Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe nanokompozyty na bazie tlenku tytanu(IV) i pochodnych fulerenu jako fotoaktywne katalizatory

2012/05/N/ST5/01479

Słowa kluczowe:

fotokataliza fuleren tlenek tytanu(IV) półprzewodnik

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Elżbieta Regulska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 149 808 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2016-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 10 384 PLN
 2. Miernik promieniowania. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Myjka ultradźwiękowa. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Photocatalytic Decolourization of Direct Yellow 9 on Titanium and Zinc Oxides IF: 2,663
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Joanna Karpińska
  Czasopismo:
  Journal of Photoenergy (rok: 2013, tom: 975356, strony: 44570), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2013/975356 - link do publikacji
 2. Photocatalytic degradation of hazardous Food Yellow 13 in TiO2andZnO aqueous and river water suspensions IF: 3,893
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Diana Małgorzata Bruś, Paweł Rodziewicz, Sylwia Sawicka, Joanna Karpińska
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2016, tom: 266, strony: 72-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2015.08.010 - link do publikacji
 3. Enhanced Photocatalytic Performance of Porphyrin/Phthalocyanine and Bis(4-pyridyl)pyrrolidinofullerene modified Titania
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Danisha Maria Rivera-Nazario, Joanna Karpinska, Marta Eliza Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen
  Czasopismo:
  ChemistrySelect (rok: 2017, tom: 2, strony: 2462-2470), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/slct.201700227 - link do publikacji
 4. Investigation of novel material for effective photodegradation of bezafibrate in aqueous samples IF: 2,618
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Joanna Karpińska
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2014, tom: 21, strony: 5242-5248), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-013-2434-y - link do publikacji
 5. Investigation of Photocatalytic Activity of C60/TiO2 Nanocomposites Produced by Evaporation Drying Method IF: 0,6
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Joanna Karpińska
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2014, tom: 23, strony: 2175-2182), Wydawca: Hard; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Opublikowana
 1. Fotokatalityczna aktywność TiO2 oraz kompozytów TiO2/AC otrzymanych metodą zol-żel
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Joanna Karpińska, Marta Eliza Płońska-Brzezińska
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 4-6.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Nanokompozyty TiO2-pochodna C60 jako fotokatalizatory degradacji błękitu metylenowego
  Autorzy:
  Elżbieta Regulska, Joanna Karpińska, Marta Eliza Płońska-Brzezińska
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 10-12.06.2014
  Status:
  Opublikowana