Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm regioselektywnego utleniania pochodnych cholesterolu przez nowy enzym molibdenowy, dehydrogenazę 25-OH sterolową ze Sterolibacterium denitrificans

2012/05/D/ST4/00277

Słowa kluczowe:

enzymy molibdenowe kataliza enzymatyczna utlenianie węglowodorów obliczenia DFT

Deskryptory:

 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Szaleniec 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 397 515 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Zakończenie projektu: 2017-07-10

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wysokoobrotowa wirówka preparatywna z rotorami.
 2. Wytrząsarka kołyskowa.
 3. zasilacz UPS. Za kwotę 6 000 PLN
 4. UPS (dla LC-MS).
 5. Zawór do formowania gradientu.
 6. Komputer stacjonarny. Za kwotę 3 500 PLN
 7. Maszyna do lodu płatkowego.
 8. System klimatyzacji glove-boxa.
 9. Beztlenowa komora rękawicowa z winylu typy glove box. Za kwotę 100 000 PLN
 10. System kolumn do oczyszczania FPLC. Za kwotę 20 000 PLN
 11. Termocykler. Za kwotę 12 000 PLN
 12. Termomikser.
 13. Uniwersalna wirówka z rotorem na próbki o objętości 50ml. Za kwotę 20 000 PLN
 14. Upgrade serwera obliczeniowego.
 15. Chiller do komory rękawicowej.
 16. Źródło jonów APCI.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase – homology model, reactivity and isoenzymatic diversity IF: 3,376
  Autorzy:
  A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedziałkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Zym, D. B.Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec
  Czasopismo:
  Appl Microbiol Biotechnol (rok: 2017, tom: 173, strony: 28–43), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2017.04.027 - link do publikacji
 2. Electrocatalytic Hydroxylation of Sterols by Steroid C25 Dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans IF: 5,16
  Autorzy:
  Palraj Kalimuthu, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Maciej Szaleniec, Paul V. Bernhardt
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2018, tom: 24, strony: 7710-7717), Wydawca: ChemPubSoc Europe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201800616. - link do publikacji
 3. Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase IF: 3,376
  Autorzy:
  A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedziałkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Zym, D. B.Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec
  Czasopismo:
  Appl Microbiol Biotechnol (rok: 2017, tom: 101, strony: 1163-1174), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00253-016-7880-2 - link do publikacji
 4. Bacterial steroid hydroxylases: enzyme classes, their functions and comparison of their catalytic mechanisms IF: 3,34
  Autorzy:
  Maciej Szaleniec, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Rita Bernhardt, Tomasz Borowski, Marina Donova
  Czasopismo:
  Applied Microbiology and Biotechnology (rok: 2018, tom: 102, strony: 8153–8171), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00253-018-9239-3 - link do publikacji
 5. Ethylbenzene Dehydrogenase and Related Molybdenum Enzymes Involved in Oxygen-Independent Alkyl Chain Hydroxylation IF: 2,104
  Autorzy:
  J. Heider, M. Szaleniec, K. Sünwoldt , M. Boll
  Czasopismo:
  J Mol Microbiol Biotechnol (rok: 2016, tom: 26, strony: 45-62), Wydawca: KARGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1159/000441357 - link do publikacji
 6. Optimization of overexpression of a chaperone protein of steroid C25 dehydrogenase for biochemical and biophysical characterization IF: 1,407
  Autorzy:
  Ewa Niedzialkowska, Beata Mrugała, Agnieszka Rugor, Mateusz P. Czub, Anna Skotnicka, Julien J. H. Cotelesage, Graham N. George, Maciej Szaleniec, Wladek Minor, Krzysztof Lewiński
  Czasopismo:
  Protein Expression and Purification (rok: 2017, tom: 134, strony: 47-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pep.2017.03.019 - link do publikacji
 1. MD and QM:MM studies of steroid C25 dehydrogenase catalytic subunit
  Autorzy:
  A. Rugor, A. Wójcik, S. Mordalski, A. Bojarski, M. Szaleniec
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase: homology model, reactivity and isoenzymatic diversity
  Autorzy:
  1.A. Rugor, A. Wójcik-Augustyn, E. Niedzialkowska, S. Mordalski,J. Staroń, A. Bojarski, M. Szaleniec
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Selective modifications of steroids and sterols by enzymes from bacterial cholesterol degradation pathway
  Autorzy:
  M. Szaleniec , A. Rugor, T. Janeczko, M. Hochołowski, M. Guzik
  Konferencja:
  17th European Biotechnology Congress, (rok: 2016, ), Wydawca: New Biotechnology, ELSEVIER
  Data:
  konferencja 3-6.06
  Status:
  Opublikowana
 4. Steroid C25 Dehydrogenase, the Bocatalyst for Production of Calcifediol and 25-Hydroxycholesterol
  Autorzy:
  Maciej Szaleniec, Agnieszka Rugor and Anna Wójcik
  Konferencja:
  3rd Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Organic Chemistry, PAS
  Data:
  konferencja 30.06-2.07
  Status:
  Opublikowana
 5. The Mechanism of Regioselective Hydroxylation of Sterols by Steroid C25 Dehydrogenase
  Autorzy:
  A. Rugor, A. Wójcik M. Szaleniec
  Konferencja:
  8th International Congress on Biocatalysis Biocat (rok: 2016, ), Wydawca: TuTECH Hamburg
  Data:
  konferencja 28.08-1.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Steroid C25 dehydrogenase – the mechanism of regioselective hydroxylation of sterols and cholecalciferol
  Autorzy:
  M. Szaleniec, A. Rugor , A. Wójcik
  Konferencja:
  17th European Biotechnology Congress (rok: 2016, ), Wydawca: New Biotechnology, Elsevier
  Data:
  konferencja 3-6.06
  Status:
  Opublikowana
 7. Structural modelling of a novel molybdoenzyme: steroid C25 dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans
  Autorzy:
  A. Rugor, A. Wójcik, S. Mordalski, A. Bojarski, M. Szaleniec
  Konferencja:
  Modeling & Design of Molecular Materials 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 29.06-3.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. The propinquity effect in enzyme catalysis: a case study of steroid C25 dehydrogenase
  Autorzy:
  A. Rugor, A. Wójcik, S. Mordalski, J. Staroń, A. Bojarski, M. Szaleniec
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowana
 9. Molybdenum oxidoreductases - regio- and enantioselective hydroxylation of organic compounds
  Autorzy:
  Maciej Szaleniec, Agnieszka Rugor, Mateusz Tataruch, Johann Heider
  Konferencja:
  8th World Congress on Oxidation Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 3-8.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Role of molybdenum in hetero, homo, and enzymatic catalysis: selected examples studied by theory approach
  Autorzy:
  M. Witko, R. Tokarz-Sobieraj, D. Rutkowska-Żbik, M. Szaleniec, R, Grybos.
  Konferencja:
  Europacat 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 27-31.08.2017
  Status:
  Opublikowana
 11. The mechanism of regioselective hydroxylation of sterols by steroid C25 dehydrogenase
  Autorzy:
  A. Rugor, A. Wójcik, S. Mordalski, M. Szaleniec
  Konferencja:
  16th International Conference on Theoretical Aspects of Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 19-23.06
  Status:
  Opublikowana
 12. Application Potential of steroid C25 Dehydrogenase from Sterolibacterium Denitrificans
  Autorzy:
  A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, J. Staroń, A. Bojarski, M. Szaleniec
  Konferencja:
  7th International Congress on Biocatalysis (rok: 2014, ), Wydawca: TuTech Verlag
  Data:
  konferencja 08-04.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Bacterial dehydrogenases from S. denitrificans - biocatalytic tool for modification of sterols and steroids
  Autorzy:
  M. Szaleniec, A. Dudzik, E. Niedziałkowska, A. Rugor, M. Tataruch
  Konferencja:
  Workshop on Agricultural Biotechnology and Biocatalysis (rok: 2015, ), Wydawca: NCBiR
  Data:
  konferencja 03.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Badania nad strukturą i aktywnością katalityczną Dehydrogenazy C25 steroidowej z Sterolibacterium Denitrificans
  Autorzy:
  A. Rugor, A. Dudzik, N. Zawada, S. Mordalski, J. Staroń, A. Bojarski, M. Szaleniec
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 15. Homology model, reactivity and isoenzymatic diversity of steroid C25 dehydrogenase, a molybdoenzyme hydroxylating sterols and vitamin D3
  Autorzy:
  Agnieszka Rugor, Anna Wójcik-Augustyn, Ewa Niedzialkowska, Maciej Szaleniec
  Konferencja:
  10th Molybdenym and Tungstate Enzyme Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Brynmawr College
  Data:
  konferencja 18-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 16. Insight into structure and reactivity of steroid C25 dehydrogenase, a molybdenum enzyme hydroxylating sterols
  Autorzy:
  A. M. Rugor, A. Wójcik, S. Mordalski, J. Staroń, A. Bojarski, M. Szaleniec
  Konferencja:
  IX Molybdenum and Tungsten Enzymes Conference 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: University of Cologne
  Data:
  konferencja 6-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 17. Structure, Reactivity and Application of Steroid C25 Dehydrogenase to Hydroxylating Sterols and Vitamin D3
  Autorzy:
  A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, M. Guzik, M. Szaleniec
  Konferencja:
  8th International Congress on Biocatalysis Biocat (rok: 2016, ), Wydawca: TuTECH Hamburg
  Data:
  konferencja 28.08-1.09
  Status:
  Opublikowana
 18. Reaction mechanism of regioselective sterol hydroxylation catalyzed by steroid C25 dehydrogenase: quantum chemical study
  Autorzy:
  A. Rugor, A. Wójcik, M. Szaleniec
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03
  Status:
  Opublikowana
 19. Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase
  Autorzy:
  Agnieszka Rugor, Anna Wójcik-Augustyn, Stefan Mordalski, Maciej Szaleniec
  Konferencja:
  10th Molybdenym and Tungstate Enzyme Conference, (rok: 2017, ), Wydawca: Brynmawr College
  Data:
  konferencja 18-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana