Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie podejścia biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u drożdży

2012/05/E/NZ2/00583

Słowa kluczowe:

transkrypcja glikoliza glukoneogeneza biologia systemów

Deskryptory:

 • NZ2_9: Biologia systemowa
 • NZ2_4: Metabolomika
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Adamczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 764 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-13

Zakończenie projektu: 2017-03-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. BioFlo/CelliGen 115 stołowy, laboratoryjny bioreactor. Za kwotę 68 780 PLN
 2. Homogenizator kulowy do drożdży (BeadBeater). Za kwotę 6 000 PLN
 3. Wirówka stołowa z chłodzeniem Eppendorf 5430R (dwa wymienne rotory). Za kwotę 27 000 PLN
 4. Kołyska laboratoryjna.
 5. Inkubator z wytrząsaniem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Fructose bisphosphate aldolase is involved in the control of RNA polymerase III-directed transcription. IF: 4,814
  Autorzy:
  Cieśla M1, Mierzejewska J2, Adamczyk M2, Farrants AK3, Boguta M4.
  Czasopismo:
  Biochim Biophys Acta (rok: 2014, tom: 1843(6), strony: 1103-10), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbamcr.2014.02.007 - link do publikacji
 2. Low RNA polymerase III activity results in up regulation of HXT2 glucose transporter independently of glucose signaling and despite changing environment IF: 3,057
  Autorzy:
  Malgorzata Adamczyk, Roza Szatkowska
  Czasopismo:
  PLosOne (rok: 2017, tom: 12(9), strony: e0185516), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0185516 - link do publikacji
 3. Glycolytic flux in Saccharomyces cerevisiae is dependent on RNA polymerase III and its negative regulator Maf1 IF: 3,857
  Autorzy:
  Roza Szatkowska, Manuel Garcia-Albornoz, Katarzyna Roszkowska, Stephen W Holman, Emil Furmanek, Simon J Hubbard, Robert Jeffrey Beynon, Małgorzata Adamczyk
  Czasopismo:
  Biochemical Journal (rok: 2019, tom: 476, strony: 1053-1082), Wydawca: Portland Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1042/BCJ20180701 - link do publikacji
 1. Carbon flow through tricarboxylic acid cycle (TCA) is changed in yeast strains with altered RNA Polymerase III activity
  Autorzy:
  Roza Szatkowaska, Christian Ludwig, Malgorzata Adamczyk
  Konferencja:
  Horizons in Molecular Biology (rok: 2018, ), Wydawca: Cuvillier Verlang
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana