Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura krystaliczna, modele oraz własności magnetoelektryczne układów wielowarstwowych nanoelektroniki spinowej

2012/05/E/ST7/00240

Słowa kluczowe:

magnetyczne układy wielowarstwowe magnetyczne złącze tunelowe zawór spinowy struktura krystaliczna mikroskop sił atomowych struktura domenowa czujniki magnetorezystancyjne,

Deskryptory:

  • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
  • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Kanak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 396 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-11

Zakończenie projektu: 2017-03-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Stanowisko do pomiarów magnetorezystancyjnych. Za kwotę 29 000 PLN