Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa strategia konstrukcji proleków przeciwgrzybowych na bazie peptydów penetrujących

2012/05/B/ST5/00291

Słowa kluczowe:

peptydy penetrujące związki przeciwgrzybowe

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Sławomir Milewski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 429 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-30

Zakończenie projektu: 2016-01-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Transport deficiency is the molecular basis of Candida albicans resistance to antifungal oligopeptides IF: 4,076
  Autorzy:
  Schielmann M., Szweda P., Gucwa K., Kawczyński M., Milewska M., Martynow D., Morschhäuser M., Milewski S.
  Czasopismo:
  Frontiers in Microbiology (rok: 2017, tom: 8, strony: e2154), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fmicb.2017.02154 - link do publikacji
 2. Antimicrobial molecular nanocarrier-drug conjugates IF: 5,72
  Autorzy:
  Skwarecki S.A., Milewski S., Schielmann M., Milewska M.J.
  Czasopismo:
  Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine (rok: 2016, tom: 12, strony: 2215-2240), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nano.2016.06.002 - link do publikacji
 3. Peptydy penetrujące - rodzaje i mechanizmy przenikania przez błony komórkowe
  Autorzy:
  Kawczyński M., Kreczko-Kurzawa J., Maćkiewicz Z.
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2015, tom: 69, strony: 12298), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and biological activity of novel ester derivatives of N3-(4-methoxyfumaroyl)-(S)-2,3-diaminopropanoic acid containing amide and keto functions as inhibitors of glucosamine-6-phosphate synthase IF: 2,454
  Autorzy:
  Pawlak D., Schielmann M., Wojciechowski M., Andruszkiewicz R.
  Czasopismo:
  Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters (rok: 2016, tom: 26, strony: 3586–3589), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmcl.2016.06.016 - link do publikacji
 5. Antifungal dipeptides incorporating an inhibitor of homoserine dehydrogenase IF: 1,972
  Autorzy:
  Skwarecki A. S., Schielmann M., Martynow D., Kawczyński M., Wiśniewska A., Milewska M.J., Milewski S.
  Czasopismo:
  Journal of Peptide Science (rok: 2018, tom: 24, strony: e3060), Wydawca: Wiley & Sons Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/psc.3060 - link do publikacji
 1. Cdr1p and oligopeptides
  Autorzy:
  Milewski S., Schielmann M., Kawczyński M, Milewska M.J., Prasad R.
  Konferencja:
  Celbrating 20 years of CDR1 research (rok: 2014, ), Wydawca: Jawaharlal Nehru University
  Data:
  konferencja 4-8 January
  Status:
  Opublikowana
 2. Novel antifungal peptide-inhibitor conjugates
  Autorzy:
  Kawczyński M, Schielmann M, Kreczko J, Maćkiewicz Z, Milewska M.J., Milewski S.,
  Konferencja:
  The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Farmaceutyczny
  Data:
  konferencja 12-14 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza dipeptydów o aktywności przeciwgrzybowej zawierających inhibitor dehydrogenazy homoserynowej
  Autorzy:
  Skwarecki A., Milewska, M.J., Milewski, M., Wiśniewska, A., Schielmann, M., Kawczyński, M.
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Koniugaty peptyd-inhibitor jako potencjalne leki przeciwgrzybowe
  Autorzy:
  Kawczyński M., Schielmann M., Milewska M.J., Milewski, S.
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana