Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura oraz dynamika molekularna nanokompozytów na podstawie ciekłych kryształów

2012/05/B/ST3/02782

Słowa kluczowe:

kryształy ciekłe materiały nanoporowate polarymetria optyczna optyka nieliniowa spektroskopia dielektryczna

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andriy Kityk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 499 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-07

Zakończenie projektu: 2016-03-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Paranematic-to-nematic ordering of a binary mixture of rodlike liquid crystals confined in cylindrical nanochannels IF: 2,326
  Autorzy:
  Sylwia Całus, Beata Jabłonska, Mark Busch, Daniel Rau, Patrick Huber, Andriy V. Kityk
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW E (rok: 2014, tom: 89, strony: 062501-1 do 062501-12), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.89.062501 - link do publikacji
 2. Thermotropic interface and core relaxation dynamics of liquid crystals in silica glass nanochannels: a dielectric spectroscopy study IF: 4,493
  Autorzy:
  S. Całus, L.Borowik, A.V.Kityk, M. Eich, M.Busch and P. Huber
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 22115-22124), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CP03039K - link do publikacji
 3. Molecular dynamics of pyrene based discotic liquid crystals confined in nanopores probed by incoherent quasielastic neutron scattering IF: 3,708
  Autorzy:
  Makha Ndao, Ronan Lefort, Carole V. Cerclier, Remi Busselez, Denis Morineau, Bernhard Frick,Jacques Ollivier,Andriy V. Kityk, Patrick Huber
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 59358–59369), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra13032d - link do publikacji
 4. Molecular ordering of the discotic liquid crystal HAT6 confined in mesoporous solids IF: 3,209
  Autorzy:
  Sylwia Całus, Andriy V. Kityk, Patrick Huber
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2014, tom: 197, strony: 26-32), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2014.05.036 - link do publikacji
 5. Thermotropic nematic order upon nanocapillary filling IF: 2,313
  Autorzy:
  Patrick Huber, Mark Busch, Sylwia Całus, and Andriy V. Kityk
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2013, tom: 87, strony: 042502-1 do 042502-6), Wydawca: American Physical Society, Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.87.042502 - link do publikacji
 6. Thermotropic orientational order of discotic liquid crystals in nanochannels: an optical polarimetry study and a Landau–de Gennes analysis IF: 4,151
  Autorzy:
  Andriy V. Kityk, Mark Busch, Daniel Rau, Sylwia Calus, Carole V. Cerclier, Ronan Lefort, Denis Morineau, Eric Grelet, Christina Krause, Andreas Schonhals, Bernhard Frick, Patrick Huber
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2014, tom: 10, strony: 4522-4534), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4sm00211c - link do publikacji
 7. High-resolution dielectric study reveals pore-size-dependent orientational order of a discotic liquid crystal confined in tubular nanopore IF: 2,288
  Autorzy:
  S. Całus, A.V.Kityk, L.Borowik, R.Lefort, D.Morineau, C.Krause, A.Schonhals, M.Busch and Patrick Huber
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2015, tom: 92, strony: 012503-1 do 012503-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.92.012503 - link do publikacji
 8. A ferroelectric liquid crystal confined in cylindrical nanopores: reversible smectic layer buckling, enhanced light rotation and extremely fast electro-optically active Goldstone excitations IF: 7,668
  Autorzy:
  M. Busch, A.V. Kityk, W. Piecek, T. Hofmann, D. Wallacher, S. Całus, P. Kula, M. Steinhart, M. Eich, P. Huber
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 19086-19099), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nr07273b - link do publikacji
 9. Chiral Phases of a Confined Cholesteric Liquid Crystal: Anchoring-Dependent Helical and Smectic Self-Assembly in Nanochannels IF: 4,772
  Autorzy:
  S. Całus, M. Busch, A.V.Kityk, W. Piecek, P. Huber
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 11727-11738), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b03553 - link do publikacji
 10. Inhomogeneous relaxation dynamics and phase behaviour of a liquid crystal confined in a nanoporous solid. IF: 4,029
  Autorzy:
  S.Całus, A.V.Kityk, M.Eich and P.Huber
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2015, tom: 11, strony: 3176-3187), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5SM00108K - link do publikacji
 11. Spatial variation of molecular dynamics in the nanoconfined glass former methanol IF: 4,835
  Autorzy:
  Andriy V. Kityk, Patrick Huber, Rolf Pelster, Klaus Knorr
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 12548−12554), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp502565x - link do publikacji
 1. Optical studies on a sequential filling of silica nano-capillarie with a rod-like liquid crystal
  Autorzy:
  Sylwia Całus, Mark Busch, Patrick Huber, Andriy V. Kityk
  Konferencja:
  XI Latinamerican Meeting on Optics, Lasers and Applications (rok: 2013, ), Wydawca: Faculty of Sciences of the University of Porto
  Data:
  konferencja July 22-26
  Status:
  Opublikowana
 2. Dielectric spectroscopy on the relaxation dynamics and phase behavior of the rod-like nematogen condensed in nanochannels
  Autorzy:
  Sylwia Całus, Andriy V. Kityk, Manfred Eich and Patrick Huber
  Konferencja:
  Nano Today Conference 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier, Institute of Bioengineering and Nanotechnology w Singapurze oraz Journal Nano Today
  Data:
  konferencja 06-10.12
  Status:
  Opublikowana
 3. Ferroelectric liquid crystal in nanoconfinement: Molecular ordering inside tabular nanochannels explored by optical polarimetry techniques
  Autorzy:
  S. Całus and A.V.Kityk
  Konferencja:
  15th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals (rok: 2015, ), Wydawca: Fyzikalni ustav AV CR, v.v.i.
  Data:
  konferencja 28.06-03.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Binary mixtures of rod-like liquid crystals in cylindrical nanochannels
  Autorzy:
  Sylwia Całus, Andriy Kityk, Patrick Huber
  Konferencja:
  NanoIsrael-The 4th International Nanotechnology Conference & Exhibition (rok: 2014, ), Wydawca: kenes exhibitions
  Data:
  konferencja 24-25.03
  Status:
  Opublikowana
 5. Thermotropic ordering of discotic liquid crystals in nanochannels: an optical polarimetry study
  Autorzy:
  Sylwia Całus, Patrick Huber, Andriy V. Kityk
  Konferencja:
  11th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (rok: 2014, ), Wydawca: Aristotle University of Thessaloniki
  Data:
  konferencja 8-11.07
  Status:
  Opublikowana