Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Atropoizomeria w grupie oligo(arylo)pirydyn o znaczeniu kryminalistycznym

2012/05/B/ST5/00713

Słowa kluczowe:

atropoizomery chiralność chemia kryminalistyczna pirydyny stereochemia

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Czarnocki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 550 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-14

Zakończenie projektu: 2016-03-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do pomiaru temperatury topnienia.. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Wyparka próżniowa z kontrolą próżni.. Za kwotę 18 000 PLN
 3. Kolumna z wypełnieniem chiralnym do HPLC. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Pompa do HPLC (2 szt.). Za kwotę 34 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Atropisomerism in 3,4,5-Tri-(2-methoxyphenyl)-2,6-lutidine IF: 3,344
  Autorzy:
  Roszkowski P., Błachut D., Maurin J.K., Woźnica M., Frelek J., Pluciński F., Czarnocki Z.
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2013, tom: 35, strony: 7867-7871), Wydawca: © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201301378 - link do publikacji
 2. Convenient synthesis of 4-alkoxy-3,5-diaryl-2,6-dimethylpyridines via Suzuki-Miyaura palladium-catalyzed cross-coupling reaction
  Autorzy:
  Błachut D., Roszkowski P., Szawkało J., Samanta S., Czarnocki Z.
  Czasopismo:
  Applied Science and Advanced Materials International (rok: 2015, tom: 1, strony: 151-159), Wydawca: Hiranya Kumar Centre for Research & Development, Orissa Engineering College, Bhubaneswar-751007
  Status:
  Opublikowana
 3. New stable atropisomers derived from 2,4,6-collidine and related compounds IF: 2,645
  Autorzy:
  Joanna Szawkało, Dariusz Błachut, Piotr Roszkowski, Piotr Pomarański, Jan K. Maurin, Armand Budzianowski, Zbigniew Czarnocki
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2016, tom: 72, strony: 6779-6787), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2016.08.086 - link do publikacji
 4. Efficient Synthesis of Differently Substituted Triarylpyridines with the Suzuki-Miyaura Cross-coupling Reaction IF: 1,177
  Autorzy:
  Dariusz Błachut, Joanna Szawkało, Piotr Pomarański, Piotr Roszkowski, Jan K. Maurin, Zbigniew Czarnocki
  Czasopismo:
  Arkivoc (rok: 2017, tom: ii, strony: 369-389), Wydawca: ©ARKAT USA, Inc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3998/ark.5550190.p009.772 - link do publikacji
 5. Atropoisomerism in mono- and di-arylsubstituted 4-amino-2,6-lutidines IF: 3,068
  Autorzy:
  Marcin Górecki, Piotr Roszkowski, Dariusz Błachut, Jan K. Maurin, Armand Budzianowski, Jadwiga Frelek, Zbigniew Czarnocki
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 17, strony: 2966-2971), Wydawca: © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201600456 - link do publikacji
 6. Convenient synthesis of selected meta- and ortho-substituted pentaarylpyridines via the Suzuki-Miyaura cross-couplingreaction IF: 2,347
  Autorzy:
  Piotr Pomarański, Piotr Roszkowski, Jan K. Maurin, Armand Budzianowski, Zbigniew Czarnocki
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. A convenient route to symmetrically and unsymmetrically substituted 3,5-diaryl-2,4,6-trimethylpyridines via Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction IF: 2,697
  Autorzy:
  Dariusz Błachut, Joanna Szawkało, Zbigniew Czarnocki
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 12, strony: 835-845), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.12.82 - link do publikacji
 8. Enantioselective synthesis of axially chiral 3-bromo-4-alkoxy-2,6-dimethyl-5-(naphthalen-1-yl)pyridines via an asymmetric Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction IF: 2,347
  Autorzy:
  Piotr Pomarański, Sauvik Samanta, Piotr Roszkowski, Jan K. Maurin, Zbigniew Czarnocki
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2016, tom: 57, strony: 4713-4717), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2016.09.024 - link do publikacji