Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania aktywności biologicznej antybiotyku amfoterycyny B kompleksowanego jonami miedzi (II) oraz modyfikowanego oksydacyjnie na układach modelowych błon lipidowych oraz in vitro.

2012/05/B/NZ1/00037

Słowa kluczowe:

amfoterycyna B spektroskopia molekularna monowarstwy Langmuira błony lipidowe badania in vitro

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_3: Biofizyka
 • NZ1_4: Biologia strukturalna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mariusz Gagoś 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 700 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-25

Zakończenie projektu: 2016-02-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrometr UV-Vis. Za kwotę 50 000 PLN
 2. Wyparka wraz z wyposażeniem. Za kwotę 29 987 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. Differential expression of microRNAs and their predicted targets in renal cells exposed to amphotericin B and its complex with copper (II) ions IF: 1,595
  Autorzy:
  Joanna Gola, Barbara Strzałka-Mrozik, Celina Kruszniewska-Rajs, Jolanta Adamska, Mariusz Gagoś, Urszula Mazurek
  Czasopismo:
  Toxicology Mechanisms and Methods (rok: 2017, tom: 27 (7), strony: 537-543), Wydawca: Taylor & Francis online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15376516.2017.1333554 - link do publikacji
 2. Oxidized forms of polyene antibiotic amphotericin B IF: 1,815
  Autorzy:
  Gagoś Mariusz, Czernel Grzegorz
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2014, tom: 598, strony: 44690), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2014.02.052. - link do publikacji
 3. Recent progress in the study of the interactions of amphotericin B with cholesterol and ergosterol in lipid environments IF: 1,472
  Autorzy:
  Kamiński DM
  Czasopismo:
  Eur Biophys J (rok: 2014, tom: 43(10-11), strony: 453-67), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00249-014-0983-8 - link do publikacji
 4. The Effect of the Amphotericin B and its Copper Complex on a Model of the Outer Leaflet of Human Erythrocyte Membrane IF: 3,177
  Autorzy:
  Arczewska Marta , Czernel Grzegorz, Gagoś Mariusz
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2016, tom: 120 (43), strony: 11191-11204), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.6b08555 - link do publikacji
 5. The influence of amphotericin B on the molecular organization and structural properties of DPPC lipid membranes modified by sterols IF: 1,753
  Autorzy:
  Daniel M. Kamiński, Damian Pociecha, Ewa Górecka, Mariusz Gagoś
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2015, tom: 1082(11), strony: 7–11), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. A new form of amphotericin B – the complex with copper (II) ions – downregulates sTNFR1 shedding and changes the activity of genes involved in TNF-induced pathways: AmB–Cu2+ downregulates sTNFR1 shedding and changes the activity of genes involved in TNF-induced pathways IF: 2,251
  Autorzy:
  Joanna Gola, Barbara Strzałka-Mrozik, Celina Kruszniewska-Rajs, Adrian Janiszewski, Bartłomiej Skowronek, Mariusz Gagoś, Grzegorz Czernel, Urszula Mazurek
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2017, tom: 69 (1), strony: 22-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2016.09.008 - link do publikacji
 7. A new look at the antibiotic amphotericin B effect on Candida albicans plasma membrane permeability and cell viability functions IF: 1,472
  Autorzy:
  B. Chudzik, M. Koselski, A. Czuryło, K. Trębacz, Mariusz Gagoś
  Czasopismo:
  European Biophysics Journal (rok: 2015, tom: 44(1-2), strony: 77-90), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00249-014-1003-8 - link do publikacji
 8. Antibiotic amphotericin B-DPPC lipid complex: X-ray diffraction and FTIR studies IF: 1,753
  Autorzy:
  Daniel M. Kamiński, Marta Arczewska, Damian Pociecha, Ewa Górecka, Andrzej Stępniewski, Mariusz Gagoś
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2015, tom: 1080(01), strony: 57-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2014.09.076 - link do publikacji
 9. Amphotericin B-copper(II) complex as a potential agent with higher antifungal activity against Candida albicans. IF: 3,756
  Autorzy:
  Barbara Chudzik, Izabela B. Tracz, Grzegorz Czernel, Marta J. Fiołka, Grzegorz Borsuk, Mariusz Gagoś
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmaceutical Sciences (rok: 2013, tom: 49 (5), strony: 850-857), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejps.2013.06.007 - link do publikacji
 10. Amphotericin B–copper (II) complex alters transcriptional activity of genes encoding transforming growth factor-beta family members and related proteins in renal cells IF: 2,251
  Autorzy:
  Joanna Gola, Barbara Strzałka-Mrozik, Ewa Wieczorek, Celina Kruszniewska-Rajs, Jolanta Adamska, Mariusz Gagoś, Grzegorz Czernel, Urszula Mazurek
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2017, tom: 69(6), strony: 1308-1314), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2017.05.011 - link do publikacji
 11. Expression profiles of genes related to melatonin and oxidative stress in human renal proximal tubule cells treated with antibiotic amphotericin B and its modified forms. IF: 1,038
  Autorzy:
  Gola Joanna, Skubis Aleksandra, Sikora Bartosz, Kruszniewska-Rajs Celina, Adamska Jolanta, Mazurek Urszula, Strzałka-Mrozik Barbara, Czernel Grzegorz, Gagoś Mariusz
  Czasopismo:
  Turkish Journal of Biology (rok: 2015, tom: 39, strony: 856-864), Wydawca: © TÜBİTAK; Scientific and Technological Research Council of Turkey
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3906/biy-1505-52 - link do publikacji
 12. In vitro evaluation of antifungal and cytotoxic activities as also the therapeutic safety of the oxidized form of amphotericin B IF: 3,143
  Autorzy:
  Katarzyna Klimek, Joanna Strubińska, Grzegorz Czernel, Grażyna Ginalska, Mariusz Gagos
  Czasopismo:
  Chemico-Biological Interactions (rok: 2016, tom: 256, strony: 47-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cbi.2016.06.022 - link do publikacji
 13. Amphotericin B-copper(II) complex shows improved therapeutic index in vitro. IF: 3,756
  Autorzy:
  Barbara Chudzik, Grzegorz Czernel, Arkadiusz Miaskowski, Mariusz Gagoś
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmaceutical Sciences (rok: 2017, tom: 97, strony: 44825), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 14. Catalytic effect of free iron ions and heme-iron on chromophore oxidation of a polyene antibiotic amphotericin B IF: 1,753
  Autorzy:
  Czernel Grzegorz, Typek R., Klimek Katarzyna, Czuryło Aleksandra, Dawidowicz A.L. Gagoś Mariusz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1111, strony: 69–75), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.01.052 - link do publikacji
 15. Effect of cholesterol and ergosterol on the antibiotic amphotericin B interactions with dipalmitoylphosphatidylcholine monolayers: X-ray reflectivity study. IF: 3,498
  Autorzy:
  Kamiński Daniel .M., Czernel Grzegorz, Murphy Bridget, Runie Benjamin, Gagoś Mariusz
  Czasopismo:
  Biochimica et Biophysica Acta (rok: 2014, tom: 1838(11), strony: 2947-53), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbamem.2014.08.004 - link do publikacji
 1. Involvement of miRNAs in the regulation of TNF and serotonin induced pathways in RPTEC cells treated with AmB-Cu2+ and AmB
  Autorzy:
  Gola J, Strzałka-Mrozik B, Kruszniewska-Rajs C, Adamska J, Czernel G, Gagoś M, Mazurek U
  Konferencja:
  16th Conference of the Polish Histamine Research Society: Biogenic Amines and Related Biologically Active Compounds, Łódź (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Histamine Research Society
  Data:
  konferencja 27-29 października
  Status:
  Opublikowana
 2. The oxidative influence of iron(III) ions on the polyene antibiotic amphotericin B.
  Autorzy:
  Czernel G., Klimek K., Gagoś M.
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 09-12 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Amfoterycyna B – stary lek, nowe idee
  Autorzy:
  red. J. Gola
  Konferencja:
  Sympozjum: "Amfoterycyna B – stary lek, nowe idee (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Data:
  konferencja 16 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Antibiotic amphotericin B-DPPC lipid complex: X-ray diffraction and FTIR studies
  Autorzy:
  Kamiński D.M., Arczewska M., Pociecha D., Górecka E., Stępniewski A., Gagoś M.
  Konferencja:
  SPEC 2014 Shedding New Light on Disease. (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 17-22 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 5. Expression profile of genes related to TGF-beta signaling pathway in human renal proximal tubule cells in response to amphotericin B and amphotericin C-copper(II) complex
  Autorzy:
  Wieczorek E, Kruszniewska-Rajs C, Simka K, Gola J, Gagoś M, Czernel G, Mazurek U, Strzałka-Mrozik B
  Konferencja:
  18th Gliwice Scientific Meetings 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizers of Gliwice Scientific Meeting
  Data:
  konferencja 21-22 listopada
  Status:
  Opublikowana
 6. Fluorescence Spectroscopy and Lifetime Imaging Microscopy Studies of Biological Activity of Amphotericin B Against Candida albicans
  Autorzy:
  Czuryło A.,Deryło K., Chudzik B.,Tchórzewski M., Gagoś M
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014", Warszawa, Poland (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 9-12 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Influence of amphotericin B and its modified forms on expression profile of melatonin related genes in RPTEC cells
  Autorzy:
  Sikora B, Gola J, Kruszniewska-Rajs C, Skubis A, Kimsa M, Gagoś M, Czernel G, Mazurek U, Bednarczyk M, Strzałka-Mrozik B
  Konferencja:
  18th Gliwice Scientific Meetings 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizers of Gliwice Scientific Meeting
  Data:
  konferencja 21-22 listopada
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ amfoterycyny B na szczelnośc błony komórkowej i aktywność kanałów jonowych w protoplastach Candida albicans.
  Autorzy:
  Koselski M,. Chudzik B., Trębacz K., Gagoś M.
  Konferencja:
  IX konferencja "Techniki elektrofizjologiczne", Electrophysiological techniques in examination of bioelectric phenomena: from ion channels to neuronal nets. (rok: 2014, ), Wydawca: UMCS Lublin
  Data:
  konferencja 4-6 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Analiza ekspresji kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK) w komórkach nabłonkowych kanalików proksymalnych nerek w rezultacie działania amfoterycyny B i jej pochodnych
  Autorzy:
  Skowronek B, Janiszewski A, Simka K, Kruszniewska-Rajs C, Gola J, Gagoś M, Czernel G, Mazurek U, Strzałka-Mrozik B
  Konferencja:
  Konferencja "BioMedTech Silesia 2015", Zabrze (rok: 2015, ), Wydawca: Organizers of BioMedTech Silesia 2015
  Data:
  konferencja 24 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 10. Spectroscopic study of amphotericin B cooper complex and its interactions with phospholipid monolayers at the air–water interface
  Autorzy:
  Grzegorz Czernel, Marta Arczewska, Paulina Duda Barbara Chudzik Mariusz Gagoś
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
  Data:
  konferencja 3-7 September
  Status:
  Opublikowana
 11. The influence of amphotericin B (AMB) on potassium channel from cell membrane of the fungus Candida albicans and human dermal fibroblasts (NHDF)
  Autorzy:
  Koselski Mateusz, Trębacz Kazimierz, Chudzik Barbara, Gagoś Mariusz
  Konferencja:
  Conference of the Polish Biophysical Society Ryn 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 28.06 - 01.07. 2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Expression profile of suppressor genes in cells treated with amphotericin B and its modified forms
  Autorzy:
  Skubis A, Gola J, Kruszniewska-Rajs C, Sikora B, Kimsa M, Gagoś M, Czernel G, Mazurek U, Bednarczyk M, Strzałka-Mrozik B
  Konferencja:
  18th Gliwice Scientific Meetings 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizers of Gliwice Scientific Meetings 2014
  Data:
  konferencja 21-22 listopada
  Status:
  Opublikowana
 13. Influence of various drug forms of amphotericin B on histamine related genes in RPTEC cells
  Autorzy:
  Skowronek B, Gola J, Kruszniewska-Rajs C, Janiszewski A, Gagoś M, Czernel G, Strzałka-Mrozik B, Bednarczyk M, Mazurek U.
  Konferencja:
  18th Gliwice Scientific Meetings 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizers of Gliwice Scientific Meetings
  Data:
  konferencja 21-22 listopada
  Status:
  Opublikowana
 14. Spectroscopic studies of molecular organization of antybiotic amphotericin b in crystalline and amorphous phases
  Autorzy:
  Gagoś M., Kamiński D.M., Arczewska M., Krajnik B., Czernel G., Maćkowski S
  Konferencja:
  SPEC 2014 Shedding New Light on Disease. (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński, Wydziłl Chemii
  Data:
  konferencja 17-22 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 15. Stechiometria oraz stałe trwałości kompleksów amfoterycyny B z jonamCu2+.
  Autorzy:
  Czernel G., Gagoś M.
  Konferencja:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, ), Wydawca: UMCS
  Data:
  konferencja 10-12 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 16. Badania aktywności biologicznej antybiotyku amfoteryczny B kompleksowanego jonami miedzi (II) oraz modyfikowanego oksydacyjnie na układach modelowych bon lipidowych oraz in vitro
  Autorzy:
  Mariusz Gagoś, Barbara Chudzik, Katarzyna Klimek, Grzegorz Czernel Marta Arczewska, Joanna Strubińska, Grażyna Ginalska
  Konferencja:
  XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Oddział w Lublinie, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  Data:
  konferencja 24-25 maja
  Status:
  Opublikowana
 17. Expression profile of caspase activity-related genes in RPTEC cells treated with amphotericin B-copper(II) complex and oxidized forms of amphotericin B
  Autorzy:
  Simka K, Gola J, Wieczorek E, Kruszniewska-Rajs C, Gagoś M, Czernel G, Mazurek U, Bednarczyk M, Strzałka-Mrozik B
  Konferencja:
  18th Gliwice Scientific Meetings 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Organizers of Gliwice Scientific Meetings
  Data:
  konferencja 21-22 listopada
  Status:
  Opublikowana
 18. Profil ekspresji genów kodujących białka z rodziny BCL-2 w komórkach nabłonkowych kanalika proksymalnego nerki traktowanych amfoterycyną B oraz jej pochodnymi
  Autorzy:
  Simka K, Janiszewski A, Skowronek B, Kruszniewska-Rajs C, Gola J, Gagoś M, Czernel G, Mazurek U, Strzałka-Mrozik B
  Konferencja:
  Konferencja "BioMedTech Silesia 2015", Zabrze (rok: 2014, ), Wydawca: Organizers of BioMedTech Silesia 2015
  Data:
  konferencja 24 kwietnia
  Status:
  Opublikowana