Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wytypowanych parametrów immunologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz struktury i funkcji wybranych narządów u potomstwa i matek myszy karmionych w czasie ciąży i laktacji wyciągami z korzeni rośliny Rhodiola kirilowii.

2012/05/B/NZ7/03219

Słowa kluczowe:

Rhodiola kirilowii angiogeneza myszy ciąża nerki układ odpornościowy potomstwa

Deskryptory:

 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka
 • NZ7_4: Prewencja populacyjna
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Skopińska-Różewska 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 695 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-25

Zakończenie projektu: 2016-11-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka nastołowa z chłodzeniem. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Czytnik wielodetekcyjny do mikropłytek z opcją czytania "od dołu".. Za kwotę 145 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Different effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii aqueous and hydro-alcoholic extracts on their serum angiogenic activity and selected polyphenols content IF: 1,787
  Autorzy:
  Zdanowski R, Skopińska- Różewska E, Wilczak J, Borecka A, Lewicka A, Lewicki S.
  Czasopismo:
  Central European Journal of Immunology (rok: 2017, tom: 42(1), strony: 17-23), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/ceji.2017.67314 - link do publikacji
 2. Feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii extracts helps to preserve thymus function of their adult progeny IF: 0,604
  Autorzy:
  Bień K, Lewicki S, Zdanowski R, Skopińska-Różewska E, Krzyżowska M
  Czasopismo:
  Polish Journal of Veterinary Sciences (rok: 2016, tom: 19 (3), strony: 581- 587), Wydawca: Polish Academy of Sciences,Committee of Veterinary Sciences, University of Warmia and Mazury, Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjvs-2016-0073 - link do publikacji
 3. Morphometric abnormalities in the spleen of the progeny of mice fed epigallocatechin during gestation and nursing IF: 0,719
  Autorzy:
  Bałan BJ, Skopińska-Różewska E, Skopiński P, Zdanowski R, Leśniak M, Kiepura A, Lewicki S.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Veterinary Science (rok: 2017, tom: 20(1), strony: 45058), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Veterinary Sciences, University of Warmia and Mazury, Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjvs-2017-0001 - link do publikacji
 4. The influence of aqueous and hydro-alcoholic extracts of roots and rhizomes of Rhodiola kirilowii on the course of pregnancy in mice IF: 0,358
  Autorzy:
  Robert Zdanowski, Sławomir Lewicki, Katarzyna Sikorska, Magdalena Żmigrodzka, Waldemar Buchwald, Jacek Wilczak, Ewa Skopińska-Różewska
  Czasopismo:
  Central European Journal of Immunology (rok: 2014, tom: 39, strony: 471- 475), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/ceji.2014.47731 - link do publikacji
 5. The decrease in number of splenic lymphocytes in mice fed during pregnancy and lactation Rhodiola kirilowii concerns mainly CD19+ and CD4+ cells. IF: 1,787
  Autorzy:
  Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Zdanowski R
  Czasopismo:
  Central European Journal of Immunology (rok: 2017, tom: 42(4), strony: 331-335), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/ceji.2017.72826. - link do publikacji
 6. Morpho-functional renal alterations in progeny of mice fed Rhodiola kirilowii extracts or epigallocatechin during pregnancy and lactation IF: 1,844
  Autorzy:
  Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Bałan B, Kalicki B, Patera J, Wilczak J, Wasiutyński A, Zdanowski R.
  Czasopismo:
  Journal of Medicinal Food (rok: 2017, tom: 20(1), strony: 86-92), Wydawca: MARY ANN LIEBERT INC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1089/jmf.2016.0126 - link do publikacji
 7. The effect of feeding mice during gestation and nursing with Rhodiola kirilowii extracts or epigallocatechin on CD4 and CD8 cells number and distribution in the spleen of their progeny. IF: 1,787
  Autorzy:
  Lewicki S, Orłowski P, Krzyżowska M, Kiepura A, Skopińska-Różewska E, Zdanowski R.
  Czasopismo:
  Central European Journal of Immunology (rok: 2017, tom: 42(1), strony: 45215), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/ceji.2017.67313. - link do publikacji
 8. Administration of Rhodiola kirilowii Extracts during Mouse Pregnancy and Lactation Stimulates Innate but Not Adaptive Immunity of the Offspring IF: 3,3
  Autorzy:
  Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Brewczyńska A, Zdanowski R.
  Czasopismo:
  Journal of Immunology Research (rok: 2017, tom: 2017, strony: 8081642), Wydawca: Hindawii
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/8081642 - link do publikacji
 9. Long-term supplementation of Rhodiola kirilowii extracts during pregnancy and lactation does not affect mother health status IF: 1,493
  Autorzy:
  Lewicki S, Skopińska-Różewska E, Lewicka A, Zdanowski R.
  Czasopismo:
  The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine (rok: 2017, tom: 2, strony: 44933), Wydawca: Taylor and Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14767058.2017.1393069 - link do publikacji
 10. Modulatory effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii extracts on the immune system of offspring IF: 1,269
  Autorzy:
  Lewicki S, Bałan B, Skopińska-Różewska E, Zdanowski R, Stelmasiak M, Szymański Ł, Stankiewicz W.
  Czasopismo:
  Experimental and Therapeutic Medicine (rok: 2016, tom: 12(5), strony: 3450-3458), Wydawca: SPANDIDOS PUBL LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/etm.2016.3759 - link do publikacji
 11. Spleen content of selected polyphenols , splenocytes morphology and function in mice fed Rhodiola kirilowii extracts during pregnancy and lactation IF: 0,604
  Autorzy:
  Sławomir Lewicki, Wanda Stankiewicz, Ewa Skopinska-Różewska, Jacek Wilczak, Monika Leśniak, Milena Suska, Andrzej K.Siwicki, Piotr Skopiński, Robert Zdanowski
  Czasopismo:
  Polish Journal of Veterinary Sciences (rok: 2015, tom: 18(4), strony: 847-855), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Committee of Veterinary Sciences, University of Warmia and Mazury, Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjvs-2015-0110 - link do publikacji
 12. Angiomodulatory properties of Rhodiola spp.and other natural antioxidants IF: 0,28
  Autorzy:
  Dorota M.Radomska-Leśniewska, Piotr Skopinski, Barbara J Bałan, Agata Białoszewska, Jarosław Jóźwiak, Dariusz Rokicki, Ewa Skopińska-Różewska, Anna Borecka, Agata Hevelke
  Czasopismo:
  Central European Journal of Immunology (rok: 2015, tom: 40, strony: 249-262), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/ceji.2015.52839 - link do publikacji
 1. The effect of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii extracts on some parameters of immune system of their progeny.
  Autorzy:
  Lewicki S, Zdanowski R, Stankiewicz W, Krzyżowska M,.Bałan BJ, Skopińska-Różewska E.
  Konferencja:
  21st Word Congress on Advances Medicine and 19th International Symposium on Molecular Medicine. Athens, Greece (rok: 2016, ), Wydawca: SPANDIDOS PUBL LTD
  Data:
  konferencja 6-8 10
  Status:
  Opublikowana
 2. Assessment of Rhodiola kirilowii supplementation of pregnant and lactating mice on selected angiogenesis parameters in their serum.
  Autorzy:
  Zdanowski R, Wilczak J, Skopińska-Różewska E, Borecka A, Lewicki S
  Konferencja:
  21st Word Congress on Advances Medicine and 19th International Symposium on Molecular Medicine. (rok: 2016, ), Wydawca: SPANDIDOS PUBL LTD
  Data:
  konferencja 6-8. 10
  Status:
  Opublikowana
 3. Oznaczenie stężenia wytypowanych związków w narządach myszy karmionych ekstraktami z korzeni i kłączy rośliny Rhodiola kirilowii.
  Autorzy:
  S. Lewicki, J. Wilczak, R. Zdanowski, W. Buchwald, K. Sikorska, M. Suska, M. Leśniak, E. Skopińska-Różewska
  Konferencja:
  Biologia medyczna - dyscyplina wielu dziedzin (rok: 2014, ), Wydawca: SPW EDYCJA Olsztyn
  Data:
  konferencja 22-25 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Rhodiola kirilowii- badania na modelu ciężarnej myszy
  Autorzy:
  R.Zdanowski,W.Stankiewicz, S.Lewicki, M.Leśniak, M.Suska, K.Sikorska, A.K.Siwicki, W.Buchwald, J.Wilczak,E.Skopińska-Różewska, P.Skopinski
  Konferencja:
  Biologia medyczna- dyscyplina wielu dziedzin (rok: 2014, ), Wydawca: SPW EDYCJA Olsztyn
  Data:
  konferencja 22-25 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Spleen cellularity and selected polyphenols content in pregnant mice fed Rhodiola kirilowii extracts
  Autorzy:
  S.Lewicki, M.Suska, R.Zdanowski, W.Stankiewicz, E.Skopińska-Różewska, J.Wilczak, P.Skopiński
  Konferencja:
  Współczesne wyzwania biologii i medycyny, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunomodulacji i Immunotoksykologii PTIDiK i 1 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: SPW EDYCJA
  Data:
  konferencja 26-31 maja 2015, Jurata
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ suplementacji epigallokatechiną myszy w okresie ciąży i laktacji na wybrane parametry układu immunologicznego u ich potomstwa.
  Autorzy:
  Kiepura A, Suska M, Skopińska-Różewska E, Lewicki S.
  Konferencja:
  Wpływ suplementacji epigallokatechiną myszy w okresie ciąży i laktacji na wybrane parametry układu immunologicznego u ich potomstwa. (rok: 2016, ), Wydawca: XI Konferencja naukowo-szkoleniowa sekcji immunotoksykologii i immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej 2 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej
  Data:
  konferencja 31.05-05.06. Zakopane
  Status:
  Opublikowana
 1. Aktywność biologiczna wyciągów z kłączy i korzeni roślin należących do rodzaju Rhodiola i ich składników
  Autorzy:
  Sławomir Lewicki, Anna Borecka, Bożena Antkowiak, Aneta Lewicka, Dorota Siwicka-Gieroba, Robert Zdanowski, Ewa Skopińska-Różewska
  Książka:
  Wybrane zagadnienia biologii i medycyny (rok: 2015, tom: 1, strony: 12601), Wydawca: spw EDYCJA Olsztyn 2015
  Status:
  Opublikowana