Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikowane biomateriały ceramiczne - otrzymywanie i właściwości

2012/05/N/ST8/03745

Słowa kluczowe:

hydroksyapatyt fosforan trójwapniowy modyfikacja powierzchni właściwości chemiczne fizykochemiczne biologiczne oraz mechaniczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Szubert 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-13

Zakończenie projektu: 2015-11-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Homogenizator. Za kwotę 3 628 PLN
 2. Tabletkarka. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. The increase of apatite layer formation by the poly(3-hydroxybutyrate) surface modification of hydroxyapatite and β-tricalcium phosphate IF: 2,404
  Autorzy:
  M. Szubert, K. Adamska, M. Szybowicz, T. Jesionowski, T. Buchwald, A. Voelkel
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2014, tom: 34, strony: 236-244), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2013. - link do publikacji