Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Systemy mikroreaktorowe do intensyfikacji procesow i syntezy organofunkcyjnych silanow oraz ich pochodnych w srodowisku cieczy jonowych jako nowego, polarnego, rozpuszczalnika aprotycznego.

2012/05/B/ST5/00375

Słowa kluczowe:

Mikroreaktory Synteza w reaktorach ciągłego przepływu Organofunkcyjne silany Ciecze jonowe Kataliza,

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST4_11: Nowoczesne metody prowadzenia reakcji i procesów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Śmiglak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 695 407 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-25

Zakończenie projektu: 2016-12-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Obrotowe pompy tłokowe. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Olejowa Pompa Próżniowa. Za kwotę 8 000 PLN
 3. Termostat. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Pompy HPLC. Za kwotę 80 000 PLN
 5. Płytki mikroreaktorowe, kontroler i czujniki do monitorowania warunków reakcji. Za kwotę 80 000 PLN
 6. Miksery szklane z i bez wymiennika ciepła. Za kwotę 5 000 PLN
 7. Wyparka laboratoryjna. Za kwotę 40 000 PLN
 8. Wytworzenie Reaktorów Rurowych Ciągłych. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 1. Ionic Liquids as Solvents for Rhodium and Platinum Catalysts Used in Hydrosilylation Reaction IF: 2,465
  Autorzy:
  Zielinski, W.; Kukawka, R.; Maciejewski, H.; Smiglak, M.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2016, tom: 21, strony: 1115-1126), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules21091115 - link do publikacji
 2. New approach to hydrosilylation reaction in ionic liquids as solvent in microreactor system IF: 3,289
  Autorzy:
  R. Kukawka, A. Pawlowska-Zygarowicz, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, M. Smiglak
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 61860-61868), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA08278E - link do publikacji
 1. Ionic liquids as solvents for biphasic hydrosilylation reaction in microreactor system
  Autorzy:
  Rafal Kukawka, Marcin Smiglak, Witold Zielinski, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  8th Green Solvents Conference, Kiel, Niemcy (rok: 2016, ), Wydawca: Dachema
  Data:
  konferencja 16-19.10
  Status:
  Opublikowana
 2. Mikroreaktory – nowoczesne podejście do syntezy chemicznej na przykładzie reakcji hydrosililowania
  Autorzy:
  R. Kukawka, M. Śmiglak
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 14,11
  Status:
  Opublikowana
 3. Microreactor systems as a new approach to hydrosilylation reaction in ionic liquids as recoverable solvent
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Rafal Kukawka, A. Pawlowska-Zygarowicz, H. Maciejewski
  Konferencja:
  8th Green Solvents Conference, Kiel, Niemcy (rok: 2016, ), Wydawca: Dachema
  Data:
  konferencja 16-19.10
  Status:
  Opublikowana
 4. Mikroreaktory – nowoczesne i bezpieczne podejście do syntezy chemiczne
  Autorzy:
  R. Kukawka, M. Smiglak, A. Pawłowska, M. Dutkiewicz
  Konferencja:
  II Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Koło Naukowe "Bioinicjatywa"
  Data:
  konferencja 15,1
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza siloksanów w cieczach jonowych z zastosowaniem mikroreaktorów
  Autorzy:
  Rafał Kukawka, Witold Zieliński, Magdalena Jankowska-Wajda, Hieronim Maciejewski, Marcin Śmiglak
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowanie cieczy jonowych jako rozpuszczalników w reakcjach syntezy organofunkcyjnych silanów w oparciu o reakcję SN2
  Autorzy:
  A. Pawłowska, M. Smiglak
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 14,11
  Status:
  Opublikowana
 7. Mikroreaktory przepływu ciągłego do optymalizacji i intensyfikacji reakcji hydrosililowania w środowisku cieczy jonowych
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Rafał Kukawka, Anna Pawłowska, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 8. New approach to hydrosililation reaction in ionic liquids as solvent in microreactor systems
  Autorzy:
  M. Smiglak, R. Kukawka, A. Pawlowska, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski
  Konferencja:
  6th International Congress on Ionic Liquids (COIL-6) (rok: 2015, ), Wydawca: COIL
  Data:
  konferencja 16-20.06
  Status:
  Opublikowana
 9. Nowe podejście do reakcji hydrosililowania z użyciem cieczy jonowych jako rozpuszczalników dla katalizatorów w mikoreaktorach
  Autorzy:
  R. Kukawka, M. Śmiglak
  Konferencja:
  Pomiędzy Naukami. Zjazd Fizyków i Chemików – IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 18,09
  Status:
  Opublikowana
 10. Nowe podejście do reakcji hydrosililowania z użyciem cieczy jonowych jako rozpuszczalników dla katalizatorów w mikroreaktorach
  Autorzy:
  Rafał Kukawka, Anna Pawłowska-Zygarowicz, Hieronim Maciejewski, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe Sole Amoniowe i Obszary Ich Zastosowania, Poznań (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 27-29.06
  Status:
  Opublikowana
 11. SYNTHESIS OF ORGANOFUNCTIONAL SILANES IN IONIC LIQUIDS AS SOLVENT IN MICROREACTOR SYSTEMS
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Michal Dutkiewicz, Rafał Kukawka, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  Conference on Molten Salts and Ionic Liquids – EUCHEM 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: EUCHEM
  Data:
  konferencja 6-11.07
  Status:
  Opublikowana
 12. Synteza organofunkcyjnych silanów w reakcji SN2 z wykorzystaniem cieczy jonowych jako rozpuszczalników
  Autorzy:
  A. Pawłowska, M. Smiglak
  Konferencja:
  Pomiędzy Naukami. Zjazd Fizyków i Chemików – IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 18,09
  Status:
  Opublikowana
 13. Synthesis of organofunctional silanes via SN2 reaction in ionic liquids as solvent media
  Autorzy:
  Anna Pawlowska-Zygarowicz, Rafal Kukawka, Hieronim Maciejewski, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  COST EXIL Meeting, Advances on Green Technologies, Poznań (rok: 2016, ), Wydawca: Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  Data:
  konferencja 19-20.04
  Status:
  Opublikowana
 14. Zastosowanie mikroreaktorów przepływu ciągłego do optymalizacji i intensyfikacji reakcji hydrosililowania w środowisku cieczy jonowych
  Autorzy:
  R. Kukawka, A. Pawłowska, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, M. Smiglak
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 15. New approach to hydrosilylation reaction in ionic liquids as solvent in microreactor system
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Rafal Kukawka, Anna Pawlowska, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  Conference on Molten Salts and Ionic Liquids – 26th EUCHEM, Wiedeń, Austria (rok: 2016, ), Wydawca: EUCHEM
  Data:
  konferencja 3-8.07
  Status:
  Opublikowana
 16. Synteza siloksanów w cieczach jonowych zawierających grupę allilową
  Autorzy:
  R. Kukawka, W. Zieliński, A. Dutkiewicz, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, M. Śmiglak
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 17. Zastosowanie cieczy jonowych jako rozpuszczalników w syntezie organofunkcyjnych silanów w reakcji SN2
  Autorzy:
  A. Pawłowska, R. Kukawka, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, M. Smiglak
  Konferencja:
  58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 21-25.09
  Status:
  Opublikowana
 18. Ciecze jonowe jako rozpuszczalniki w reakcjach syntezy organofunkcyjnych silanów
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Rafał Kukawka, Hieronim Maciejewski, Marcin Śmiglak
  Konferencja:
  59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23.09
  Status:
  Opublikowana
 19. Ionic liquids as solvents for biphasic hydrosilylation reaction in microreactor system
  Autorzy:
  Rafal Kukawka, Witold Zielinski, Hieronim Maciejewski, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  Conference on Molten Salts and Ionic Liquids – 26th EUCHEM, Wiedeń, Austria (rok: 2016, ), Wydawca: EUCHEM
  Data:
  konferencja 3-8.07
  Status:
  Opublikowana
 20. New approach to hydrosilylation reaction in ionic liquids as solvent in microreactor system
  Autorzy:
  Rafal Kukawka, Anna Pawłowska-Zygarowicz, Hieronim Maciejewski, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  COST EXIL Meeting, Advances on Green Technologies, Poznań (rok: 2016, ), Wydawca: Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  Data:
  konferencja 19-20.04
  Status:
  Opublikowana
 21. Optymalizacja i Intensyfikacja Reakcji Chemicznych w Środowisku Cieczy Jonowych z Wykorzystaniem Systemów Mikroreaktorowych
  Autorzy:
  Marcin Śmiglak, Rafał Kukawka, Anna Pawłowska, Agnieszka Dutkiewicz, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa: Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Poznański (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 5,12
  Status:
  Opublikowana
 22. Optymalizacja i intensyfikacja reakcji hydrosililowania z wykorzystaniem systemów mikroreaktorowych
  Autorzy:
  Anna Pawłowska-Zygarowicz, Marcin Smiglak
  Konferencja:
  III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Poznań (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 5.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 23. Synteza Organofunkcyjnych Siloksanów w Cieczach Jonowych jako Rozpuszczalników w Systemach Mikroreaktorowych
  Autorzy:
  Marcin Śmiglak, Rafał Kukawka, Anna Pawłowska, Agnieszka Dutkiewicz, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09
  Status:
  Opublikowana
 24. "Hydrosilylation reactions in microreactor system using ionic liquids as solvent for catalyst
  Autorzy:
  Marcin Smiglak, Rafał Kukawka, Anna Pawlowska-Zygarowicz, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  8th European Silicon Days, Poznań (rok: 2016, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 28-31.08
  Status:
  Opublikowana