Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie własności struktur supramolekularnych - rola wiązań molekularnych

2012/05/B/ST4/00089

Słowa kluczowe:

wiązania milekularane wiązania wodorowe struktury supramolekularne relaksacja dielektryczna ciecze przechłodzone alkohole cukry

Deskryptory:

 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)
 • ST4_7: Fizyka chemiczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sebastian Pawlus 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 970 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Zakończenie projektu: 2016-02-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikropompa wysokociśnieniowa MP5 z Jednostką Sterującą i pompą wstępną 100MPa, przetwornik i miernik ciśnienia oraz termopary ciśnieniowych. Za kwotę 250 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Communication: Synperiplanar to antiperiplanar conformation changesas underlying the mechanism of Debye process in supercooled ibuprofen IF: 3,176
  Autorzy:
  K. Adrjanowicz, K. Kaminski, M. Dulski, P. Wlodarczyk, G. Bartkowiak, L. Popenda, S. Jurga, J. Kujawski, J. Kruk, M. K. Bernard, and M. Paluch
  Czasopismo:
  THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (rok: 2013, tom: 139, strony: 111103), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4820492 - link do publikacji
 2. Effect of Compression on the Relationship between Viscosity and Dielectric Relaxation Time in Hydrogen-Bonded Primary Alcohols IF: 7,943
  Autorzy:
  S. Pawlus, S. Klotz, M. Paluch
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2013, tom: 110, strony: 173004), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. How the Different Molecular Architecture Influences on the Dynamics of H-bonded Structures in the Glass Forming Monohydroxy Alcohols IF: 3,302
  Autorzy:
  M.Wikarek, S.Pawlus, Satya N. Tripathy, A. Szulc and M.Paluch
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry B (rok: 2016, tom: 120, strony: 5744−5752), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.6b01458 - link do publikacji
 4. Communication: Slow supramolecular mode in amine and thiol derivatives of 2- ethyl-1-hexanol revealed by combined dielectric and shear-mechanical studies IF: 2,952
  Autorzy:
  K. Adrjanowicz, B. Jakobsen, T. Hecksher, K. Kaminski, M. Dulski, M. Paluch, K. Niss
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2015, tom: 143, strony: 181102), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4935510 - link do publikacji
 5. Glassy dynamics and physical aging in fucose saccharides as studied by infrared- and broadband dielectric spectroscopy IF: 3,829
  Autorzy:
  Wilhelm Kossack, Karolina Adrjanowicz, Magdalena Tarnacka, Wycliffe Kiprop Kipnusu, Mateusz Dulski, Emmanuel Urandu Mapesa, Kamil Kaminski, Sebastian Pawlus, Marian Paluch and Friedrich Kremer
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physysics (rok: 2013, tom: 15, strony: 20641), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cp52551a - link do publikacji
 6. Confinement for More Space: A Larger Free Volume and Enhanced Glassy Dynamics of 2‑Ethyl-1-hexanol in Nanopores IF: 7,458
  Autorzy:
  Wycliffe K. Kipnusu, Mohamed Elsayed, Wilhelm Kossack, Sebastian Pawlus, Karolina Adrjanowicz, Martin Tress, Emmanuel U. Mapesa, Reinhard Krause-Rehberg, Kamil Kaminski, Friedrich Kremer
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2015, tom: 6, strony: 3708), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.5b01533 - link do publikacji
 7. Decoupling between the Interfacial and Core Molecular Dynamics of Salol in 2D Confinement IF: 4,772
  Autorzy:
  Karolina Adrjanowicz, Karolina Kolodziejczyk, Wycliffe Kiprop Kipnusu Magdalena Tarnacka, Emmanuel Urandu Mapesa, Ewa Kaminska, Sebastian Pawlus, Kamil Kaminski, Marian Paluch
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 14366−14374), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b01391 - link do publikacji
 8. Oscillatory shear and high-pressure dielectric study of 5-methyl-3-heptanol IF: 2,331
  Autorzy:
  77.C. Gainaru, M. Wikarek, S. Pawlus, M. Paluch, R. Figuli, M. Wilhelm, T. Hecksher, B. Jakobsen, J. C. Dyre, R. Böhmer
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2014, tom: 292, strony: 1913–1921), Wydawca: Springer Science+Business Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-014-3274-0 - link do publikacji
 9. How do high pressures change the Debye process of 4-methyl-3-heptanol? IF: 3,176
  Autorzy:
  S. Pawlus, M. Wikarek, C. Gainaru, M. Paluch, and R. Böhmer
  Czasopismo:
  THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (rok: 2013, tom: 139, strony: 64501), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4816364 - link do publikacji