Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości strukturalne i elektryczne związków układu Bi2O3-Nb2O5-RE2O3 (RE=Er, Yb)

2012/05/N/ST5/01891

Słowa kluczowe:

przewodniki jonów tlenu tlenek bizmutu dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego dyfrakcja neutronów spektroskopia impedancyjna

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marzena Leszczyńska-Redek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 50 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-19

Zakończenie projektu: 2014-03-18

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Local structure and conductivity behaviour in Bi7WO13.5 IF: 8,867
  Autorzy:
  Anna Borowska-Centkowska, Marzena Leszczyńska, Franciszek Krok, Marcin Małys, Wojciech Wróbel, Stephen Hull, Isaac Abrahams
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A , Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1039/C7TA09225C - link do publikacji
 1. Defect structure and electrical behaviour in Yb/Nb substituted δ-Bi2O3
  Autorzy:
  M. Leszczynska, X. Liu, W. Wrobel, M. Malys, M. Struzik, S. Hull, S.T. Norberg, F. Krok, I. Abrahams
  Konferencja:
  19th International Conference on Solid State Ionics, Kioto, Japonia (rok: 2013, ), Wydawca: Kyoto University
  Data:
  konferencja 02-07.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Structural and electrical studies of Bi3Y1-xYbxO6
  Autorzy:
  M.Leszczyńska, M. Małys, W.Wróbel, S. Hull, S.T. Norberg, I.Abrahams, F.Krok
  Konferencja:
  XIII Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów", Zakopane (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
  Data:
  konferencja 04-07.12.2013
  Status:
  Opublikowana