Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geomorfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne kryteria oceny funkcjonowania strefy hyporeicznej rzek zanieczyszczonych

2012/05/B/ST10/00235

Słowa kluczowe:

geomorfologia fluwialna hydrochemia wód gruntowych mikrobiologia metale ciężkie

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód
 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia
 • ST10_4: Geoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dariusz Ciszewski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 351 450 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2016-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. mieszadło magnetyczne. Za kwotę 5 200 PLN
 2. zestaw DGGE (denaturing gradient gel elektroporesis) do elektroforezy gradientowej. Za kwotę 25 000 PLN
 3. Logery. Za kwotę 12 000 PLN
 4. urządzenie wielofunkcyjne do pomiaru pH, Eh, PEW, T, Oc. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Groundwater chemistry in a meander bend of the polluted Biala Przemsza river IF: 0,793
  Autorzy:
  Dariusz Ciszewski
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2018, ), Wydawca: HARD
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Strefa hyporeiczna: znaczenie i zarządzanie
  Autorzy:
  Ciszewski Dariusz
  Czasopismo:
  Gospodarka Wodna (rok: 2017, tom: 10, strony: 318-324), Wydawca: SITP
  Status:
  Opublikowana
 3. Hyporheic zone hydrochemistry of the mine-polluted river IF: 0,32
  Autorzy:
  Dariusz Ciszewski, Pawel Bijata
  Czasopismo:
  Journal of Geoscience and Environment Protection (rok: 2015, tom: 3, strony: 47-52), Wydawca: Scientific Research Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4236/gep.2015.310008 - link do publikacji
 4. Minerały autigeniczne i osady w strefie hyporeicznej aluwiów Białej Przemszy zanieczyszczonej przez górnictwo rud metali
  Autorzy:
  Ciszewski Dariusz, Kucha Henryk, Skwarczek Marian
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2017, tom: 65/10, strony: 650-660), Wydawca: PIG
  Status:
  Opublikowana
 1. Authihenic, bacterial heavy metal sulphides and oxusulphides polluting Przemsza river sediments, Zn-Pb and black coal mining area, Poland
  Autorzy:
  Henryk Kucha, Marian Skwarczek
  Konferencja:
  Goldschmit2015 (rok: 2015, ), Wydawca: European Association of Geochemistry
  Data:
  konferencja 16-21 August
  Status:
  Opublikowana
 2. Preliminary studies of microbial community structure in Przemsza River and Biała Przemsza River water system, infuenced by lead and zinc mining (Silesia, southern Poland)
  Autorzy:
  Kostka Anna
  Konferencja:
  VI International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (rok: 2015, ), Wydawca: BioMicroWorld
  Data:
  konferencja 28-30 Oct
  Status:
  Opublikowana
 3. River-to-floodplain pollutants transfer in groundwater and sediments of river reaches affected by metal mining
  Autorzy:
  Urszula Aleksander-Kwaterczak, Dariusz Ciszewski
  Konferencja:
  13th International Conference on The Bigeochemistry of Trace Elements (rok: 2015, ), Wydawca: International Society of Trace Elements Biogeochemistry
  Data:
  konferencja 12-16 July
  Status:
  Opublikowana