Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opady ekstremalne w różnych skalach przestrzennych i czasowych - identyfikacja czynników sprzyjających występowaniu opadów ekstremalnych

2012/05/B/ST10/00945

Słowa kluczowe:

Opady ekstremalne rozkłady zdarzeń ekstremalnych równanie Clausiusa-Clapeyrona Polska

Deskryptory:

 • ST10_2: Meteorologia
 • ST10_3: Klimatologia, zmiany klimatu
 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia powietrza

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Joanna Wibig 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 459 813 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-23

Zakończenie projektu: 2017-01-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 2 komputery dla wykonawców 4 i 5 z oprogramowaniem (Windows, Office, Fortran, Matlab) (2 szt.). Za kwotę 19 000 PLN
 2. komputer przenośny - laptop z oprogramowaniem (Windows, Office). Za kwotę 6 000 PLN
 3. 15 automatycznych deszczomierzy do pomiaru opadu z dużą częstością (5 minut) i bezposrednia transmisja danych do serwera (15 szt.). Za kwotę 90 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. How does the areal averaging influence the extremes? The context of gridded observation data sets IF: 1,986
  Autorzy:
  Wibig J., Jaczewski A., Brzóska B., Konca-Kędzierska K., Pianko-Kluczyńska K.
  Czasopismo:
  Meteorologische Zeitschrift (rok: 2014, tom: 23, strony: 181-187), Wydawca: Schweizerbart Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/0941-2948/2014/0470 - link do publikacji
 2. Projections of thermal conditions for Poland for winters 2021-2050 in relation to atmospheric circulation IF: 1,653
  Autorzy:
  Piotr Piotrowski, Joanna Jędruszkiewicz
  Czasopismo:
  Meteorologische Zeitschrift (rok: 2013, tom: 22, strony: 569-575), Wydawca: Schweizerbart Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/0941-2948/2013/0450 - link do publikacji
 3. How reliable are selected methods of projections of future thermal conditions? A case from Poland
  Autorzy:
  Joanna Wibig, Joanna Jędruszkiewicz
  Czasopismo:
  Quaestiones Geographicae (rok: 2015, tom: 34, strony: 151-160), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/quageo-2015-0025 - link do publikacji
 4. Moisture and circulation conditions during heavy precipitation events in Łódź
  Autorzy:
  Piotr Piotrowski
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2017, tom: 90, strony: 81-92), Wydawca: Instytut Geografii i Zagospoidarowania Przestrzennego PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0080 - link do publikacji
 5. Analiza wybranych sytuacji synoptycznych związanych z ekstremalnym opadem w latach 2011-2013 nad obszarem Łodzi
  Autorzy:
  Wojciech Radziun
  Czasopismo:
  Badania Fizjograficzne Seria A (rok: 2015, tom: 66, strony: 143-157), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Biologii UAM Poznań
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/bfg.2016.6.11 - link do publikacji
 6. Impact of air temperature and atmospheric circulation on extreme precipitation in Poland IF: 3609
  Autorzy:
  Joanna Wibig, Piotr Piotrowski
  Czasopismo:
  International Journal of Climatology (rok: 2018, tom: 38, strony: 4533-4549), Wydawca: Royal Meteorological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002.joc.5685 - link do publikacji
 7. Związek występowania opadów z cyrkulacją atmosferyczną w środkowej Polsce (1961-2015)
  Autorzy:
  Wojciech Radziun
  Czasopismo:
  Przegląd Geofizyczny (rok: 2017, tom: LXII, strony: 217-235), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geofizyczne
  Status:
  Opublikowana
 8. Zróżnicowanie wysokich dobowych sum opadu w Łódzi i okolicach na tle cyrkulacji atmosferycznej
  Autorzy:
  Joanna Jędruszkiewicz, Mariusz Zieliński
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2016, tom: 104, strony: 201-211), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 1. Future of precipitation in Poland – Projections for XXI century
  Autorzy:
  Wibig J., Jędruszkiewicz J,., Piotrowski P.
  Konferencja:
  21st Century Challenges in Regional Climate Modelling (rok: 2014, ), Wydawca: International Baltic Earth Secretariat Publications
  Data:
  konferencja 16-19. 06. 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Precipitation in coastal area of Poland
  Autorzy:
  Piotr Piotrowski, JoannaJędruszkiewicz, Mariusz Zieliński
  Konferencja:
  1st Baltic Earth Conference (rok: 2016, ), Wydawca: International Baltic Earth Secretariat
  Data:
  konferencja 13-17 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Contemporary changes in precipitation extremes in Poland in comparison to changes in ther parts of Baltic Sea Basin
  Autorzy:
  Joanna Wibig, Joanna Jędruszkiewicz
  Konferencja:
  General Assembly of European Geosciences Union 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 12-17 April 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Detection of main factors driving precipitation in Poland
  Autorzy:
  Joanna Wibig
  Konferencja:
  European Conference on Applications in Meteorology (rok: 2015, ), Wydawca: European Meteorological Society
  Data:
  konferencja 7-11 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Drivers of precipitation extremes in different spatial and temporal scales
  Autorzy:
  Joanna Wibig, Piotr Piotrowski
  Konferencja:
  1st Baltic Earth Conference (rok: 2016, ), Wydawca: International Baltic Earth Secretariat
  Data:
  konferencja 13-17 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Precipitation extremes projections for Poland for the period 2021-2050
  Autorzy:
  Joanna Wibig
  Konferencja:
  7th Study Conference on Baltex (rok: 2013, ), Wydawca: Baltex Secretariat
  Data:
  konferencja 10-14. czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana