Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytwarzanie amorficznych stopów kompozytowych na osnowie żelaza i niklu z pierwiastkami niemieszalnymi w stanie ciekłym

2012/05/B/ST8/02644

Słowa kluczowe:

Niemieszalność w stanie ciekłym kompozyty amorficzno-krystaliczne stopy niklu stopy żelaza

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_11: Inne zagadnienia pokrewne
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Ziewiec 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 878 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-04

Zakończenie projektu: 2017-03-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Urządzenie do obserwacji przemian fazowych w stopach i wytwarzania stopów nagrzewanych do wysokich temperatur. Za kwotę 430 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Amorphous/crystalline Fe55Ni20Cu5P10Si5B5 composite produced by two-component melt–spinning IF: 1,14
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Krystian Prusik, Jarosław Ferenc, Dariusz Mucha & Aneta Ziewiec
  Czasopismo:
  Materials Science and Technology (rok: 2019, tom: 10, strony: 44568), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02670836.2019.1603900 - link do publikacji
 2. Microstructure and fracture surface of the two-component melt-spun amorphous/amorphous composite IF: 1,716
  Autorzy:
  Mirosława Różycka, Krzysztof Ziewiec, Artur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Krystian Prusik
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2015, tom: 412, strony: 49–52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2015.01.007 - link do publikacji
 3. Microstructure and mechanical properties of amorphous/crystalline ductile liquid immiscible Fe-Si-B-In alloy produced by two-component melt-spinning
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Dariusz Mucha, Aneta Ziewiec1
  Czasopismo:
  Metallurgy and Foundry Engineering (rok: 2017, tom: 43, strony: 57-66), Wydawca: UNIVERSITY OF MINING AND METALLURGY KRAKÓW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/mafe.2017.43.1.57 - link do publikacji
 4. Microstructure, fracture, and thermal stability of Ni-Fe-Cu-P-B two-phase amorphous composite produced from the double-chamber crucible IF: 1,716
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Artur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Irena Jankowska-Sumara, Krystian Prusik, Dariusz Mucha, Jerzy Latuch
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2015, tom: 65, strony: 15-21), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2015.05.007 - link do publikacji
 5. Termowizja w dydaktyce procesów wytwarzania materiałów
  Autorzy:
  MIROSŁAWA WOJCIECHOWSKA, KRZYSZTOF ZIEWIEC, KAMIL KASZYCA
  Czasopismo:
  KONSPEKT (rok: 2015, tom: 1 nr 54, strony: 50-53), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 6. Formation and microstructure of the amorphous/crystalline Fe55Ni20Cu5P10Si5B5 composite produced by two-component meltspinning IF: 4,175
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Krystian Prusik, Kamila Komędera, Artur Błachowski, Irena Jankowska-Sumara
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds 750 (2018) 471e478 (rok: 2018, tom: 750, strony: 471-478), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.03.384 - link do publikacji
 7. The Microstructure and Thermal Stability of the Two-Component Melt-Spun Ni55Fe20Cu5P10B10 TCMS Amorphous/Amorphous Composite IF: 0,497
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Krystian Prusik, Dariusz Mucha and Irena Jankowska-Sumara
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2016, tom: 130 nr 4, strony: 927–930), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.927 - link do publikacji
 8. Thermal characteristics and amorphization in plasma spray deposition of Ni-Si-B-Ag alloy IF: 3,014
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Jarosław Ferenc, Marcin Lis, Dariusz Mucha, Jerzy Morgiel, Aneta Ziewiec
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 710, strony: 685 - 691), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.03.294 - link do publikacji
 9. COOLING CHARACTERISTIC AND MICROSTRUCTURE OF Ni-Si-B-Ag ALLOY IF: 0,697
  Autorzy:
  Mirosława WOJCIECHOWSKA, Krzysztof ZIEWIEC, Dariusz MUCHA
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2018, tom: 63, strony: 1357-1360), Wydawca: INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/123812 - link do publikacji
 10. MECHANICAL PROPERTIES OF Ni-Fe-Cu-P-B ALLOY PRODUCED BY TWO COMPONENT MELT SPINNING (TCMS) IF: 0,697
  Autorzy:
  Mirosława WOJCIECHOWSKA, Krzysztof ZIEWIEC, Sławomir KĄC, Krystian PRUSIK
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62, strony: 137-140), Wydawca: INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0018 - link do publikacji
 11. MECHANICAL PROPERTIES OF Ni-Fe-Cu-P-B ALLOY PRODUCED BY TWO COMPONENT MELT SPINNING (TCMS) IF: 0,96
  Autorzy:
  Mirosława Wojciechowska, Krzysztof Ziewiec, Sławomir Kąc, Krystian Prusik
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62 no. 1, strony: 137-140), Wydawca: INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0018 - link do publikacji
 12. Investigations of microstructure and phase transformations of Fe71.25Si9.5B14.25In5 alloy
  Autorzy:
  Mirosława Wojciechowska, Krzysztof Ziewiec, Jarosław Ferenc
  Czasopismo:
  Metallurgy and Foundry Engineering (rok: 2017, tom: 43, strony: 67–72), Wydawca: AGH University of Science and Technology Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/mafe.2017.43.1.67 - link do publikacji
 13. Microstructure and phase composition of the Ni-Si-B-Ag-based plasma spray deposit
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Marcin Jasiński, Dariusz Mucha, Marcin Lis
  Czasopismo:
  Metallurgy and Foundry Engineering (rok: 2016, tom: 42, No. 2, strony: 87–94), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/mafe.2016.42.2.87 - link do publikacji
 14. Microstructure and phase transformations in a liquid immiscible Fe60Cu20P10Si5B5, alloy IF: 2,204
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Grzegorz Garzeł, Tomasz Czeppe, Artur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2016, tom: 69, strony: 47-53), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Microstructure of the Ni-Fe-Cu-P melt-spun ribbons produced from the single-chamber and from the double-chamber crucibles
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Artur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Aneta Ziewiec, Krystian Prusik, Jerzy Latuch, Marcin Zięba, Krzysztof Bryła
  Konferencja:
  The 20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM 2013) (rok: 2013, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 30 czerwca do 5 lipca
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. The Microstructure and Thermal Stability of the Two-Component Melt-Spun Ni55Fe20Cu5P10B10 TCMS Amorphous/Amorphous Composite
  Autorzy:
  Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska, Krystian Prusik, Dariusz Mucha, Irena Jankowska-Sumara
  Konferencja:
  XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20–24, 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 20 - 24 września 2015
  Status:
  Opublikowana