Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania eksperymentalne i modelowe procesu roboczego silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin w aspekcie zmienności cyklicznej

2012/05/B/ST8/00077

Słowa kluczowe:

silnik HCCI zmienność cykliczna wewnętrzna recyrkulacja spalin bezpośredni wtrysk doładowanie

Deskryptory:

 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jacek Hunicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 408 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Zakończenie projektu: 2015-02-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputerowy system rejestracji danych pomiarowych. Za kwotę 50 000 PLN
 2. Sterownik przemysłowy PLC z graficznym interfejsem użytkow. Za kwotę 7 000 PLN
 3. Stacja robocza do prowadzenie obliczeń. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. An experimental study on a boosted gasoline HCCI engine under different direct fuel injection strategies IF: 2,177
  Autorzy:
  Jacek Hunicz, Michał S. Gęca, Paweł Kordos, Henryk Komsta
  Czasopismo:
  Experimental Thermal and Fluid Science (rok: 2015, tom: 62, strony: 151-163), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.expthermflusci.2014.12.014 - link do publikacji
 2. Combustion timing variability in a light boosted controlled auto-ignition engine with direct fuel injection IF: 0,436
  Autorzy:
  Jacek Hunicz, Michal Gęca, Andrzej Rysak, Grzegorz Litak, Paweł Kordos
  Czasopismo:
  Journal of Vibroengineering (rok: 2013, tom: 15, strony: 1093-1101), Wydawca: Vibromechanika
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification and quantification analysis of nonlinear dynamics properties of combustion instability in a diesel engine IF: 2,06
  Autorzy:
  Li-Ping Yang, Shun-Liang Ding, Grzegorz Litak, En-Zhe Song, Xiu-Zhen Ma
  Czasopismo:
  Chaos (rok: 2015, tom: 25, strony: Art ID 013105), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4899056 - link do publikacji
 4. An experimental study of negative valve overlap injection effects and their impact on combustion in a gasoline HCCI engine IF: 4,186
  Autorzy:
  Jacek Hunicz
  Czasopismo:
  Fuel (rok: 2014, tom: 117, strony: 236-250), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fuel.2013.09.079 - link do publikacji
 5. Ocena strat cieplnych silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin na podstawie badań symulacyjnych
  Autorzy:
  Jacek Hunicz, Michał Gęca
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2014, tom: 6, strony: 4555-4563), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 6. Badania eksperymentalne nad wpływem ciśnienia doładowania oraz sposobów tworzenia mieszanki na emisję toksycznych składników spalin silnika CAI
  Autorzy:
  Michał Gęca, Jacek Hunicz
  Czasopismo:
  Zeszyty naukowe Instytutu Pojazdów , Wydawca: Politechnika Warszawska
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis IF: 1,53
  Autorzy:
  Jacek Hunicz, Alejandro Medina, Grzegorz Litak, Pedro L. Curto-Risso, Lev Guzmán-Vargas
  Czasopismo:
  Entropy (rok: 2015, tom: 17, strony: 539-559), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/e17020539 - link do publikacji
 8. On cyclic variability in a residual effected HCCI engine with direct gasoline injection during negative valve overlap IF: 1,077
  Autorzy:
  Jacek Hunicz
  Czasopismo:
  Mathematical Problems in Engineering (rok: 2014, tom: 2014, strony: Article ID 359230), Wydawca: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/359230 - link do publikacji
 9. Detailed speciation of emissions from low temperature combustion in a gasoline HCCI engine IF: 0,762
  Autorzy:
  Jacek hunicz, Paweł Krzaczek
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: HARD
  Status:
  Złożona
 1. Effects of boost and internal gas re-circulation on combustion in HCCI engine utilizing negative valve overlap
  Autorzy:
  Jacek hunicz, Michał Gęca
  Konferencja:
  I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "TURBO 2014" Systemy i Techniki Doładowania (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 23-24 października
  Status:
  Opublikowana
 2. Expansion of high load range of CAI engine with internal EGR and direct fuel injection
  Autorzy:
  Jacek Hunicz, Michał Gęca, Paweł Kordos
  Konferencja:
  8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics (rok: 2013, ), Wydawca: Instituto Superior Technico, Lisboa, Portugal
  Data:
  konferencja 16-20 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Experimental investigation into thermal and chemical effects of negative valve overlap injection in a gasoline HCCI engine
  Autorzy:
  Jacek Hunicz, Paweł kordos, Piotr Ignaciuk
  Konferencja:
  SAE 2014 International Powertrain, Fuels & Lubricants Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Society of Automotive Engineers
  Data:
  konferencja 20-23 pażdziernika
  Status:
  Opublikowana
 4. Experimental study on the performance of a three-way catalytic converter in an HCCI engine
  Autorzy:
  Jacek hunicz, Alejandro Medina
  Konferencja:
  ECOS 2015, 28th International conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (rok: 2015, ), Wydawca: Pau University
  Data:
  konferencja 30 czerwca - 2 lipca
  Status:
  Złożona