Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika molekularna odmian polimorficznych wybranych substancji czynnych farmakologicznie

2012/05/B/ST3/03176

Słowa kluczowe:

dynamika molekularna substancje czynne farmakologicznie polimorfizm diagram fazowy magnetyczny rezonans jądrowy rozpraszanie neutronów kalorymetria spektroskopia optyczna symulacje komputerowe

Deskryptory:

 • ST3_6: Dynamika sieci krystalicznych
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Wąsicki 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 535 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-08

Zakończenie projektu: 2016-02-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dewar helowy 60 litrów. Za kwotę 35 000 PLN
 2. Kriostat helowy.
 3. Układ nadawczo-odbiorczy do spektrometru MRJ 25 MHz. Za kwotę 29 999 PLN
 4. Głowica pomiarowa z układem chłodzenia do spektrometru MRJ. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Mesoporous drug carrier systems for enhanced delivery rate of poorly water-soluble drug: nimodipine IF: 1,108
  Autorzy:
  Kiwilsza, Anna, Milanowski, Bartlomiej, Druzbicki, Kacper; Coy, L. Emerson, Grzeszkowiak, Mikolaj; Jarek, Marcin, Mielcarek, Jadwiga, Lulek, Janina, Pajzderska, Aleksandra, Wasicki, Jan
  Czasopismo:
  JOURNAL OF POROUS MATERIALS (rok: 2015, tom: 22, strony: 817-829), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10934-015-9955-3 - link do publikacji
 2. QENS and NMR Study of Water Dynamics in SBA-15 with a Low Water Content IF: 4,772
  Autorzy:
  Anna Kiwilsza, Aleksandra Pajzderska, Miguel Angle Gonzalez, Jadwiga Mielcarek, and Jan Wasicki
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2015, tom: 119, strony: 16578–16586), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b02672 - link do publikacji
 3. The Pressure-Induced Polymorphic Transformations in Fluconazole IF: 2,59
  Autorzy:
  E.A. Gorkovenko, S. E. Kichanov, D. P. Kozlenko, A. V. Belushkin, J. Wasicki, W. Nawrocik, J. Mielcarek, L. S. Dubrovinsky, Ch. Lathe, B. N. Savenko
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical Sciences (rok: 2015, tom: 104, strony: 4164-4169), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jps.24644 - link do publikacji
 4. Water Behaviour in MCM-41 as a Function of Pore Filling and Temperature Studied by NMR and Molecular Dynamics Simulations IF: 4,835
  Autorzy:
  A. Pajzderska, M. A. Gonzalez, J. Mielcarek, and J. Wasicki
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2014, tom: 118, strony: 23701 - 23710), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp505490c - link do publikacji
 5. Phase diagram of water confined in MCM-41 up to 700 MPa IF: 3,122
  Autorzy:
  A. Pajzderska, P. Bilski and J. Wasicki
  Czasopismo:
  J. Chem. Phys. (rok: 2015, tom: 142, strony: 84505), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4913427 - link do publikacji
 6. Computationally Assisted (Solid-State DFT) Structural (X-Ray) and Vibrational Spectroscopy (FT-IR, FT-RS, TDs-THz) Characterization of the Cardiovascular Drug – Lacidipine IF: 4,891
  Autorzy:
  K. Drużbicki, J. Mielcarek, A. Kiwilsza, L. Toupet, E. Collet, A. Pajzderska, J. Wasicki
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2015, tom: 15, strony: 2817–2830), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.5b00251 - link do publikacji
 7. On the Relaxation Dynamics in Active Pharmaceutical Ingredients: Solid-State 1H NMR, Quasi-Elastic Neutron Scattering and Periodic DFT Study of Acebutolol Hydrochloride IF: 3,84
  Autorzy:
  Aleksandra Pajzderska, Kacper Druzbicki, Anna Kiwilsza, Miguel Angel Gonzalez, Marcin Jarek, Jadwiga Mielcarek and Jan Wasicki
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 57502-57514), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA08937A - link do publikacji
 8. In search of the mutual relationship between the structure, solid-state spectroscopy and molecular dynamics in selected calcium channel blockers IF: 3,35
  Autorzy:
  Kacper Drużbicki, Aleksandra Pajzderska, Anna Kiwilsza, Jacek Jenczyk, Dorota Chudoba, Marcin Jarek, Jadwiga Mielcarek, Jan Wąsicki
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmaceutical Sciences (rok: 2016, tom: 31, strony: 68-83), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejps.2016.01.024 - link do publikacji
 9. Complex and mixture of ß-cyclodextrin with diazepam characterised by 1H NMR and atomatom potential methods IF: 1,966
  Autorzy:
  A. Pajzderska, J. Mielcarek, J. Wasicki
  Czasopismo:
  Carbohydrate Research (rok: 2014, tom: 398, strony: 56-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carres.2014.07.025 - link do publikacji
 10. Experimental and Solid-State Computational Study of Structural and Dynamic Properties in the Equilibrium Form of Temazepam IF: 3,377
  Autorzy:
  A. Pajzderska, K. Druzbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, B. Peplinska, M. Jarek, J. Mielcarek, and J. Wasicki
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2014, tom: 118, strony: 6670 - 6679), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp502609b - link do publikacji