Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza silanowych i siloksanowych środków uniepalniających.

2012/05/D/ST5/03580

Słowa kluczowe:

silany siloksany fosfazeny uniepalniacze

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Dutkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 500 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-18

Zakończenie projektu: 2016-09-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa próżniowa rotacyjna DS 102. Za kwotę 9 819 PLN
 2. Recyrkulator chłodzący F105. Za kwotę 10 627 PLN
 3. Zestaw do demineralizacji wody. Za kwotę 8 681 PLN
 4. Detektor masowy gazów wylotowych do termowagi. Za kwotę 260 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Synthesis and characterization of new (dimethylsilyl)phenoxy and (dimethyl(vinyl)silyl)phenoxy substituted cyclotriphosphazenes IF: 2,184
  Autorzy:
  Rafał Januszewski, Michał Dutkiewicz, Maciej Kubicki, Grzegorz Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Journal of Organometallic Chemistry (rok: 2017, tom: 853, strony: 64-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Synthesis and characterization of phosphorus-containing, silicone rubber based flame retardant coatings IF: 2,911
  Autorzy:
  Rafał Januszewski, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Reactive and Functional Polymers (rok: 2018, tom: 123, strony: 1–9), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.reactfunctpolym.2017.12.006 - link do publikacji
 3. Thermal behaviour and flame retardancy of polyurethane high-solid coatings modified with hexakis(2,3-epoxypropyl)cyclotriphosphazene IF: 2,903
  Autorzy:
  Łukasz Byczyński, Michał Dutkiewicz, Rafał Januszewski
  Czasopismo:
  Progress in Organic Coatings (rok: 2017, tom: 108, strony: 51-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.porgcoat.2017.04.010 - link do publikacji
 4. Synthesis and flame retardant efficacy of hexakis(3-(triethoxysilyl)propyloxy)cyclotriphosphazene/silica coatings for cotton fabrics IF: 3,72
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Marcin Przybylak, Rafał Januszewski, Hieronim Maciejewski
  Czasopismo:
  Polymer Degradation and Stability , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.polymdegradstab.2017.11.018 - link do publikacji
 1. Badania właściwości termicznych i mechanicznych żywic epoksydowych modyfikowanych epoksycyklofosfazenami
  Autorzy:
  Rafał Januszewski, Michał Dutkiewcz, Paulina Jakubowska, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa. Chemia - Nowe wyzwania dla nauki i przemysłu (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 5 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Fosforanowe i fosfazenowe pochodne krzemoorganiczne w roli środków uniepalniających
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Rafał Januszewski, Karol Szubert, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa. Chemia - Nowe wyzwania dla nauki i przemysłu (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 5 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 3. New functionalized cyclophosphazene crosslinkers for silicone rubbers
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Rafał Januszewski, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  Silesian Meetings on Polymer Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 30 czerwca - 1 lipca
  Status:
  Opublikowana
 4. Modyfikacja żywicy epoksydowej Epidian 6 heksakis(2,3-epoksy-1-propanoksy)cyklotrifosfazenem. Synteza, wpływ na palność oraz właściwości termiczne i mechaniczne.
  Autorzy:
  Rafał Januszewski, Michał Dutkiewicz, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych naukowców w Polsce 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 23 listopada
  Status:
  Opublikowana
 5. Siarylene Cyclophosphasene Derivatives as Flame Retardant Crosslinkers for Silicone Rubbers
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Rafał Januszewski, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 6. Phosphorus Containing, Silicone Based Hybrid Materials – Synthesis and Exemplary Applications
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Rafał Januszewski, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  The 18th International Symposium on Silicon Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: Shandong University
  Data:
  konferencja 6 - 11 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 7. Phosphorus contining, silicone based hybrid materials - synthesis and examplary application
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Rafał Januszewski, Hieronim, Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  ISySyCat - International Symposium on Synthesis and Catalysis (rok: 2015, ), Wydawca: Universidade de Evora
  Data:
  konferencja 2 - 4 września
  Status:
  Opublikowana
 8. New Functionalized Cyclophosphazene Crosslinkers for Silicone Rubbers
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Rafał Januszewski, Hieronim Maciejewski, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  The 17th International Symposium on Silicon Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Technische Universitat Berlin
  Data:
  konferencja 3 - 8 sirepnia
  Status:
  Opublikowana
 9. Phosphatosilanes - the Synthsis and their Application
  Autorzy:
  Karol Szubert, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski
  Konferencja:
  The 17th International Symposium on Silicon Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Technische Universitat Berlin
  Data:
  konferencja 3 - 8 sierpnia
  Status:
  Opublikowana