Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Składanie i aktywacja sygnałosomu kinazy MAPKKK18: charakterystyka nieznanej ścieżki sygnalizacji ABA

2012/05/B/NZ3/00352

Słowa kluczowe:

kaskada kinaz MAP transdukcja sygnału kwasu absyzynowego Arabidopsis thaliana

Deskryptory:

 • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Ludwików 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 380 099 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Zakończenie projektu: 2016-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do elektroforezy białek (Biorad). Za kwotę 12 000 PLN
 2. termomikser.
 3. Wirówka Sorval ST16R (Thermo Scientific). Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Arabidopsis ABA-activated kinase MAPKKK18 is regulated by protein phosphatase 2C ABI1 and the ubiquitin proteasome pathway IF: 4,931
  Autorzy:
  Mituła F, Tajdel M, Cieśla A, Kasprowicz-Maluśki A, Kulik A, Babula-Skowrońska D, Michalak M, Dobrowolska G, Sadowski J, and Ludwików A
  Czasopismo:
  Plant and Cell Physiology (rok: 2015, tom: 56, strony: 2351-2367), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/pcp/pcv146 - link do publikacji
 2. Arabidopsis protein phosphatase 2C ABI1 interacts with type I ACC synthases and is involved in the regulation of ozone-induced ethylene biosynthesis IF: 6,605
  Autorzy:
  Ludwikow A*, Cieśla A, Kasprowicz-Maluśki A, Mituła F, Tajdel M, Gałgański Ł, Ziółkowski PA, Kubiak P, Małecka A, Piechalak A, Szabat M, Górska A, Dąbrowski M, Ibragimow I, and Sadowski J
  Czasopismo:
  Molecular Plant (rok: 2014, tom: 7, strony: 960–976), Wydawca: Oxford University Press; aktualnie Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/mp/ssu025 - link do publikacji
 3. Protein Degradation Assays in Arabidopsis Protoplasts
  Autorzy:
  Mituła F., Kasprowicz-Maluśki A., Michalak M., Marczak M., Kuczyński K. and Ludwików A
  Czasopismo:
  Bio-protocol (rok: 2015, tom: Vol 5, Iss 4, strony: e1397), Wydawca: Bio-protocol LLC
  Status:
  Opublikowana
 4. Regulation of Arabidopsis MAPKKK18 by ABI1 and SnRK2, components of the ABA signaling pathway
  Autorzy:
  Małgorzata Tajdel, Filip Mituła, Agnieszka Ludwikow
  Czasopismo:
  Plant Signaling & Behavior (rok: 2016, tom: online first, strony: online first), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15592324.2016.1139277 - link do publikacji
 1. Arabidopsis MAPKKK18 is regulated by ABI1 protein phosphatase 2C and the proteasome pathway
  Autorzy:
  Mituła F., Tajdel M., Cieśla A., Ludwików A
  Konferencja:
  Plant Transport 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: © 2014 Plant Transport Group
  Data:
  konferencja Glasgow 5-7 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 2. MAPKKK18 target networks in Arabidopsis thaliana
  Autorzy:
  Tajdel M., Mituła F., Cieśla A., Sadowski J. and Ludwików A.
  Konferencja:
  II International Seminar of Biotechnology Students (rok: 2013, ), Wydawca: Conference proceedings
  Data:
  konferencja 17-19 May
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification of subcelular localisation of Arabidopsis MAPKKK18
  Autorzy:
  Mituła F., Cieśla A., Tajdel M., Sadowski J., Ludwików A.
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Kompleksy kinaz kaskady MAP - poszukiwanie partnerów białkowych i fenotypów związanych z MAPKKK18
  Autorzy:
  Tajdel M, Mituła F, Cieśla A, Sadowski J, Ludwików A.
  Konferencja:
  III Konferencja naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM w Poznaniu (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział BIologii
  Data:
  konferencja 10-12 kwietnia, Poznań,
  Status:
  Opublikowana
 5. Arabidopsis thaliana MKKK18 is involved in abscisic acid signaling
  Autorzy:
  Mituła F., Tajdel M., Sadowski J. and Ludwików A.
  Konferencja:
  11th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants (rok: 2013, ), Wydawca: Conference proceedings
  Data:
  konferencja 17-19 July
  Status:
  Opublikowana