Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rewizjoniści marksizmu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1956-1968.

2012/05/N/HS3/00968

Słowa kluczowe:

rewizjonizm,marksizm,PZPR,Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,Polska Rzeczpospolita Ludowa,komunizm

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bartłomiej Kapica 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 73 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-27

Zakończenie projektu: 2015-02-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Leszek Kołakowski and the Revisionists of Marxism on the Socio-Political System of the Polish People's Republic between 1958 and 1968
  Autorzy:
  Kapica Bartłomiej
  Czasopismo:
  The Polish Review (rok: 2021, ), Wydawca: University of Illinois Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Stosunek Włoskiej Partii Komunistycznej wobec rzeczywistości PRL w okresie rządów Edwarda Gierka (próba szkicu)
  Autorzy:
  Kapica Bartłomiej
  Konferencja:
  Antropologia codzienności w latach 70-tych (rok: 2013, ), Wydawca: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Data:
  konferencja 11 marca 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Rewizjoniści marksizmu a partyjne struktury naukowe w latach 1960-1967. W kręgu dyskusji nad modelem ustroju i charakterem badań.
  Autorzy:
  Kapica Bartłomiej
  Konferencja:
  Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich. (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej
  Data:
  konferencja 02-04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Nabrzmiała sprawa "Wybojów". Powstanie i likwidacja poznańskiego tygodnika "młodej inteligencji" (1956-1957)
  Autorzy:
  Kapica Bartłomiej
  Książka:
  Nie tylko "Po prostu". Prasa w dobie odwilży 1955-1958 (rok: 2019, tom: brak, strony: 311-326), Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Kapica Bartłomiej
  Książka:
  Rewizjoniści marksizmu w PRL. Postawy polityczne wobec systemu komunistycznego w latach 1956-1968. (rok: 2021, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Status:
  Przyjęta do publikacji