Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biomateriały polimerowe z inkorporowanymi, peryferyjnie modyfikowanymi porfirazynami o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej

2012/05/N/NZ7/00624

Słowa kluczowe:

porfirazyny błony polimerowe tlen singletowy fotosensybilizator terapia fotodynamiczna choroby nowotworowe

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST4_17: Fotochemia
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Piskorz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2016-07-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Sulfanyl porphyrazines: molecular barrel-like self-assembly in crystals, optical properties and in vitro photodynamic activity towards cancer cells IF: 3,473
  Autorzy:
  J. Piskorz, S. Lijewski, M. Gierszewski, K. Gorniak, L. Sobotta, B. Wicher, E. Tykarska, N. Düzgüneş, K. Konopka, M. Sikorski, M. Gdaniec, J. Mielcarek, T. Goslinski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 136, strony: 898-908), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.09.054 - link do publikacji
 2. Diazepinoporphyrazines containing peripheral styryl substituents and their promising nanomolar photodynamic activity against oral cancer cells in liposomal formulations IF: 2,968
  Autorzy:
  J. Piskorz, K. Konopka, N. Düzgüneş, Z. Gdaniec, J. Mielcarek, T. Goslinski
  Czasopismo:
  ChemMedChem (rok: 2014, tom: 9, strony: 1775-1782), Wydawca: WILEY-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cmdc.201402085 - link do publikacji
 3. Badania w dziedzinie azotowych analogów porfiryn i ich zastosowania w przemyśle barwników syntetycznych IF: 0,399
  Autorzy:
  J. Piskorz, T. Goslinski, J. Mielcarek
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 93, strony: 1855-1858), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12916/przemchem.2014.1855 - link do publikacji
 4. Liposomal formulations of magnesium sulfanyl tribenzoporphyrazines for the photodynamic therapy of cancer IF: 3,348
  Autorzy:
  J. Piskorz, D. T. Mlynarczyk, W. Szczolko, K. Konopka, N. Düzgüneş, J. Mielcarek
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Novel porphyrazines possessing biphenylmethylsulfanyl substituents as potential photosensitizers for the photodynamic therapy
  Autorzy:
  Witkowska M., Porolnik W., Podciechowska K., Mielcarek J., Piskorz J.
  Konferencja:
  9th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences in Krakow (rok: 2017, ), Wydawca: Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences
  Data:
  konferencja 26-27 V
  Status:
  Opublikowana
 2. X-ray structural analysis of sulfanyl maleonitrile and porphyrazine derivatives
  Autorzy:
  Grajewski M., Lijewski S., Piskorz J., Wicher B., Tykarska E., Gdaniec M., Mielcarek J., Goslinski T
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-17 IX
  Status:
  Opublikowana
 3. Sulfur porphyrazines possessing 4-bromobenzyl and 4-phenylbenzyl peripheral substituents - synthesis and physico-chemical properties
  Autorzy:
  Lijewski S., Górniak K., Piskorz J., Sobotta Ł., Mielcarek J., Gośliński T
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: VI Konwersatorium Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18-20 IX
  Status:
  Opublikowana
 4. Polymeric biomaterials doped with peripherally modified porphyrazines of potential usage in photodynamic therapy
  Autorzy:
  Piskorz J., Lijewski S., Düzgüneş N., Konopka K., Gośliński T., Mielcarek J.
  Konferencja:
  23rd Young Research Fellow Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Société de Chimie Thérapeutique
  Data:
  konferencja 15-17 II
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis and physical-chemical properties of novel porphyrazines possessing annulated styryldiazepine rings
  Autorzy:
  Piskorz J., Gośliński T., Mielcarek J
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: VI Konwersatorium Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18-20 IX
  Status:
  Opublikowana
 6. Synthesis, photochemical and biological activity studies of sulfanyl porphyrazines possessing peripheral aromatic substituents
  Autorzy:
  Lijewski S., Piskorz J., Górniak K., Sobotta Ł., Düzgüneş N., Mielcarek J., Gośliński T.
  Konferencja:
  8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Science "Retrospects, insights and prospects" (rok: 2015, ), Wydawca: Kiel University
  Data:
  konferencja 29-30 V
  Status:
  Opublikowana