Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości strukturalne i elektryczne kompozytów na osnowie tetragonalnego ditlenku cyrkonu

2012/05/B/ST8/02723

Słowa kluczowe:

ditlenek cyrkonu kompozyty nanomateriały elektrolity stałe materiały o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mieczysław Rękas 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 765 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-19

Zakończenie projektu: 2015-10-18

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Reaktywność chemiczna kompozytowego elektrolitu stałego 3Y-TZP/Al2O3 z materiałem katodowym LSCF48 w kontekście możliwości ich wykorzystania do ogniw paliwowych IT-SOFC
  Autorzy:
  K. Obal, T. Brylewski, A. Adamczyk, A. Kruk, Z. Pędzich, M. Rękas
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (rok: 2014, tom: 66, strony: 212-217), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. The influence of the method of addition of Al2O3 to 3YSZ material on its thermal and electrical properties IF: 1,918
  Autorzy:
  Ewa Drożdż
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2014, tom: 118, strony: 1345-1353), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-014-4097-4 - link do publikacji
 3. Electrolytes for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells IF: 1,09
  Autorzy:
  M. Rekas
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 892-896), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10-1515/amm-2015-0225 - link do publikacji
 4. Modyfikacja tetragonalnej odmiany cyrkonii stabilizowanej tlenkiem itru z przeznaczeniem na elektrolity do ogniw paliwowych typu IT-SOFC
  Autorzy:
  Katarzyna Obal, Tomasz Brylewski, Zbigniew Pędzich, Mieczysław Rękas
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (rok: 2013, tom: 65, strony: 352-360), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 5. The Influence of the Way of Alumina Addition on Properties Improvement of 3YSZ Material IF: 1,09
  Autorzy:
  E. Drozdz, M. Jelonek, J. Wyrwa, M. Rekas
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 999-1002), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0249 - link do publikacji
 6. Effect of the gadolinium oxide on the electrical properties of tetragonal zirconium dioxide IF: 1,09
  Autorzy:
  J. Cyran, J. Wyrwa, E. Drozdz, M. Dziubaniuk, M. Rekas
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 993-998), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0248 - link do publikacji
 7. Effect of the addition of pore former graphite and ammonium bicarbonate on the properties of Ni/Al2O3-3YSZ composite IF: 1,918
  Autorzy:
  Ewa Drożdż , Małgorzata Stachura, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas
  Czasopismo:
  J.Thermal Anal.Calorim. (rok: 2015, tom: 122, strony: 157-166), Wydawca: Spiinger
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-015-4693-y - link do publikacji
 8. Tetragonalny dwutlenek cyrkonu w układzie 3Y-TZP/Al2O3 jako elektrolit stały dla średniotemperaturowych ogniw paliwowychtypu IT-SOFC
  Autorzy:
  K. Obal, T. Brylewski, A. Adamczyk, Z. Pędzich, M. Rekas
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (rok: 2015, tom: 67, strony: 27-36), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 9. Lattice and Grain- Boundary Diffusion of Al in Tetragonal Yttria-Stabilized Zirconia Polycrystalline Ceramics (3Y-TZP0 Analyzed Using SIMS IF: 2,107
  Autorzy:
  Kazimierz Kowalski, Katarzyna Obal, Zbigniew Pędzich, Krystyna Schneider. Mieczysław Rękas
  Czasopismo:
  Journal of the American Ceramic Society (rok: 2014, tom: 97 [10], strony: 3122-3127), Wydawca: American Ceramic Society
  Status:
  Złożona
  Doi:
  10.1111/jace.13126 - link do publikacji
 1. Electrolytes for IT-SOFC
  Autorzy:
  M. Rekas
  Konferencja:
  9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials (rok: 2014, ), Wydawca: ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 14-18/09/2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Microstructure and electrical properties od 3YSZ solid electrolyte prepared using organic polymetri matrix
  Autorzy:
  Małgorzata Dziubaniuk, Ewa Drożdż, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas
  Konferencja:
  ISSIS Kraków, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: ISSIS
  Data:
  konferencja 2 September-4 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFC)
  Autorzy:
  Mieczysław Rękas
  Konferencja:
  Seminar: "New materials for storage and conversion pf thermal energy", The Polish-Japanese workshop (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 20-21 September
  Status:
  Opublikowana
 4. Mikrostruktura i przewodnictwo jonowe tetragonalnej odmiany dwutlenku cyrkonu otrzymanego z proszków syntezowanych metodą hydrotermalną
  Autorzy:
  K. Obal, B. Wójtowicz, J. Wyrwa, A. Adamczyk, Z. Pędzich, T. Brylewski, M. Rękas
  Konferencja:
  Polska Ceramika 2014:VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna (rok: 2014, ), Wydawca: A. Gubernat, P. Wyszomirski, E. Stobierska: AGH
  Data:
  konferencja 7-10 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie modyfikowanego 3Y-TZP jako elektrolitu stałotlenkowego w ogniwach paliwowych na podłożu anodowym
  Autorzy:
  M. Krauz, K. Obal, T. Brylewski, R. Kluczowski, M. Rękas
  Konferencja:
  Polska Ceramika 2014: VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna (rok: 2014, ), Wydawca: A. Gubernat, P. Wyszomirski, E. Stobierska; AGH
  Data:
  konferencja 7-10 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of the gadolinium addition on the electrical properties of tetragonal zirconium oxide
  Autorzy:
  J. Cyran, J. Wyrwa. M. Rekas
  Konferencja:
  9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials (rok: 2014, ), Wydawca: ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 14-18/09
  Status:
  Opublikowana
 7. Kompatybilność chemiczna kompozytowego elektrolitu stałego 3Y-TZP/Al2O3 do materiału katodowego LSCF z przeznaczeniem do ogniw paliwowych IT-SOFC
  Autorzy:
  Katarzyna Obal, Tomasz Brylewski, Anna Adamczyk, Andrzej Kruk, Zbigniew Pędzich, Mieczysław Rękas
  Konferencja:
  IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 19-22 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Kompozyt dyspersyjny 3Y-TZP-Al2O3 jako elektrolit stały dla ogniw paliwowych SOFC
  Autorzy:
  Katarzyna Obal, Tomasz Brylewski, Mieczysław Rękas
  Konferencja:
  IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 19-22 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Tetragonalny ditlenek cyrkonu 3Y-TZP/0.5% mol Al2O3 jako elektrolit stało tlenkowy w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC na podłożu anodowym
  Autorzy:
  Mariusz Krauz, Katarzyna Obal, Ryszard Kluczowski, Michał Kawalec, Bartosz Wójtowicz, Zbigniew Pędzich, Tomasz Brylewski, Mieczysław Rękas
  Konferencja:
  X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 17-20 września
  Status:
  Opublikowana
 10. The influence of alumina addition on performance of 3YSZ material
  Autorzy:
  E. Drozdz, M. Jelonek, J. Wyrwa, M. Rekas
  Konferencja:
  9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials (rok: 2014, ), Wydawca: ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 14-18/09
  Status:
  Opublikowana
 11. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne tetragonalnego ditlenku cyrkonu 3Y-TZP/0.5% mol Al2O3 otrzymanego z proszków 3YSZ preparowanych metodami wspólstrącania oraz hydrotermalną
  Autorzy:
  Katarzyna Obal, Bartosz Wójtowicz, Michał Bobruk, Zbigniew Pędzich, Tomasz Brylewski, Mieczysław Rękas
  Konferencja:
  X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 17-20.IX
  Status:
  Opublikowana
 12. The influence of the method of addition of Al2O3 to 3YSZ material on its thermal nd electrical properties
  Autorzy:
  Ewa Drożdż, Jan Wyrwa, Grzegorz Grabowski, Mieczysław Rękas
  Konferencja:
  2-nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2013, ), Wydawca: Andrei Rotaru, Daumantas Matulis -Lithuania
  Data:
  konferencja 27-30 August
  Status:
  Opublikowana
 13. Zastosowanie metod TG/DTA oraz dylatometrii do badań materiałów anodowych
  Autorzy:
  Małgorzata Stachura
  Konferencja:
  I Seminarium Analizy Termicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Analizy Termicznej i Kalorymetrii
  Data:
  konferencja 38147
  Status:
  Opublikowana
 1. Y-TZP-Al2O3 composite as a solid electrolyte
  Autorzy:
  Katarzyna Obal, Zbigniew Pędzich, Mieczysław Rękas
  Książka:
  Reactivity of Solids (rok: 2013, tom: 115, strony: 223-229), Wydawca: Polish Ceramic Society
  Status:
  Opublikowana