Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie i analiza właściwości unikatowych cienkich warstw TiO2 domieszkowanych neodymem jako powłok funkcjonalnych

2012/05/N/ST7/00173

Słowa kluczowe:

TiO2 neodym cienka warstwa rozpylanie magnetronowe funkcjonalizacja

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Mazur 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 74 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-08

Zakończenie projektu: 2015-07-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Investigation of physicochemical properties of (Ti-V)Ox (4.3 at.% of V) functional thin films and their possible application in the field oftransparent electronics IF: 2,469
  Autorzy:
  Mazur Michał, Domaradzki Jarosław, Wojcieszak Damian, Danuta Kaczmarek, Mazur Piotr
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 304, strony: 73-80), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.01.073 - link do publikacji
 2. Effect of the nanocrystalline structure type on the optical properties of TiO2:Nd (1 at.%) thin films IF: 2,062
  Autorzy:
  Michał Mazur, Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek, Jarosław Domaradzki, Grzegorz Zatryb, Jan Misiewicz, Jerzy Morgiel
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 42, strony: 423-429), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2015.01.040 - link do publikacji
 3. Influence of the structural and surface properties on photocatalytic activity of TiO2:Nd thin films IF: 0,536
  Autorzy:
  Damian Wojcieszak, Michał Mazur, Danuta Kaczmarek, Jerzy Morgiel, Agata Poniedziałek, Jarosław Domaradzki, Aleksandra Czeczot
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2015, tom: 17(2), strony: 103-111), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjct-2015-0037 - link do publikacji
 4. Investigation of structural, optical and micro-mechanical properties of (NdyTi1-y)Ox thin films deposited by magnetron sputtering IF: 3,626
  Autorzy:
  Michał Mazur, Torsten Howind, Des Gibson, Danuta Kaczmarek, Shigeng Song, Damian Wojcieszak, Wenzhong Zhu, Piotr Mazur, Jaroslaw Domaradzki, Frank Placido
  Czasopismo:
  Materials and Design (rok: 2015, tom: 85, strony: 377-388), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2015.07.005 - link do publikacji
 5. Effect of Nd doping on structure and improvement of the properties of TiO2 thin films IF: 2,374
  Autorzy:
  Michał Mazur, Jerzy Morgiel, Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek, Małgorzata Kalisz
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2015, tom: 270, strony: 57-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2015.03.019 - link do publikacji
 6. Influence of Nd-Doping on Photocatalytic Properties of TiO2 Nanoparticles and Thin Film Coatings IF: 2,663
  Autorzy:
  Wojcieszak Damian, Mazur Michał, Kurnatowska Michalina, Kaczmarek Danuta, Domaradzki Jarosław, Kępiński Leszek, Chojnacki Kamil
  Czasopismo:
  International Journal of Photoenergy (rok: 2014, tom: Volume 2014, strony: 44936), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/463034 - link do publikacji
 7. Investigation of structural, optical and electrical properties of (Ti,Nb)Ox thin films deposited by high energy reactive magnetron sputtering IF: 0,327
  Autorzy:
  Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Prociow Eugeniusz, Domaradzki Jaroslaw, Wojcieszak Damian, Bochenski Jakub
  Czasopismo:
  Materials Science-Poland (rok: 2014, tom: 32(3), strony: 457-464), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s13536-013-0195-4 - link do publikacji
 8. Właściwości wielofunkcyjnych cienkich warstw TiO2:Nd z przeznaczeniem na powierzchnię ogniw słonecznych
  Autorzy:
  Mazur Michał, Kaczmarek Danuta, Wojcieszak Damian, Morgiel Jerzy, Kalisz Małgorzata, Szymańska Magdalena
  Czasopismo:
  Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania (rok: 2014, tom: R.55,8/2014, strony: 43-46), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/ELE-2014-112 - link do publikacji
 9. Determination of optical and mechanical properties of Nb2O5 thin films for solar cells application IF: 2,469
  Autorzy:
  Mazur Michał, Szymańska Magdalena, Danuta Kaczmarek, Kalisz Małgorzata, Wojcieszak Damian, Domaradzki Jarosław, Placido Frank
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 301, strony: 63-69), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.01.144 - link do publikacji
 10. Influence of Nd dopant amount on microstructure and photoluminescence of TiO2:Nd thin films IF: 2,062
  Autorzy:
  Damian Wojcieszak, Michal Mazur, Danuta Kaczmarek, Jerzy Morgiel, Grzegorz Zatryb, Jaroslaw Domaradzki, Jan Misiewicz
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 48, strony: 172-178), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2015.07.040 - link do publikacji
 11. Correlation of Photocatalysis and Photoluminescence Effect in Relation to the Surface Properties of TiO2:Tb Thin Films IF: 2,663
  Autorzy:
  Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek, Jarosław Domaradzki, Michał Mazur
  Czasopismo:
  International Journal of Photoenergy (rok: 2013, tom: Volume 2013, strony: 44935), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2013/526140 - link do publikacji
 12. Wpływ nanokrystalicznej struktury na właściwości cienkich warstw TiO2
  Autorzy:
  Michał Mazur
  Czasopismo:
  Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania (rok: 2013, tom: 41456, strony: 15-20), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 1. Właściwości cienkich warstw na bazie dwutlenku tytanu domieszkowanego neodymem
  Autorzy:
  Michał Mazur, Jerzy Morgiel, Magdalena Szymańska, Danuta Kaczmarek, Małgorzata Kalisz, Jarosław Domaradzki, Damian Wojcieszak
  Konferencja:
  II Konferencja Naukowo-Przemysłowa "Powłoki Ochronne" (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 10-13 Październik 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ parametrów procesu rozpylania magnetronowego oraz domieszkowania na twardość cienkich warstw TiO2 wytworzonych w Politechnice Wrocławskiej i w ZP Bohamet
  Autorzy:
  Bogdan Adamiak, Michał Mazur, Jerzy Dora, Damian Wojcieszak, Jarosław Domaradzki, Piotr Domanowski, Danuta Kaczmarek, Sławomir Głodek
  Konferencja:
  II Konferencja Naukowo-Przemysłowa "Powłoki Ochronne" (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 10-13 Październik 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ domieszkowania neodymem na poziom aktywności fotokatalitycznej nanocząstek TiO2
  Autorzy:
  Damian Wojcieszak, Michał Mazur, Kamil Chojnacki, Danuta Kaczmarek, Jarosław Domaradzki
  Książka:
  Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych XX (rok: 2013, tom: Seria B nr 219, strony: 277-282), Wydawca: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
  Status:
  Opublikowana