Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sejsmika refrakcyjna i refleksyjna - połączona interpretacja z analizą dokładności.

2012/05/B/ST10/00052

Słowa kluczowe:

obrazowanie sejsmiczne seismika szerokokątowa analiza dokładności tomografia sejsmiczna

Deskryptory:

 • ST10_7: Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, grawimetria

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mariusz Majdański 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 913 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-23

Zakończenie projektu: 2016-01-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw 50 sztuk bezkablowej seismicznej aparatury pomiarorowej wraz oprzyrządowaniem niezbędnym do jej użycia w pracach polowych. Za kwotę 480 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. 3-D seismic tomographic modelling of the crustal structure of northwestern Svalbard based on deep seismic soundings IF: 2,42
  Autorzy:
  Czuba W.
  Czasopismo:
  Geophysical Journal International (rok: 2017, tom: 208, strony: 508-520), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/gji/ggw418 - link do publikacji
 2. Crustal Structure, Seismic Anisotropy and Deformations of the Ediacaran/Cambrian of the Małopolska Block in SE Poland Based on Data from Two Seismic Wide-Angle Experiments IF: 1,618
  Autorzy:
  Środa P., and POLCRUST Working Group
  Czasopismo:
  Pure and Applied Geophysics (rok: 2017, tom: 174, strony: 1711-1728), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00024-017-1505-2 - link do publikacji
 3. Seismic velocity estimation from post-critical wide-angle reflections in layered structures IF: 0,806
  Autorzy:
  Majdański M., Trzeciak M., Gaczyński E., Maksym A.
  Czasopismo:
  Studia Geophysica et Geodaetica (rok: 2016, tom: 60, strony: 565-582), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11200-015-1268-0 - link do publikacji
 4. The uncertainty of 2D models along wide angle seismic profiles IF: 1,854
  Autorzy:
  Majdański M., Polkowski M.
  Czasopismo:
  Pure and applied geophysics (rok: 2014, tom: 171, strony: 2277-2287), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00024-014-0840-9 - link do publikacji