Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mechanizmów adsorpcji bradykininy i jej analogów immobilizowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych.

2012/05/N/ST4/00175

Słowa kluczowe:

bradykinina BK spektroskopia oscylacyjna powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana SERS

Deskryptory:

 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominika Święch 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 97 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Myjka ultradźwiękowa. Za kwotę 1 000 PLN
 2. Przystawka ATR. Za kwotę 16 077 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Vibrational and ab initio molecular dynamics studies of bradykinin IF: 1,753
  Autorzy:
  Dominika Święch, Piotr Kubisiak, Marcin Andrzejak, Piotr Borowski, Edyta Proniewicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1116, strony: 272-278), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.03.041 - link do publikacji
 2. Surface- and tip-enhanced Raman scattering of bradykinin onto the colloidal suspended Ag surface IF: 4,493
  Autorzy:
  Dominika Święch, Yukihiro Ozaki, Younkyoo Kim, Edyta Proniewicz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 17140-17149), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp02319j - link do publikacji
 3. Surface-enhanced Raman studies of bradykinin using colloidal gold IF: 1,74
  Autorzy:
  Dominika Święch, Younkyoo Kim, Edyta Proniewicz
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2016, tom: 83, strony: 101-107), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2016.01.014 - link do publikacji
 4. Interaction of bradykinin and B2 bradykinin receptor antagonists with colloidal Au surface explored by surface-enhanced Raman scattering IF: 0,831
  Autorzy:
  Dominika Skołuba, Dariusz Sobolewski, Adam Prahl, Edyta Proniewicz
  Czasopismo:
  Journal of Spectroscopy (rok: 2014, tom: 2014, strony: 44569), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/619373 - link do publikacji
 5. Tip-enhanced Raman spectroscopy of bradykinin and its B2 receptor antagonists adsorbed onto colloidal suspended Ag nanowires IF: 4,493
  Autorzy:
  Dominika Święch, Ichiro Tanabe, Sanpon Vantasin, Dariusz Sobolewski, Yukihiro Ozaki, Adam Prahl, Sebastian Maćkowski, Edyta Proniewicz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 22882-22892), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp03438h - link do publikacji
 1. Adsorption process of bradykinin and B2 bradykinin antagonists onto silver substrates
  Autorzy:
  Dominika Skołuba, Dariusz Sobolewski, Adam Prahl, Edyta Proniewicz
  Książka:
  Na Pograniczu Chemii i Biologii (rok: 2013, tom: XXXI, strony: 191-198), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana