Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związki biologicznie czynne w ekstraktach z wodorostów Bałtyckich

2012/05/D/ST5/03379

Słowa kluczowe:

substancje biologicznie czynne ekstrakty z wodorostów metody ekstrakcji

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Izabela Michalak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 470 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2016-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Using SEM-EDX and ICP-OES to investigate the elemental composition of green macroalga Vaucheria sessilis IF: 1,219
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Krzysztof Marycz, Katarzyna Basinska, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  The Scientific World Journal (rok: 2014, tom: ID 891928, strony: 44934), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/891928 - link do publikacji
 2. Chemical Characterization of Enteromorpha prolifera Extract Obtained by Enzyme-Assisted Extraction and Its Influence on the Metabolic Activity of Caco-2 IF: 3,226
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Agnieszka Dmytryk, Agnieszka Śmieszek, Krzysztof Marycz
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2017, tom: 18(479), strony: 44946), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms18030479 - link do publikacji
 3. Ekstrakcja glonów ługiem potasowym IF: 0,367
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Łukasz Tuhy, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 93(5), strony: 771–774), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12916/przemchem.2014.771 - link do publikacji
 4. Bioaccumulation of Microelements in Seaweeds by Scanning Electron Microscopy with an Energy Dispersive X-Ray Analytical System and Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka, Krzysztof Marycz, Katarzyna Basinska
  Czasopismo:
  Research & Reviews - Journal of Botanical Sciences (rok: 2016, tom: 5(1), strony: 50-55), Wydawca: Research & Reviews
  Status:
  Opublikowana
 5. Chemia dla Rolnictwa IF: 0,367
  Autorzy:
  Izabela Michalak
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2015, tom: 94(3), strony: 250-255), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
 6. Co-Composting of Algae and Effect of the Compost on Germination and Growth of Lepidium sativum IF: 0,871
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Łukasz Tuhy, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2016, tom: 25(3), strony: 1107-1115), Wydawca: Firma Wydawnicza "HARD" s.c. Jerzy Radecki, Hanna Radecka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/61795 - link do publikacji
 7. Innovative bio-products for agriculture IF: 1,329
  Autorzy:
  Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 932-937), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0111 - link do publikacji
 8. Plant Growth Biostimulants Based on Different Methods of Seaweed Extraction with Water IF: 1,579
  Autorzy:
  Katarzyna Godlewska, Izabela Michalak, Łukasz Tuhy, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  BioMed Research International (rok: 2016, tom: 5973760, strony: 44937), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/5973760 - link do publikacji
 9. Porównanie mikrobiologicznych właściwości wodnych i organicznych ekstraktów z alg bałtyckich IF: 0,399
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Monika Marędziak, Katarzyna Basinska
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2015, tom: 94/8, strony: 1428-1430), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2015.8.37 - link do publikacji
 10. THE POTENTIAL USEFULNESS OF A NEW GENERATION OF AGRO-PRODUCTS BASED ON RAW MATERIALS OF BIOLOGICAL ORIGIN IF: 0,552
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus (rok: 2016, tom: 15(6), strony: 97-120), Wydawca: WYDAWNICTWO AKAD ROLNICZEJ W LUBLINIE
  Status:
  Opublikowana
 11. The Application of Homogenate and Filtrate from Baltic Seaweeds in Seedling Growth Tests IF: 1,679
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Agnieszka Dmytryk, Grzegorz Schroeder, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Applied Sciences (rok: 2017, tom: 7(230), strony: 44945), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/app7030230 - link do publikacji
 12. Algal compost – towards sustainable fertilization IF: 1,375
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Reviews in Inorganic Chemistry (rok: 2013, tom: 33(4), strony: 161–172, Errata 2014, 34(4), 279 - numer projektu), Wydawca: Walter de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/revic-2013-0006 - link do publikacji
 13. Algal extracts: technology and advances IF: 1,89
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Engineering in Life Sciences (rok: 2014, tom: 14, strony: 581–591), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elsc.201400139 - link do publikacji
 14. Glony na zdrowie
  Autorzy:
  Katarzyna Godlewska, Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2014, tom: 68 (9–10), strony: 833–852), Wydawca: Polish Chemical Society (PTCH)
  Status:
  Opublikowana
 15. Seaweed extract by microwave assisted extraction as plant growth biostimulant IF: 1,329
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Łukasz Tuhy, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 1183-1195), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0132 - link do publikacji
 16. Zastosowanie w uprawie roślin ekstraktu z makroalg Bałtyckich wytworzonego przez hydrolizę chemiczną IF: 0,414
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2013, tom: 92(6), strony: 1046–1049), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
 17. Algae as production systems of bioactive compounds IF: 1,89
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Engineering in Life Sciences (rok: 2015, tom: 15, strony: 160-176), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elsc.201400191 - link do publikacji
 18. Characterisation of biological properties of co-composted Baltic seaweeds in germination tests IF: 2,485
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Urszula Miller, Łukasz Tuhy, Izabela Sówka, Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  Engineering in Life Sciences (rok: 2017, tom: 17, strony: 153–164), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elsc.201600012 - link do publikacji
 19. The Influence of pH of Extracting Water on the Composition of Seaweed Extracts and Their Beneficial Properties on Lepidium sativum IF: 2,476
  Autorzy:
  Katarzyna Godlewska, Izabela Michalak, Aukasz Tuhy, and Katarzyna Chojnacka
  Czasopismo:
  BioMed Research International (rok: 2017, tom: ID 7248634, strony: 44937), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/7248634 - link do publikacji
 1. Production of compost from biomass of seaweeds
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Łukasz Tuhy, Radosław Wilk, Katarzyna Chojnacka
  Konferencja:
  5th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation (rok: 2014, ), Wydawca: Mines d'Albi, ISBN : 979-10-91526-03-6
  Data:
  konferencja 25–28 sierpień 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Ekstrakty glonowe: wytwarzanie i zastosowanie
  Autorzy:
  Katarzyna Godlewska, Izabela Michalak
  Konferencja:
  Puzzel 2014. III Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych (rok: 2014, ), Wydawca: Oskar Uchański, ISBN 978-83-937278-1-0
  Data:
  konferencja 12-13 kwiecień 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. USING SEM-EDX AND ICP-OES TO INVESTIGATE ELEMENTAL COMPOSITION OF GREEN MACROALGA VAUCHERIA SESSILIS
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Krzysztof Marycz, Katarzyna Chojnacka
  Konferencja:
  13th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece (rok: 2013, ), Wydawca: CEST
  Data:
  konferencja 5-7 wrzesień 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Algal extracts as a carrier of micronutrients – utilitarian properties of new formulations
  Autorzy:
  Łukasz Tuhy, Katarzyna Chojnacka, Izabela Michalak, Anna Witek-Krowiak
  Książka:
  Marine Algae Extracts: Processes, Products, Applications (rok: 2015, tom: Rozdział 28, strony: 467-484), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
 2. Functional Fermented Food and Feed from Seaweed
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Książka:
  Fermented foods: Biochemistry & Biotechnology (rok: 2016, tom: 12, strony: 231-247), Wydawca: CRC Press (Taylor & Francis Group), Boca Raton, FL
  Status:
  Opublikowana
 3. Algal extracts as plant growth biostimulators
  Autorzy:
  Katarzyna Chojnacka, Izabela Michalak, Agnieszka Dmytryk, Gramza Mateusz, Słowiński Adam, Górecki Henryk
  Książka:
  Marine Algae Extracts: Processes, Products, Applications (rok: 2015, tom: Rozdział 11, strony: 189-211), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
 4. Innovative technology of algal extracts obtained by supercritical fluid extraction useful in the products for plants, animals and human
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Książka:
  Innovative Bio-Products for Agriculture: Algal Extracts In Products for Human, Animals and Plants (rok: 2016, tom: 1, strony: 44953), Wydawca: Nova Science Publishers, Inc.
  Status:
  Opublikowana
 5. Marine Nutraceuticals
  Autorzy:
  Katarzyna Chojnacka, Izabela Michalak
  Książka:
  Marine Omics: Principles and Applications (rok: 2017, tom: 18, strony: 329-345), Wydawca: CRC Press (Taylor & Francis Group), Boca Raton, FL
  Status:
  Opublikowana
 6. Marine polysaccharides as biostimulants of plant growth
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Agnieszka Dmytryk, Katarzyna Godlewska, Radosław Wilk, Katarzyna Chojnacka
  Książka:
  Marine Glycobiology: Principles and Applications (rok: 2017, tom: 21, strony: 293-309), Wydawca: CRC Press (Taylor & Francis Group), Boca Raton, FL
  Status:
  Opublikowana
 7. Innovative Natural Plant Growth Biostimulants
  Autorzy:
  Katarzyna Chojnacka, Izabela Michalak, Agnieszka Dmytryk, Radosław Wilk, Henryk Górecki
  Książka:
  Advances in Fertilizer Technology (rok: 2014, tom: Rozdział 21, strony: 451-489), Wydawca: Studium Press LLC, USA
  Status:
  Opublikowana
 8. Production of seaweed extracts by biological and chemical methods
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka
  Książka:
  Marine Algae Extracts: Processes, Products, Applications (rok: 2015, tom: Rozdział 7, strony: 121-143), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
 9. Algae cosmetics
  Autorzy:
  Izabela Michalak, Agnieszka Dmytryk, Katarzyna Chojnacka
  Książka:
  Encyclopedia of Marine Biotechnology , Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Przyjęta do publikacji