Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena właściwości bioindykacyjnych roślin wodnych w warunkach modyfikacji koryta rzecznego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

2012/05/N/NZ9/02375

Słowa kluczowe:

bioindykacja rzeki makrofity sztuczne sieci neuronowe

Deskryptory:

  • NZ8_7: Hydrobiologia
  • ST6_7: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Daniel Gebler 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 90 273 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-26

Zakończenie projektu: 2015-09-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Aparat fotograficzny. Za kwotę 4 000 PLN
  2. Mikroskop stereoskopowy MBS 10. Za kwotę 4 797 PLN
  3. Komputer stacjonarny. Za kwotę 8 000 PLN