Sun, T. Zakroczymski, J. Flis
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 220, strony: 44884), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: