Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikowane biomateriały ceramiczne - otrzymywanie i właściwości

2012/05/N/ST8/03745

Słowa kluczowe:

hydroksyapatyt fosforan trójwapniowy modyfikacja powierzchni właściwości chemiczne fizykochemiczne biologiczne oraz mechaniczne

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST5_11: Synteza biomateriałów
  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Szubert 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-13

Zakończenie projektu: 2015-11-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Homogenizator. Za kwotę 3 628 PLN
  2. Tabletkarka. Za kwotę 4 000 PLN