Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie indukowanych przez reaktywne formy tlenu i azotu procesów agregacji GAPDH i innych białek biorących udział w chorobach neurodegeneracyjnych. Ocena antyoksydantów w przeciwdziałaniu tym procesom.

2012/05/B/NZ1/00701

Słowa kluczowe:

GAPDH białko tau synukleina agregacja białek choroby neurodegeneracyjne stres oksydacyjny resweratrol winiferyna melatonina

Deskryptory:

 • NZ1_3: Biofizyka
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Bartosz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 436 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-31

Zakończenie projektu: 2016-08-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Biologiczne znaczenie oksydacyjnych modyfikacji reszt cysteinowych w białkach na przykładzie dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego IF: 0,761
  Autorzy:
  Aleksandra Rodacka, Joanna Gerszon, Mieczysław Puchała
  Czasopismo:
  Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej (rok: 2014, tom: 68, strony: 280-290), Wydawca: Index Copernicus International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17322693.1093929 - link do publikacji
 2. The role of resveratrol and melatonin in the nitric oxide and its oxidation products mediated functional and structural modifications of two glycolytic enzymes: GAPDH and LDH IF: 4,702
  Autorzy:
  Joanna Strumillo, Katarzyna E. Nowak, Anita Krokosz, Aleksandra Rodacka, Mieczyslaw Puchala, Grzegorz Bartosz
  Czasopismo:
  BBA - General Subjects (rok: 2018, tom: 1862, strony: 877-885), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbagen.2017.12.017 - link do publikacji
 3. Effect of Resveratrol and Tiron on The Inactivation of Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase Induced by Superoxide Anion Radical IF: 4,24
  Autorzy:
  Rodacka A, Strumillo J, Serafin E, Puchala M
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 21, strony: 1061-1069), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/09298673113206660274 - link do publikacji
 4. Radiation-induced inactivation of enzymes – Molecular mechanism based on inactivation of dehydrogenases IF: 1,348
  Autorzy:
  Aleksandra Rodacka, Joanna Gerszon, Mieczyslaw Puchala, Grzegorz Bartosz
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2016, tom: 12, strony: 112-117), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2016.05.022 - link do publikacji
 5. Związek między nieuporządkowaniem strukturalnym a funkcją w białkach inherentnie nieuporządkowanych IF: 0,087
  Autorzy:
  Strumiłło J., Rodacka A., Puchała M.
  Czasopismo:
  Postępy Biologii Komórki (rok: 2013, tom: 40, strony: 601-632), Wydawca: Fundacja Biologii Komórki i Biologii Molekularnej
  Status:
  Opublikowana
 6. ANTIOXIDANT PROPERTIES OF RESVERATROL AND ITS PROTECTIVE EFFECTS IN NEURODEGENERATIVE DISEASES IF: 0,203
  Autorzy:
  Joanna GERSZON, Aleksandra RODACKA, Mieczysław PUCHAŁA
  Czasopismo:
  ADVANCES IN CELL BIOLOGY (rok: 2014, tom: 41, strony: 533-554), Wydawca: Fundacja Biologii Komórki i Biologii Molekularnej
  Status:
  Opublikowana
 7. Właściwości i różnorodność funkcjonalna dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego IF: 0,552
  Autorzy:
  Aleksandra Rodacka
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2013, tom: 67, strony: 775-789), Wydawca: Index Copernicus International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17322693.1061630 - link do publikacji
 8. Analysis of Potential Binding Sites of 3,5,4′-Trihydroxystilbene (Resveratrol) and trans-3,3′,5,5′-Tetrahydroxy-4′-methoxystilbene (THMS) to the GAPDH Molecule Using a Computational Ligand- Docking Method: Structural and Functional Changes in GAPDH Induced by the Examined Polyphenols IF: 3,302
  Autorzy:
  Aleksandra Rodacka, Joanna Strumillo, Eligiusz Serafin, and Mieczyslaw Puchala
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2015, tom: 119, strony: 9592−9600), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.5b03810 - link do publikacji
 1. Określenie wpływu piceatannolu na funkcję dehydrogenazy mleczanowej i dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego w warunkach stresu oksydacyjnego generowanego radiacyjnie
  Autorzy:
  Strumiłło J, Bartczak M, Rodacka A
  Konferencja:
  BioOpen - I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. S-nitrozylacja jako oksydacyjna modyfikacja białek. Określenie wpływu tej modyfikacji na funkcję i strukturę dehydrogenazy alkoholowej
  Autorzy:
  J. Strumiłło, A. Rodacka, M. Puchała
  Konferencja:
  III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 20-22.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ resweratrolu i jego pochodnych na funkcję i strukturę dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego w warunkach stresu oksydacyjnego
  Autorzy:
  Strumiłło J., Rodacka A., Puchała M.,
  Konferencja:
  XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok: 2013, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 23-26 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Effect of resveratrol and tiron radicals on the activity of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
  Autorzy:
  Rodacka A., Strumillo J., Rochowiak J., Krokosz A., Puchala M
  Konferencja:
  38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS) (rok: 2013, ), Wydawca: WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA
  Data:
  konferencja JUL 06-11, 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ resweratrolu i melatoniny na zmiany wybranych parametrów struktury GAPDH i LDH poddanych działaniu produktów radiolizy wody
  Autorzy:
  Aleksandra Rodacka, Joanna Gerszon, Mieczysław Puchała
  Konferencja:
  XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  Data:
  konferencja 27-30.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Zanieczyszczenie środowiska jako jeden z czynników chorób neurodegeneracyjnych. Udział naturalnie występujących polifenoli w prewencji chorób neurodegeneracyjnych.
  Autorzy:
  A. Rodacka
  Konferencja:
  IX Konferencja "Bory Tucholskie – Ochrona Biosfery" (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 29 – 30 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 7. EFFECT OF OXIDATIVE MODIFICATION OF CYSTEINE RESIDUES OF GLYCERALDEHYDE-3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ON FUNCTION AND LOCATION IN CELL
  Autorzy:
  J. Gerszon, A. Rodacka
  Konferencja:
  XVIIIth Gliwice Scientific Meetings (rok: 2014, ), Wydawca: Center of Oncology in Gliwice and Silesian University of Technology
  Data:
  konferencja 21-22.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. EFFECT OF RESVERATROL AND MELATONIN ON OXIDATIVE DAMAGE OF GLYCERALDEHYDE-3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE AND LACTATE DEHYDROGENASE
  Autorzy:
  J. Strumiłło, J. Gerszon, A. Rodacka
  Konferencja:
  The Pathology Congress 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: EuroSciCon
  Data:
  konferencja 2-4.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Sirtuiny w chorobach neurodegeneracyjnych
  Autorzy:
  J. Gerszon, A. Rodacka, M. Puchała
  Konferencja:
  III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 20-22.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. The influence of resveratrol and its derivatives on the structure and function of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase under oxidative stress conditions
  Autorzy:
  Strumillo J., Rodacka A., Puchala M.
  Konferencja:
  Polish Biochemical Society Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: Polish Biochemical Sciety & Polish Academy of Science Committee of Biochemistry and Biophysics
  Data:
  konferencja 3-5 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 1. Zanieczyszczenie środowiska jako jeden z czynników rozwoju chorób neurodegeneracyjnych
  Autorzy:
  Aleksandra Rodacka, Joanna Gerszon
  Książka:
  Bory Tucholskie i inne obszary leśne. Ochrona i monitoring (rok: 2015, tom: brak, strony: 220-230), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Charakterystyka związków fenolowych pochodzenia naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w prewencji chorób neurodegeneracyjnych
  Autorzy:
  Joanna Strumiłło, Joanna Gerszon, Aleksandra Rodacka
  Książka:
  Bory Tucholskie i inne obszary leśne. Ochrona i monitoring (rok: 2015, tom: brak, strony: 231-245), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana