Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie aktywności oraz immunogenności rekombinowanego regionu wiążącego antygenu EBA-140 Plasmodium falciparum, otrzymanego w komórkach owadzich, jako potencjalnego składnika złożonej szczepionki przeciw malarii.

2012/05/N/NZ6/00667

Słowa kluczowe:

Plasmodium falciparum antygen EBA-140 immunogenność

Deskryptory:

 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista
 • NZ6_6: Parazytologia
 • NZ6_8: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Rydzak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-21

Zakończenie projektu: 2016-02-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. The baculovirus-expressed binding region of Plasmodium falciparum EBA-140 ligand and its glycophorin C binding specificity IF: 3,53
  Autorzy:
  Rydzak J, Kaczmarek R, Czerwinski M, Lukasiewicz J, Tyborowska J, Szewczyk B, Jaskiewicz E
  Czasopismo:
  PLOS one (rok: 2015, tom: 44575, strony: 44575), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0115437 - link do publikacji
 2. Glikoforyna C erytrocytów ludzkich jako receptor dla liganda EBA-140 merozoitów Plasmodium falciparum IF: 0,552
  Autorzy:
  Joanna Rydzak, Alicja M. Kmiecik, Ewa Jaśkiewicz
  Czasopismo:
  Postępy Hig Med Dosw (online) (rok: 2013, tom: 67, strony: 1331-1339), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana
 3. Studies on immunogenisity and antigenicity of baculovirus-expressed binding region of Plasmodium falciparum EBA-140 merozoite ligand IF: 3,11
  Autorzy:
  Zerka A, Rydzak J, Lass A, Szostakowska B, Nahorski W, Wroczynska A, Myjak P, Krotkiewski H, Jaskiewicz E
  Czasopismo:
  Arch. Immunol. Ther. Exp. (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00005-015-0367-5 - link do publikacji