Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura krystaliczna, modele oraz własności magnetoelektryczne układów wielowarstwowych nanoelektroniki spinowej

2012/05/E/ST7/00240

Słowa kluczowe:

magnetyczne układy wielowarstwowe magnetyczne złącze tunelowe zawór spinowy struktura krystaliczna mikroskop sił atomowych struktura domenowa czujniki magnetorezystancyjne,

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Kanak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 396 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-11

Zakończenie projektu: 2017-03-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko do pomiarów magnetorezystancyjnych. Za kwotę 29 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Buffer influence on magnetic dead layer, critical current and thermal stability in magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetic anisotropy IF: 2,183
  Autorzy:
  M. Frankowski, A. Żywczak, M. Czapkiewicz, S. Ziętek, J. Kanak, M. Banasik, W. Powroźnik, W. Skowroński, J. Chęciński, J. Wrona, H. Głowiński, J. Dubowik, J.-Ph. Ansermet, T. Stobiecki
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2015, tom: 117, strony: s. 223908-1–223908-7), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4922499 - link do publikacji
 2. Influence of intermixing at the Ta/CoFeB interface on spin Hall angle in Ta/CoFeB/MgO heterostructures IF: 5,228
  Autorzy:
  M. Cecot, Ł. Karwacki, W. Skowroński, J. Kanak, J. Wrona, A. Żywczak, L. Yao, S. Dijken, J. Barnaś, T. Stobiecki
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: Article number:968, s1-11), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-00994-z - link do publikacji
 3. Magnetic properties and magnetization dynamics of magnetic tunnel junctions bottom electrode with different buffer layers IF: 1,386
  Autorzy:
  M. Banasik (Cecot), J. Wrona, J. Kanak, S. Ziętek, W. Skowroński, A. Żywczak, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki,
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Magnetism (rok: 2015, tom: 51, strony: s. 6104504-1–6101504-4.), Wydawca: IEEE Magnetics Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TMAG.2015.2440561 - link do publikacji
 4. Structural, magnetostatic, and magnetodynamic studies of Co/Mo-based uncompensated synthetic antiferromagnets IF: 2,926
  Autorzy:
  P. Ogrodnik, J. Kanak, M. Czapkiewicz, S. Ziętek, A. Pietruczik, K. Morawiec, P. Dłużewski, K. Dybko, A. Wawro, T. Stobiecki
  Czasopismo:
  Physical Review Materials (rok: 2019, tom: 3, strony: 124401-1-15), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevMaterials.3.124401 - link do publikacji
 5. 59Co NMR analysis of CoFeB-MgO based magnetic tunnel junction IF: 3,779
  Autorzy:
  P. Nawrocki, J. Kanak, M. Wójcik, T. Stobiecki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 741, strony: 775-780), Wydawca: Elsevier Science SA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.01.071 - link do publikacji
 6. Optimization of Spin Hall Magnetoresistance in Heavy-metal/Ferromagnetic-metal Bilayers IF: 4,011
  Autorzy:
  Ł. Karwacki, K. Grochot, S. Łazarski, W. Skowroński, J. Kanak, W Powroźnik, J. Barnaś, F. Stobiecki, T. Stobiecki
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, ), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Złożona
 1. Magnetic properties, structural analysis and magnetization dynamics of CoFeB/MgO with different buffer layers
  Autorzy:
  M. Banasik, J. Wrona, J. Kanak, S. Ziętek, W. Skowroński, A. Żywczak, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki
  Konferencja:
  International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces, ICMFS 2015, 12-17 lipca Kraków, Polska (rok: 2015, ), Wydawca: Committee of ICMFS 2015
  Data:
  konferencja 12-17 lipca
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of Ta buffer layer thickness on magnetic properties and microstructure parameters of CoFeB and MgO layers
  Autorzy:
  J. Kanak, J. Wrona, M. Banasik, A. Żywczak, W. Powroźnik, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki
  Konferencja:
  International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces, ICMFS 2015, 12-17 lipca Kraków, Polska (rok: 2015, ), Wydawca: Committee of ICMFS 2015
  Data:
  konferencja 12-17 lipca
  Status:
  Opublikowana
 3. Magnetic properties and magnetization dynamics of magnetic tunnel junctions bottom electrode with different buffer layers
  Autorzy:
  J. Wrona, J. Kanak, M. Banasik, S. Ziętek, W. Skowroński and T. Stobiecki
  Konferencja:
  IEEE International Magnetics Conference, INTERMAG 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE Magnetics Society
  Data:
  konferencja 11-15 maja
  Status:
  Opublikowana
 4. Temperature study of spin Hall effect in Ta/CoFeB/MgO with perpendicular magnetic anisotropy
  Autorzy:
  M. Cecot, W. Skowroński, J. Wrona, J. Kanak, A. Żywczak, T. Stobiecki
  Konferencja:
  JEMS 2016 - Joint European Magnetic Symposia (rok: 2016, ), Wydawca: Committee of JEMS 2016
  Data:
  konferencja 21-26 Sierpnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of Ta buffer layer thickness on magnetic properties and microstructure parameters of CoFeB and MgO layers
  Autorzy:
  J. Kanak, J. Wrona, M. Banasik, A. Żywczak, W. Powroźnik, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki
  Konferencja:
  IEEE International Magnetics Conference, INTERMAG 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE Magnetics Society
  Data:
  konferencja 11-15 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Magnetic dead layers, magnetic anisotropy and Gilbert damping coefficient in Co40Fe40B20 and Co20Fe60B20 deposited on Ta/Ru/Ta
  Autorzy:
  A. Żywczak, M. Czapkiewicz, W. Skowroński, J. Kanak, M. Banasik, J. Wrona, H. Głowiński, J. Dubowik, T. Stobiecki, J-Ph. Ansermet, M. Przybylski
  Konferencja:
  International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces, ICMFS 2015, 12-17 lipca Kraków, Polska (rok: 2015, ), Wydawca: Committee of ICMFS 2015
  Data:
  konferencja 12-17 lipca
  Status:
  Opublikowana
 7. Temperature study of spin Hall effect in Ta/CoFeB/MgO
  Autorzy:
  M. Cecot, W. Skowroński, J. Wrona, J. Kanak, A. Żywczak, W. Powroźnik and T. Stobiecki
  Konferencja:
  AIM Advances in Magnetics, Bormio, Italy (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE Magnetics Society
  Data:
  konferencja 14-16 Marca, 2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Buffer influence on magnetic dead layer, critical current and thermal stability in magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetic anisotropy
  Autorzy:
  M. Frankowski, A. Żywczak, M. Czapkiewicz, S. Ziętek, J. Kanak, J. Banasik, W. Powroźnik, W. Skowroński, J. Chęciński, J. Wrona, H. Głowiński, J. Dubowik, J-Ph. Ansermet, T. Stobiecki
  Konferencja:
  International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces, ICMFS 2015, 12-17 lipca Kraków, Polska (rok: 2015, ), Wydawca: Committee of ICMFS 2015
  Data:
  konferencja 12-17 lipca
  Status:
  Opublikowana
 9. Influence of different buffers on magnetic dead layer, critical current and thermal stability in magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetic anisotropy
  Autorzy:
  M. Frankowski, A. Żywczak, M. Czapkiewicz, S. Ziętek, J. Kanak, M. Banasik, W. Powroźnik, W. Skowroński, J. Chęciński, J. Wrona, H. Głowiński, J. Dubowik, J-Ph. Ansermet and T. Stobiecki
  Konferencja:
  IEEE International Magnetics Conference, INTERMAG 2015, Pekin, Chiny (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE Magnetics Society
  Data:
  konferencja 11-15 maja
  Status:
  Opublikowana
 10. Badania mikrostruktury cienkowarstwowych elementów elektroniki spinowej
  Autorzy:
  J. Kanak
  Konferencja:
  XII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE'2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 11-14 września 2016
  Status:
  Opublikowana