Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939

2012/05/N/HS3/01051

Słowa kluczowe:

uniwersytet profesorowie Poznań okres międzywojenny nauka polska

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Jakś-Kubiak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 87 084 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-05

Zakończenie projektu: 2015-02-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Portret demograficzno - społeczny.
  Autorzy:
  Magdalena Jakś-Ivanovska
  Czasopismo:
  Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych (rok: 2016, tom: LXXVI, strony: 341-383), Wydawca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Kadra profesorska na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939
  Autorzy:
  Magdalena Jakś-Kubiak
  Konferencja:
  Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego. IV Profesor Heliodor Święcicki (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  Data:
  konferencja 13 maja 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 1. Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939
  Autorzy:
  Magdalena Jakś-Ivanovska
  Książka:
  Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939 (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Status:
  Przyjęta do publikacji