Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ czynników zewnętrznych (temperatury, składu i stężenia substratów, pH, stosunku węgla do azotu) na katabolizm w procesach fermentacji przy użyciu kultur mieszanych (MixFerment)

2012/05/D/ST8/02289

Słowa kluczowe:

fermentacja beztlenowa biochemikalia kultury mieszane

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Oleśkowicz-Popiel 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 498 884 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-06

Zakończenie projektu: 2016-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora fermentacyjna do fermentacji ciągłej. Za kwotę 70 000 PLN
 2. Gazomierze do komór fermentacyjnych.
 3. Zestaw do fermentacji okresowej. Za kwotę 25 000 PLN
 4. Łaźnia wodna z termostatem do komór fermentacyjnych.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Conversion of organic waste into volatile fatty acids – The influence of process operating parameters IF: 6,216
  Autorzy:
  Ewelina Jankowska, Anna Duber, Joanna Chwialkowska, Mikolaj Stodolny, Piotr Oleskowicz-Popiel
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2018, tom: 345, strony: 395-403), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2018.03.180 - link do publikacji
 2. Effect of pH and retention time on volatile fatty acids production during mixed culture fermentation IF: 5,651
  Autorzy:
  Ewelina Jankowska, Joanna Chwiałkowska, Mikołaj Stodolny, Piotr Oleskowicz-Popiel
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2015, tom: 190, strony: 274-280), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2015.04.096 - link do publikacji
 3. Volatile fatty acids production during mixed culture fermentation – The impact of substrate complexity and pH IF: 6,216
  Autorzy:
  Ewelina Jankowska, Joanna Chwialkowska, Mikolaj Stodolny, Piotr Oleskowicz-Popiel
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2017, tom: 326, strony: 901-910), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2017.06.021 - link do publikacji
 4. Wykorzystanie procesów fermentacyjnych w systemach biorafineryjnych IF: 0,344
  Autorzy:
  Oleśkowicz-Popiel P., Jankowska E.
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 93/3, strony: 351-354), Wydawca: Wydawnictwo Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12916/przemchem.2014.351 - link do publikacji
 1. Impact of pH and retention time changes on the metabolites composition during anaerobic digestion
  Autorzy:
  E. Jankowska, J. Chwialkowska, M. Stodolny, P. Oleskowicz-Popiel
  Konferencja:
  7th European Meeting on Chemical Industry and Environment (EMChIE 2015), Tarragona, Spain (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 10-12.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Impact of the external factors on the catabolic pathways in mixed-culture fermentation
  Autorzy:
  Jankowska, E., Chwialkowska, J., Stodolny, M., Oleskowicz-Popiel, P.
  Konferencja:
  Environmental Technology for Impact 2015, Wageningen University, Netherlands (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 29-30.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of substrate on the composition of mixed culture fermentation effluents
  Autorzy:
  E. Jankowska, J. Chwiałkowska, M. Stodolny, P. Oleskowicz-Popiel
  Konferencja:
  IWA Balkan Young Water Professionals 2015, Thessaloniki, Greece (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 10-12.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Platforma karboksylowa do produkowania biochemikaliów i biopaliw z odpadów i ścieków
  Autorzy:
  Jankowska E., Chwiałkowska E., Oleśkowicz-Popiel P.
  Konferencja:
  Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia Polskiej nauki - V Edycja (rok: 2013, ), Wydawca: doktorant.com.pl - CreativeTime
  Data:
  konferencja 30.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Effect of pH on volatile and medium chain fatty acids production during anaerobic digestion process
  Autorzy:
  E. Jankowska, J. Chwialkowska, M. Stodolny, P. Oleskowicz-Popiel
  Konferencja:
  AGRO'2014 - 9th IWA International Symposium On Waste Management Problems in Agro-Industires (Kochi, Japan) (rok: 2014, ), Wydawca: AGRO'2014, Kochi, Japonia
  Data:
  konferencja 24-26.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. The influence of the external factors on the catabolic pathways in the mixed-culture fermentation
  Autorzy:
  E. Jankowska, J. Chwialkowska, M. Stodolny, P. Oleskowicz-Popiel
  Konferencja:
  2nd IWA Specialized International Conference - Ecotechnologies for Wastewater Treatment - ecoSTP2014 (Verona, Italy) (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 23-27.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Volatile fatty acids production – effect of pH, retention time and substrate type
  Autorzy:
  E. Jankowska, J. Chwialkowska, A. Janicka, A. Szuster-Janiaczyk, M. Stodolny, P. Oleskowicz- Popiel
  Konferencja:
  World Congress on Anaerobic Digestion AD14 (International Water Association, Vina del Mar, Chile) (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 15-18.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Oczyszczalnie ścieków jako biorafinerie
  Autorzy:
  Joanna Chwiałkowska, Ewelina Jankowska, Piotr Oleśkowicz-Popiel
  Książka:
  Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (rok: 2014, tom: -, strony: 569-578), Wydawca: PZITS
  Status:
  Opublikowana