Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm usuwania farmaceutyków w oczyszczalniach hydrofitowych

2012/05/B/ST8/02739

Słowa kluczowe:

Mikrozanieczyszczenia w środowisku oczyszczalnie hydrofitowe biotransformacja farmaceutyków,

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_11: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Korneliusz Miksch 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 732 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-07

Zakończenie projektu: 2016-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Removal and transformation of selected anthropogenic micropollutants in constructed wetlands combined with solar light induced processes
  Autorzy:
  Felis E., Sochacki A., Bula K., Nowrotek M., Bajkacz S.
  Czasopismo:
  Acta Scentiarum Polonorum (rok: 2018, tom: 17(4), strony: 43-48), Wydawca: Wydawnictwo AR we Wrocławiu (Biotechnologia)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.30825/5.biot.73.2018.17.4 - link do publikacji
 2. Enrichment of endophytic Actinobacteria in roots and 1 rhizomes of Miscanthus giganteus 2 exposed to diclofenac and sulfamethoxazole IF: 4,358
  Autorzy:
  Anna Węgrzyn, Andrés Sauvêtre, Luhua Yang, Gisle Vestergaard, Korneliusz Miksch, Peter Schröder and Viviane Radl
  Czasopismo:
  Environmental Pollution , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. : Rozkład wybranych zanieczyszczeń organicznych za pomocą sztucznych mokradeł
  Autorzy:
  Felis E., Sochacki A., Nowrotek M., Miksch K.
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 4, strony: 154-156), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
  Status:
  Opublikowana
 4. Detection and characteristics of sulfamethoxazole-resistant bacteria in constructed wetlands treating sulfamethoxazole-rich wastewater
  Autorzy:
  Ziembińska – Buczyńska A., Wyszyńska K., Miksch K.
  Czasopismo:
  BioTechnologia (rok: 2017, tom: 98(1), strony: 15-23), Wydawca: Komitet Biotechnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/bta.2017.66613 - link do publikacji
 5. Removal and transformations of diclofenac and sulfamethoxazole in a two-stage constructed wetland system IF: 3,023
  Autorzy:
  Sochacki A., Felis E., Bajkacz S., Nowrotek M., Miksch K.
  Czasopismo:
  Ecological Engineering (rok: 2018, tom: 122, strony: 159-168), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoleng.2018.07.039 - link do publikacji
 6. Qualitative variability in microbial community of constructed wetlands purifying wastewater containing pharmaceutical substances IF: 1,153
  Autorzy:
  Nowrotek M., Ziembińska-Buczyńska A., Miksch K.
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2015, tom: 62 (4), strony: 929-934), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2015_1165 - link do publikacji
 7. The effect of loading frequency and plants on the degradation of sulfamethoxazole and diclofenac in vertical-flow constructed wetlands IF: 3,023
  Autorzy:
  Sochacki A., Nowrotek M., Felis E., Kalka J., Ziembińska - Buczyńska A., Bajkacz S., Ciesielski S., Miksch K.
  Czasopismo:
  Ecological Engineering (rok: 2018, tom: 122, strony: 187-196), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoleng.2018.08.003 - link do publikacji
 8. The treatment of wastewater containing pharmaceuticals in microcosm constructed wetlands: the occurrence of integrons (int1-2) and associated resistance genes (sul1-3 qacEΔ1) IF: 2,8
  Autorzy:
  Nowrotek M., Kotlarska E., Luczkiewicz A., Felis E., Sochacki A., Miksch K.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2017, tom: 24, strony: 15055-15055), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-017-9079-1 - link do publikacji
 9. Removal of diclofenac and sulfamethoxazole from synthetic municipal waste water in microcosm downflow constructed wetlands: Start-up results IF: 1,739
  Autorzy:
  Nowrotek M., Sochacki A., Felis E., Miksch K.
  Czasopismo:
  International Journal of Phytoremediation (rok: 2016, tom: 18 (2), strony: 157-163), Wydawca: Taylor&Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15226514.2015.1073669 - link do publikacji
 1. Qualitative variability in microbial community of constructed wetlands used for purifying wastewater contaminated with pharmaceutical substances
  Autorzy:
  Nowrotek M., Ziembińska-Buczyńska A., Miksch K.
  Konferencja:
  6th International Weigl Conference on Microbiology (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Biochim. Pol
  Data:
  konferencja 8-10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Removal and transformations of selected anthropogenic micropollutants in constructed wetlands combined with light induced processes.
  Autorzy:
  Felis E., Sochacki A., Nowrotek M., Bajkacz S
  Konferencja:
  10th International Workshop on Nutrient Cyclic and Retention in Natural and Constructed Wetlands (rok: 2017, ), Wydawca: Ed. by Jan Vymazal. Trebon
  Data:
  konferencja 21-24.09-2017
  Status:
  Opublikowana
 3. The removal of diclofenac and sulfamethoxazole in a high-performance hybrid constructed wetland
  Autorzy:
  Sochacki A., Felis E., Miksch K.
  Konferencja:
  IWA 15th International Conference. Wetland Systems for Water Pollution Control (rok: 2016, ), Wydawca: International Water Association
  Data:
  konferencja 4-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Diclofenac and sulfamethoxazole in down flow constructed wetlands: removal efficiency, by-products identification and the effect of loading frequency
  Autorzy:
  Sochacki A., Nowrotek M., Ewa Felis E., Magiera S., Miksch K.
  Konferencja:
  IWA 15th International Conference. Wetland Systems for Water Pollution Control (rok: 2016, ), Wydawca: International Water Association
  Data:
  konferencja 4-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Zmiana toksyczności farmaceutyków podczas oczyszczania w systemach hydrofitowych
  Autorzy:
  Kalka J., Zackiewicz J., Felis E., Nowrotek M., Miksch K.
  Konferencja:
  V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna "Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych (rok: 2015, ), Wydawca: Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Toksykologii Środowiska, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi
  Data:
  konferencja 27-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Optymalizacja metodyki izolacji DNA z wypełnienia oczyszczalni hydrofitowej.
  Autorzy:
  Ślipko K., Ziembińska-Buczyńska A., Nowrotek M., Miksch K.
  Konferencja:
  VIII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna Mikroorganizmy - Człowiek - Środowisko (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 14-16.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Pharmaceutical impact on genotypic structure of bacterial community in constructed wetlands
  Autorzy:
  Nowrotek M., Ziembińska-Buczyńska A., Miksch K., Kowalska K.
  Konferencja:
  1st International symposium for students and PhD students "Environmental biotechnology" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 21-22.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Removal and fate of diclofenac and sulfamethoxazole in lab-scale down-flow constructed wetlands during a start-up period
  Autorzy:
  Sochacki A., Felis E., Nowrotek M., Magiera S., Miksch K.
  Konferencja:
  6th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control. Annual Conference of the Constructed Wetland Association (rok: 2015, ), Wydawca: Constructed Wetland Association
  Data:
  konferencja 13-18.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. The occurence of integrons (int1-2) and associated resistance genes (sul1-3, qacEΔ1) in constructed wetlands treating sewage containing sulfamethoxazole
  Autorzy:
  Nowrotek M., Kotlarska E., Łuczkiewicz A., Felis E., Sochacki A., Miksch K.
  Konferencja:
  10th International Workshop on Nutrient Cyclic and Retention in Natural and Constructed Wetlands (rok: 2017, ), Wydawca: Ed. by Jan Vymazal, Trebon
  Data:
  konferencja 21-24.09-2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Fate of sulfamethoxazole and diclofenac in a fill-and-drain constructed wetland and a pond. autorzy
  Autorzy:
  Sochacki A., Felis E., Bajkacz S., Nowrotek M., Miksch K.
  Konferencja:
  10th International Workshop on Nutrient Cyclic and Retention in Natural and Constructed Wetlands (rok: 2017, ), Wydawca: Ed. by Jan Vymazal. Trebon
  Data:
  konferencja 21-24.09-2017
  Status:
  Opublikowana
 11. Dynamics of antibiotic resistance genes in the vertical flow constructed wetlands treating municipal wastewater containing pharmaceutical substances
  Autorzy:
  Nowrotek M., Kotlarska E., Luczkiewicz A., Felis E., Sochacki A., Miksch K.
  Konferencja:
  IWA 15th International Conference. Wetland Systems for Water Pollution Control (rok: 2016, ), Wydawca: International Water Association
  Data:
  konferencja 4-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Isolation and characteristics of sulfomethoxazole resistant bacteria isolated from constructed wetland system treating pharmaceutical wastewater
  Autorzy:
  Ziembińska-Buczyńska A., Wyszyńska K., Miksch K.
  Konferencja:
  IWA 15th International Conference. Wetland Systems for Water Pollution Control (rok: 2016, ), Wydawca: International Water Association
  Data:
  konferencja 4-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Elimination of selected pharmaceuticals from municipal wastewater in vertical flow constructed wetlands: the effect of operation mode and vegetation
  Autorzy:
  Nowrotek M., Sochacki A., Felis E., Miksch K.
  Konferencja:
  8th Eastern European Young Water Professionals Conference. Leaving the Ivory Tower Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 11-14.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Sulfonamides-rich wastewater treatment by constructed wetlands induction of sul1-3 genes and integrons (streszczenie)
  Autorzy:
  Nowrotek M., Kotlarska E., Łuczkiewicz A., Miksch K.
  Konferencja:
  3rd IWA Specialized International Conference Ecotechnologies for Wastewater Treatment 2016 (EcoSTP16), 27-30.06.2016, Cambridge, Wielka Brytania (rok: 2016, ), Wydawca: International Water Association
  Data:
  konferencja 26.06.-30.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 15. The analysis of genes conferring resistance to sulfonamides in constructed wetlands
  Autorzy:
  Nowrotek M., Kotlarska E., Luczkiewicz A., Miksch K.
  Konferencja:
  7th Eastern European Young Water Professionals Conference (rok: 2015, ), Wydawca: International Water Association
  Data:
  konferencja 17-19.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 16. Wpływ farmaceutyków na strukturę genotypową zbiorowiska bakteryjnego w sztucznych mokradłach
  Autorzy:
  Nowrotek M., Ziembińska-Buczyńska A., Felis E., Kalka J., Sochacki A., Małachowska-Jutsz A., Miksch K.
  Konferencja:
  Transformacja zanieczyszczeń w środowisku. Ogólnopolska konferencja naukowa (rok: 2014, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 11-12.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Obecność substancji farmaceutycznych w środowisku - trendy i zagrożenia
  Autorzy:
  Zackiewicz J., Kalka J.
  Książka:
  Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska (rok: 2015, tom: 1, strony: 199-212), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 2. Performance Intensifications in a Hybrid Constructed Wetland Mesocosm
  Autorzy:
  Sochacki A., Miksch K.
  Książka:
  Natural and Constructed Wetlands. Nutrients, heavy metals and energy cycling, and flow. (rok: 2016, tom: bd, strony: 209-224), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Miksch K., Felis E., Kalka J., Sochacki A., Drzymała J.
  Książka:
  Monografia. Mikrozanieczyszczenia w środowisku - występowania, interakcje, usuwanie (rok: 2016, tom: 18 (3), strony: 30682), Wydawca: Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska
  Status:
  Opublikowana