Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytworzenie i spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych InAs/GaAs z jonami magnetycznymi w strukturach fotonicznych

2012/05/B/ST7/02155

Słowa kluczowe:

mikrowneka fotoniczna mikrofilar kropki kwantowe ekscyton AlGaInAs epitaksja z wiązek molekularnych

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Słupiński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 485 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-27

Zakończenie projektu: 2016-12-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komórka efuzyjna pierwiastkowego glinu do urządzenia do epitaksji z wiazek molekularnych. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Angle dependence of the photonic enhancement of the magneto-optical Kerr effect in DMS layers IF: 2,269
  Autorzy:
  M. Koba, J. Suffczyński
  Czasopismo:
  Europhysics Letters (rok: 2014, tom: 108, strony: 27004), Wydawca: Inst of Physics Science (IoPScience)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/108/27004 - link do publikacji
 2. Efficient Emission from InAlGaAs Single Quantum Dots with Low Lattice Misfit and AlGaAs Indirect Bandgap Barrier IF: 0,53
  Autorzy:
  T. Słupiński, K.P. Korona, J. Papierska and J. Borysiuk
  Czasopismo:
  Acta Physica polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 1229), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1229 - link do publikacji
 3. Donor-deactivating defects above the equilibrium doping limit in GaAs:Te,Ge and GaAs:Te studied by annealing and Hall effect under pressure IF: 1,56
  Autorzy:
  T. Slupinski, D. Wasik, J. Przybytek
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 468, strony: 433), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2016.11.031 - link do publikacji
 4. MBE grown microcavities based on selenium and tellurium compounds IF: 1,552
  Autorzy:
  J.-G. Rousset, J. Kobak, E. Janik, T. Jakubczyk, R. Rudniewski, P. Piotrowski, M. Ściesiek, J. Borysiuk, T. Slupinski, A. Golnik, P. Kossacki, M. Nawrocki, W. Pacuski
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2014, tom: 401, strony: 499-503), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2013.11.021 - link do publikacji
 5. Individual (In,Al,Ga)As quantum dot doped with a single Mn ion
  Autorzy:
  T. Slupinski, W. Pacuski, J. Suffczynski
  Czasopismo:
  Physical Review Materials , Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Złożona
 6. Antireflective photonic structure for coherent nonlinear spectroscopy of single magnetic quantum dots IF: 4,425
  Autorzy:
  W. Pacuski, J.-G. Rousset, V. Delmonte, T. Jakubczyk, K. Sawicki, E. Janik, J. Kasprzak
  Czasopismo:
  Crystal Growth and Design (rok: 2017, tom: 17, strony: 2987), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.6b01596 - link do publikacji
 7. Distributed Bragg reflectors obtained by combining Se and Te compounds: influence on the luminescence from CdTe quantum dots IF: 2,183
  Autorzy:
  J.-G. Rousset, J. Kobak, E. Janik, M. Parlinska-Wojtan, T. Slupinski, A. Golnik, P. Kossacki, M. Nawrocki, W. Pacuski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2016, tom: 119, strony: 183105), Wydawca: American Inst. of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4949325 - link do publikacji
 8. Influence of ZnTe based distributed Bragg reflectors on the yellow range luminescence of self assembled CdTe QDs
  Autorzy:
  J-G. Rousset, J. Kobak, E. Janik, M. Parlinska-Wojtan, T. Slupinski, J. Suffczyński, A. Golnik, P. Kossacki, M. Nawrocki, W. Pacuski
  Czasopismo:
  arXive cond-mat (depozytorium elektroniczne, praca pozostała tylko w tym depozytorium) (rok: 2014, tom: 1411,0525, strony: http://arxiv.org/abs/1411.0525), Wydawca: arXiv.org
  Status:
  Opublikowana