Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Udział Parkiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek wywołanej egzogenną alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinsona i innych synukleinopatiach.

2012/05/B/NZ3/02047

Słowa kluczowe:

Parkina alfa-synukleina Tau cytoszkielet cytotoksyczność tau-kinazy

Deskryptory:

 • NZ3_5: Neurobiologia molekularna
 • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agata Adamczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 450 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Zakończenie projektu: 2016-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. Extracellular alpha-synuclein induces calpain-dependent overactivation of cyclin-dependent kinase 5 in vitro. IF: 3,582
  Autorzy:
  Czapski GA, Gąssowska M, Wilkaniec A, Cieślik M, Adamczyk A.
  Czasopismo:
  FEBS Lett. (rok: 2013, tom: 587(18), strony: 3135-3141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.febslet.2013.07.053. - link do publikacji
 2. Extracellular α-synuclein leads to microtubule destabilization via GSK-3β-dependent Tau phosphorylation in PC12 cells IF: 3,534
  Autorzy:
  Gąssowska M, Czapski GA, Pająk B, Cieślik M, Lenkiewicz AM, Adamczyk A.
  Czasopismo:
  PLoS One. (rok: 2014, tom: 9(4), strony: e94259), Wydawca: Public Library Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0094259 - link do publikacji
 3. Potent effects of alkaloid- rich extract from Huperzia selago against sodium nitroprusside-evoked PC 12 cells damage via attenuation of oxidative stress and apoptosis. IF: 1,568
  Autorzy:
  Anna Lenkiewicz, Grzegorz Czapski, Henryk Jęśko, Anna Wilkaniec, Wojciech Szypuła, Agnieszka Pietrosiuk, Agata Adamczyk
  Czasopismo:
  Folia Neuropathol. (rok: 2016, tom: 54(2), strony: 156-166), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/fn.2016.60361 - link do publikacji
 1. Effect of α-synuclein oligomers on Parkin expression in PC12 cells. Relevance to Parkinson's disease.
  Autorzy:
  Anna M. Lenkiewicz, Anna Wilkaniec and Agata Adamczyk
  Konferencja:
  8th Intl Symposium on Neuroprotection Neurorepair (rok: 2014, ), Wydawca: książka abstraktów
  Data:
  konferencja 8-12.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Extracellular alpha-synuclein induces calpain-dependent overactivation of Cyclin-dependent kinase 5 in PC12 cells.
  Autorzy:
  Adamczyk Agata, Gąssowska Magdalena, Wilkaniec Anna, Cieślik Magdalena, Czapski Grzegorz A
  Konferencja:
  11th International Congress, Polish Neuroscience Society, (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Neurobiol. Exp. 2013,73, P1.1 Suppl
  Data:
  konferencja September 15-17, 2013 , Poznań
  Status:
  Opublikowana
 3. Extracellular α-synuclein and its role in nitrosative stress, mitochondrial dysfunction and neurodegeneration
  Autorzy:
  Anna Wilkaniec, Agata Adamczyk, Joanna B. Strosznajder.
  Konferencja:
  Neurochemical Conference 2013 "Emerging topics in neurological diseases: molecular mechanisms, diagnosis and therapy." (rok: 2013, ), Wydawca: Termedia/Folia Neurophatol. 2013, 51, 4, 379
  Data:
  konferencja Oct. 24-25, 2013, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 4. Parkinson's disease related nitrosative stress affects the expression of Parkin and PC12 cell viability.
  Autorzy:
  Anna M. Lenkiewicz, Anna Wilkaniec, Agata Adamczyk
  Konferencja:
  Neurochemical Conference 2013 "Emerging topics in neurological diseases: molecular mechanisms, diagnosis and therapy." (rok: 2013, ), Wydawca: Termedia/Folia Neurophatol. 2013, 51, 4, 392.
  Data:
  konferencja Oct. 24-25, 2013,
  Status:
  Opublikowana
 5. Extracellular oligomers of alpha-Synuclein induces Parkin modifications and dopaminergic PC12 cells death
  Autorzy:
  Anna M. Lenkiewicz, Anna Wilkaniec and Agata Adamczyk
  Konferencja:
  27th ECNP Congress (rok: 2014, ), Wydawca: ECNP
  Data:
  konferencja 18-21.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. S-nitrosylation of Parkin as a novel regulator of extracellular alpha-synuclein evoked dopaminergic cell death
  Autorzy:
  Anna M. Lenkiewicz1, Anna Wilkaniec1, Kristina Friedland2 and Agata Adamczyk1
  Konferencja:
  The 12th International Congress on Alzheimer's & Parkinson's Diseases Mechanisms, clinical strategies and promising treatments of neurodegenerative diseases", Nice, France. (rok: 2015, ), Wydawca: Karger, Neurodegener Dis 2015;15:(suppl 1): 352-1969,1252
  Data:
  konferencja 18-22 Mar, 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Alkaloids from Huperziaselago protect dopaminergic PC12 cells against sodium nitroprusside-evoked oxidative stress, mitochondrial dysfunction and apoptosis..
  Autorzy:
  •Anna M. Lenkiewicz, Grzegorz A. Czapski, Anna Wilkaniec, Wojciech Szypuła and Agata Adamczyk
  Konferencja:
  Neurochemical conference 2015 Neuropsychoimmunological mechanisms in the pathology of neurodegenerative diseases. From biomarkers to therapeutics" Warsaw, Poland. (rok: 2015, ), Wydawca: TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD, Folia Neuropathol. 2015,53,4,p.424,B25.
  Data:
  konferencja 22-23 October 2015,
  Status:
  Opublikowana
 8. Alkaloids of Huperziaselago protect PC12 cells against alpha-synuclein-induced cell damage: involvement of anti-oxidant and anti-apoptotic properties
  Autorzy:
  Lenkiewicz A, Adamczyk A, Wilkaniec A
  Konferencja:
  EMBO/EMBL Symposium "Mechanisms of neurodegeneration" Heidelberg, Germany (rok: 2015, ), Wydawca: EMBO/EMBL
  Data:
  konferencja 14-17 June 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Oxidative/nitrosative stress evoked by α-Synuclein oligomers lead to post-translational Parkin modification in PC12 cells.
  Autorzy:
  Anna M. Lenkiewicz, Anna Wilkaniec and Agata Adamczyk.
  Konferencja:
  10th Warsaw Intl Medical Congress (rok: 2014, ), Wydawca: Arch. Med. Sci
  Data:
  konferencja 15-18.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Extracellular alpha-synuclein-evoked parkin deregulation promotes Tau phosphorylation and dopaminergic PC12 cells death.
  Autorzy:
  Adamczyk A, Lenkiewicz A, Wilkaniec A, Gąssowska M
  Konferencja:
  The 12th International Congress on Alzheimer's & Parkinson's Diseases Mechanisms, clinical strategies and promising treatments of neurodegenerative diseases" Nice, France. (rok: 2015, ), Wydawca: Karger, Neurodegener Dis 2015,15 (Suppl 1),352-1969.
  Data:
  konferencja 18-22 Mar, 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. The role of glycogen synthase kinase-3 beta in alpha-synuclein-evoked tau phosphorylation.
  Autorzy:
  Magdalena Gąssowska, Grzegorz A. Czapski, Agata Adamczyk
  Konferencja:
  11th International Congress, Polish Neuroscience Society (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Neurobiol.Exp.73,P6.5,Suppl.
  Data:
  konferencja September 15-17, 2013 , Poznań
  Status:
  Opublikowana
 12. The involvement of purinergic signaling in mitochondria dysfunction induced by alpha-synuclein.
  Autorzy:
  Anna M. Lenkiewicz, Anna Wilkaniec, Agata Adamczyk
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Gdańsk, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Nencki Inst. Experimental Biol.,Acta Neurobiol. Exp.75,2015 Suppl. S99,P.14.3
  Data:
  konferencja 6-8 Sep. 2015
  Status:
  Opublikowana
 13. The role of purinergic receptors in alpha synuclein mediated mitochondrial dysfunction and dopaminergic cell death.
  Autorzy:
  Anna Wilkaniec, Grzegorz A. Czapski, Agata Adamczyk
  Konferencja:
  7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology (rok: 2013, ), Wydawca: Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja June 23-27,2013 Kosice, Slovakia.
  Status:
  Opublikowana