Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka sezonowości klimatu Polski na podstawie teledetekcyjnych i fenologicznych wskaźników roślinnych.

2012/05/N/ST10/03703

Słowa kluczowe:

sezonowość klimatu zmiany klimatu obserwacje fenologiczne obrazy satelitarne teledetekcja NDVI

Deskryptory:

 • ST10_3: Klimatologia, zmiany klimatu
 • ST10_2: Meteorologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Jabłońska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 97 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-11-04

Zakończenie projektu: 2016-05-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Reconstruction of late spring phenology phases in Poland and their response to climate change, 1951-2014
  Autorzy:
  Bartosz CZERNECKI, Katarzyna JABŁOŃSKA
  Czasopismo:
  Acta Agrobotanica (rok: 2016, tom: 2, strony: 44941), Wydawca: University of Life Sciences in Lublin
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5586/aa.1671 - link do publikacji
 2. Machine learning modeling of plant phenology based on coupling satellite and gridded meteorological dataset IF: 2,577
  Autorzy:
  Bartosz Czernecki, Jakub Nowosad, Katarzyna Jabłońska
  Czasopismo:
  International Journal of Biometeorology (rok: 2018, tom: 62, strony: 1297-1309), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00484-018-1534-2 - link do publikacji
 3. CHANGES IN SPRING AND SUMMER PHENOLOGY OVER POLAND – RESPONSES OF SELECTED PLANT SPECIES TO AIR TEMPERATURE VARIATION IF: 0,554
  Autorzy:
  Katarzyna JABŁOŃSKA, Anna KWIATKOWSKA-FALIŃSKA, Bartosz CZERNECKI, Jakub P. WALAWENDER
  Czasopismo:
  POLISH JOURNAL OF ECOLOGY (rok: 2015, tom: 63, strony: 311–319), Wydawca: Muzeum i Instytutu Zoologii Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3161/15052249PJE2015.63.3.002 - link do publikacji
 1. Możliwości wykorzystania wskaźnika wegetacji NDVI w badaniach fenologii roślin
  Autorzy:
  Czernecki B., Jabłońska K.
  Konferencja:
  Klimat a społeczeństwo i gospodarka (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
  Data:
  konferencja 5.05.2015
  Status:
  Opublikowana