Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Udział Parkiny w molekularnych mechanizmach śmierci komórek wywołanej egzogenną alfa-synukleiną. Znaczenie w chorobie Parkinsona i innych synukleinopatiach.

2012/05/B/NZ3/02047

Słowa kluczowe:

Parkina alfa-synukleina Tau cytoszkielet cytotoksyczność tau-kinazy

Deskryptory:

  • NZ3_5: Neurobiologia molekularna
  • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agata Adamczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 450 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Zakończenie projektu: 2016-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komputer z oprogramowaniem GraphPad. Za kwotę 7 000 PLN
  2. System do transfekcji (elektroporacji);. Za kwotę 35 000 PLN