Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biosorpcja jonów metali do biomasy pestek owoców jagodowych

2012/05/E/ST8/03055

Słowa kluczowe:

biosorcja jony metali nasiona owoce jagodowe

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Katarzyna Chojnacka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 250 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-06

Zakończenie projektu: 2016-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputery przenośne (2 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
 2. Stacja wody demineralizowanej.
 3. Wago-suszarka.
 4. Chłodziarki (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 5. Osprzęt do pieca mikrofalowego – m. innymi rotor i bomby teflonowe.
 6. Zamrażarka. Za kwotę 5 000 PLN
 7. Piec mikrofalowy z rotorem i bombami teflonowymi. Za kwotę 150 000 PLN
 8. Stacja do produkcji wody ultraczystej.
 9. Kolumny do biosorpcji z aparaturą umożliwiającą załadunek i mieszadłami, wyposażone w pompy membranowe oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.
 10. Suszarka.
 11. Wytrząsarka z inkubacją.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Advances in biosorption of microelements – the starting point for the production of new agrochemicals IF: 2,071
  Autorzy:
  I. Michalak, A. Witek-Krowiak, K. Chojnacka, A. Bhatnagar
  Czasopismo:
  Reviews in Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: 35(3), strony: 115-133), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/revic-2015-0003 - link do publikacji
 2. Pilot Plant Conversion of Blackcurrant Seeds into New Micronutrient Fertilizer Biocomponents via Biosorption IF: 1,425
  Autorzy:
  M. Samoraj, Ł. Tuhy, P. Rusek, E. Rój, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Bioresources (rok: 2016, tom: 11(1), strony: 400-413), Wydawca: NC STATE UNIVERSITY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15376/biores.11.1.400 - link do publikacji
 3. Application of response surface methodology and artificial neural network methods in modelling and optimization of biosorption process IF: 5,039
  Autorzy:
  A. Witek-Krowiak, K. Chojnacka, D. Podstawczyk, A. Dawiec, K. Pokomeda
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2014, tom: 160, strony: 150–160), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2014.01.021 - link do publikacji
 4. Biofortification of maize grains with micronutrients by enriched biomass of blackcurrant seeds IF: 1,329
  Autorzy:
  M. Samoraj, Ł. Tuhy, S. Baśladyńska, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 1236-1244), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0133 - link do publikacji
 5. Conversion of spent mushroom substrate into micronutrient fertilizer via biosorption in a pilot plant IF: 2,58
  Autorzy:
  Ł. Tuhy, M. Samoraj, Z. Witkowska, P. Rusek, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Ecological Engineering (rok: 2015, tom: 84, strony: 370-374), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoleng.2015.09.032 - link do publikacji
 6. Innovative bio-products for agriculture IF: 1,329
  Autorzy:
  K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 932-937), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0111 - link do publikacji
 7. New Micronutrient Fertilizer Biocomponents Based on Seaweed Biomass IF: 0,871
  Autorzy:
  Ł. Tuhy, M. Samoraj, S. Baśladyńska, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2015, tom: 24(5), strony: 213-221), Wydawca: HARD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/39552 - link do publikacji
 8. Badanie przyswajalności jonów cynku i innych mikroelementów z biologicznych komponentów w badaniach in vitro IF: 0,367
  Autorzy:
  Ł. Tuhy, M. Samoraj, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 93, strony: 1157-1160), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12916/przemchem.2014.1157 - link do publikacji
 9. The Application of Biosorption for Production of Micronutrient Fertilizers Based on Waste Biomass IF: 1,69
  Autorzy:
  Ł. Tuhy, .M. Samoraj, I. Michalak, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Applied Biochemistry and Biotechnology (rok: 2014, tom: 174, strony: 1376 – 1392), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12010-014-1074-0 - link do publikacji
 10. Evaluation of nutrients bioavailability from fertilizers in in vitro tests
  Autorzy:
  M. Samoraj, Ł. Tuhy, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences (rok: 2013, tom: 1, strony: 44660), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ijes_pwr - link do publikacji
 11. Ocena właściwości nawozowych nowych biokomponentów z mikroelementami w warunkach in vivo IF: 0,367
  Autorzy:
  M. Samoraj, Ł. Tuhy, E. Rój, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 94, strony: 1432-1436), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12916/przemchem.2014.1432 - link do publikacji
 12. State of the art for the biosorption process - A review. IF: 1,893
  Autorzy:
  I. Michalak, K. Chojnacka, A. Witek-Krowiak
  Czasopismo:
  Applied Biochemistry and Biotechnology (rok: 2013, tom: 170, strony: 1389–1416), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12010-013-0269-0 - link do publikacji
 13. Using Spent Mushroom Substrate as the Base for Organic-Mineral Micronutrient Fertilizer–Field Tests on Maize IF: 1,425
  Autorzy:
  Ł. Tuhy, M. Samoraj, Z. Witkowska, R. Wilk, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Bioresources (rok: 2015, tom: 10(3), strony: 5709-5719), Wydawca: NC STATE UNIVERSITY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3.5709-5719 - link do publikacji
 14. Biofortification of maize with micronutrients by Spirulina IF: 1,329
  Autorzy:
  Ł. Tuhy, M. Samoraj, Z. Witkowska, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 1119-1126), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0126 - link do publikacji
 15. Biosorption of microelements by Spirulina: towards technology of mineral feed supplements IF: 1,22
  Autorzy:
  A. Dmytryk, A. Saeid, K. Chojnacka
  Czasopismo:
  The Scientific World Journal (rok: 2014, tom: 2014, strony: 44576), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/356328 - link do publikacji
 16. Quo vadis chemio dla rolnictwa: od dodatków paszowych i komponentów nawozowych po ekstrakty glonowe IF: 0,367
  Autorzy:
  K. Chojnacka
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2013, tom: 92(5), strony: 732-735), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 1. Biomass-based micronutrient fertilizers - two years tests on maize
  Autorzy:
  M. Samoraj, K. Chojnacka
  Konferencja:
  The MacroTrend Conference on Medicine, Science, and Technology (rok: 2016, ), Wydawca: Macrotrend
  Data:
  konferencja 30-31 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Biosorption of microelements by Spirulina: towards technology of mineral feed supplements
  Autorzy:
  A. Darecki, A. Saeid, K. Chojnacka
  Konferencja:
  Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2013, ), Wydawca: CEST2013
  Data:
  konferencja 5-7 September
  Status:
  Opublikowana
 3. FTIR analysis and potentiometric titration in identification of functional groups on the surface of new biosorbents – strawberry and raspberry seeds
  Autorzy:
  M.Samoraj , I. Michalak , K. Chojnacka
  Konferencja:
  3RD INTERNATIONAL CONFERENCE on Sustainable Solid Waste Management (rok: 2015, ), Wydawca: National Technical University of Athens
  Data:
  konferencja 2-4 July
  Status:
  Opublikowana
 4. New bench scale plant for biosorption
  Autorzy:
  M. Samoraj , Ł. Tuhy, K. Chojnacka
  Konferencja:
  3RD INTERNATIONAL CONFERENCE on Sustainable Solid Waste Management (rok: 2015, ), Wydawca: National Technical University of Athens
  Data:
  konferencja 2-4 July
  Status:
  Opublikowana
 5. Biosorption of microelements by Chlorella kessleri in multielemental system.
  Autorzy:
  A. Saeid, K. Chojnacka
  Konferencja:
  Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2013, ), Wydawca: CEST2013
  Data:
  konferencja 5-7 September
  Status:
  Opublikowana
 6. Bench scale plant production of new micronutrient biocomponents based on blackcurrant seed pomace
  Autorzy:
  M. Samoraj,Ł. Tuhy, S. Baśladyńska, K. Chojnacka
  Konferencja:
  10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (rok: 2015, ), Wydawca: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
  Data:
  konferencja 27 September-2 October
  Status:
  Opublikowana
 7. In vitro extraction tests o biomass-based micronutrient fertilizers
  Autorzy:
  M. Samoraj, R. Wilk, K. Chojnacka
  Konferencja:
  The MacroTrend Conference on Medicine, Science, and Technology (rok: 2016, ), Wydawca: Macrotrend
  Data:
  konferencja 30-31 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 8. Using white mustard (Sinapis alba L.) in vegetation tests with micronutrient biological fertilizer components based on berries seeds
  Autorzy:
  M. Samoraj, I. Michalak , K. Chojnacka
  Konferencja:
  3RD INTERNATIONAL CONFERENCE on Sustainable Solid Waste Management (rok: 2015, ), Wydawca: National Technical University of Athens
  Data:
  konferencja 2-4 July
  Status:
  Opublikowana
 9. Vegetation tests of micronutrient biological fertilizer components based on berries seeds
  Autorzy:
  M. Samoraj, I. Michalak, K. Chojnacka, S. Baśladyńska
  Konferencja:
  10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (rok: 2015, ), Wydawca: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
  Data:
  konferencja 27 September-2 October
  Status:
  Opublikowana
 10. Micronutrient fertilizers based on blackcurrant seeds - evaluation of utilitarian properties in field conditions
  Autorzy:
  M. Samoraj, K. Chojnacka
  Konferencja:
  4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (rok: 2016, ), Wydawca: CYPRUS2016
  Data:
  konferencja 23-25 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 11. RGB analysis in crop quality assesment
  Autorzy:
  M. Samoraj, K. Chojnacka
  Konferencja:
  11th Students' Science Conference Man - Civilization - Future : Będlewo (rok: 2013, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 3-6 October
  Status:
  Opublikowana
 12. Valorization of biomass into fertilizers
  Autorzy:
  K. Chojnacka, I. Michalak
  Konferencja:
  The 6th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation (WasteEng2016) (rok: 2016, ), Wydawca: WasteEng2016
  Data:
  konferencja 23-26.05
  Status:
  Opublikowana
 13. Valorization of biomass into micronutrient fertilizers
  Autorzy:
  K. Chojnacka, M. Samoraj, I. Michalak
  Konferencja:
  4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (rok: 2016, ), Wydawca: CYPRUS2016
  Data:
  konferencja 23-25 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 14. Identification of functional groups on the surface of new biosorbents – post-extraction residues of black currant seeds
  Autorzy:
  M. Samoraj, I. Michalak, K. Chojnacka
  Konferencja:
  10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (rok: 2015, ), Wydawca: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
  Data:
  konferencja 27 September-2 October
  Status:
  Opublikowana
 1. Micronutrient fertilizers based on the biomass of berries seeds
  Autorzy:
  M. Samoraj, Ł. Tuhy, K. Chojnacka
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2013, tom: 31, strony: 395-402), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 2. INNOVATIVE BIO-BASED MICRONUTRIENT FERTILIZERS
  Autorzy:
  M. Samoraj, Ł. Tuhy, K. Chojnacka
  Książka:
  INNOVATIVE BIO-PRODUCTS FOR AGRICULTURE (rok: 2016, tom: 1, strony: 1-140), Wydawca: Nova Science Publishers, Inc.
  Status:
  Opublikowana
 3. New biological fertilizer components with micronutrients by biosorption.
  Autorzy:
  K. Chojnacka, Ł. Tuhy, M. Samoraj, I. Michalak, A. Witek-Krowiak, H. Górecki
  Książka:
  Advances in Fertilizer Technology. (rok: 2014, tom: 24, strony: 543–575), Wydawca: Studium Press LLC,
  Status:
  Opublikowana
 4. New biological fertilizer components produced by biosorption.
  Autorzy:
  Ł. Tuhy, M. Samoraj, K. Chojnacka
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii. (rok: 2013, tom: 31, strony: 403-408), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. s.
  Status:
  Opublikowana
 5. SEM-EDX, XRF and ICP-OES methods in elemental analysis of new biosorbent
  Autorzy:
  M. Samoraj, K. Chojnacka
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2014, tom: 33, strony: 377-388), Wydawca: Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana