Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie oraz właściwości makrostruktur heteroaromatycznych projektowanych do zastosowań w opto- i bioelektronice

2012/05/B/ST5/00749

Słowa kluczowe:

benzotiadiazol etylenodioksytiofen akrydyna biosensor enzymes immobilizacja materiał przewodzący luminescencja obliczenia teoretyczne

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Cabaj 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 300 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2016-03-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Lampa analityczna UV-240, oświetlenie 254 i 366nm; 2 x 6. Za kwotę 3 558 PLN
 2. Analityczna waga laboratoryjna. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Potencjostat-galwanostat EA161 (podstawowe parametry techniczne: pełne oprogramowanie kontrolujące pracę aparatu, praca w obecności 2 lub 3 elektrod, zakres natężenia płynącego prądu – 20 nA – 100 mA, maksymalny potencjał – 10 V, oporność 1013 oma). Za kwotę 50 000 PLN
 4. Spektrofotometr UV – UV 1800 Shimandzu z oprogramowaniem UVProbe, dwuwiązkową przystawką odbiciową oraz komputerem sterującym.
 5. Mieszadło magnetyczne z podgrzewaniem (2 szt.). Za kwotę 1 739 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Novel acridone-based branched blocks as highly fluorescent materials IF: 2,109
  Autorzy:
  Agnieszka Świst, Joanna Cabaj, Jadwiga Sołoducho, Przemysław Data, Mieczysław Łapkowski
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2013, tom: 180, strony: 44934), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2013.07.020 - link do publikacji
 2. Phenolic Compounds Hybrid Detectors IF: 0,68
  Autorzy:
  Jadwiga Sołoducho, Joanna Cabaj
  Czasopismo:
  Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology (rok: 2013, tom: 4, strony: 17-27), Wydawca: Scientific Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4236/jbnb.2013.43A003 - link do publikacji
 3. Electrochemical laccase sensor based on 3-methylthiophene/ 3-thiophene acetic acid/bis(3,4-ethylenedioxythiophene)-N-nonylacridone as a new polymer support IF: 2,871
  Autorzy:
  Agnieszka Jędrychowska, Joanna Cabaj, Agnieszka Świst, Jadwiga Sołoducho
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2014, tom: 720-721, strony: 64-70), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2014.03.017 - link do publikacji
 4. Synthesis and Electrochromic Properties of Conducting Polymers Based on Highly Planar 2,7- Disubstituted Xanthene Derivatives IF: 3,026
  Autorzy:
  K. Olech, R. Gutkowski, V. Kuznetsov, S. Roszak, J. Sołoducho, W. Schuhmann
  Czasopismo:
  Chem PlusChem (rok: 2015, tom: 80, strony: 679-687), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cplu.201402349 - link do publikacji
 5. The Synthesis and Characterization of -3,4-EthylenedioxythiopheneDerivatives with Electroactive Features IF: 4,086
  Autorzy:
  Kamila Olech, Jadwiga Sołoducho, Katarzyna Laba, Przemyslaw Data, Mieczyslaw Lapkowski, Szczepan Roszak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: 141, strony: 349-356), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2014.07.084 - link do publikacji
 6. Electrochemical Nanosized Biosensors: Perspectives and Future of Biocatalysts IF: 2,63
  Autorzy:
  Jadwiga Sołoducho, Joanna Cabaj
  Czasopismo:
  Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques (rok: 2013, tom: S7, strony: 44936), Wydawca: OMICS Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4172/2155-9872.S7-005 - link do publikacji
 7. Conjugated silane-based arylenes as luminescent materials IF: 4,504
  Autorzy:
  Dorota Zajac, Jadwiga Sołoducho, Tomasz Jarosz , Mieczysław Lapkowski, Szczepan Roszak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2015, tom: 173, strony: 105-116), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2015.05.038 - link do publikacji
 8. Laccase biosensor based on low temperature co-fired ceramics for the permanent monitoring of water solutions IF: 4,504
  Autorzy:
  Agnieszka Jedrychowska, Karol Malecha, Joanna Cabaj a, Jadwiga Sołoducho
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2015, tom: 165, strony: 372-382), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2015.03.044 - link do publikacji
 9. Semiconducting polymers - a novel trend in organic electronic chemistry IF: 2,117
  Autorzy:
  Jadwiga Sołoducho, Dorota Zając, Joanna Cabaj
  Czasopismo:
  Current Organic Synthesis (rok: 2016, tom: 13, strony: 861-875), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1570179413666160624085533 - link do publikacji
 10. Nano-Sized Elements in Electrochemical Biosensors IF: 1,2
  Autorzy:
  Joanna Cabaj, Jadwiga Sołoducho
  Czasopismo:
  Materials Sciences and Applications (rok: 2014, tom: 5, strony: 752-766), Wydawca: Scientific Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4236/msa.2014.510076 - link do publikacji
 11. Tyrosinase Biosensor for Antioxidants Based on Semiconducting Polymer Support IF: 2,138
  Autorzy:
  Joanna Cabaj, Agnieszka Jedrychowska, Agnieszka Swist, and Jadwiga Sołoducho
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2016, tom: 28, strony: 44935), Wydawca: Wiley - VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201500523 - link do publikacji
 1. Optical biosensor with poly[N-nonyl-3,6-bis(ethylenedioxythiophene)carbazole] matrix for monitoring of phenol derivatives
  Autorzy:
  Agnieszka Jędrychowska, Karol Malecha, Joanna Cabaj, Jadwiga Sołoducho
  Konferencja:
  13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors (rok: 2014, ), Wydawca: SPIE. DIGITAL LIBRARY
  Data:
  konferencja 22-25.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Modern Electrochemistry in Nanobiology and Sensorics
  Autorzy:
  Jadwiga Sołoducho, Joanna Cabaj
  Książka:
  Modern Electrochemical Methods in Nano, Surface and Corrosion Science (rok: 2014, tom: -, strony: 44957), Wydawca: INTECH
  Status:
  Opublikowana
 2. Electrochemical and Optical Biosensors in Medical Applications
  Autorzy:
  Jadwiga Sołoducho and Joanna Cabaj
  Książka:
  BIOSENSORS Micro and Nanoscale Applications (rok: 2015, tom: chapter 11, strony: 321-345), Wydawca: INTECH
  Status:
  Opublikowana