Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Syntetyczne analogi biopoliestrów alifatycznych generujące kontrolowaną odpowiedź w postaci efektu mechanicznego na bodziec temperaturowy

2012/05/D/ST5/03384

Słowa kluczowe:

miesznaki polimerowe inteligentne materiały biodegradowalne materiały,

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Sobota 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 387 128 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-07

Zakończenie projektu: 2016-02-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Further evidence of polylactide degradation in paraffin and in selected protic media. A thermal analysis of eroded polylactide films IF: 2,77
  Autorzy:
  J. Rydz, K. Wolna-Stypka, M. Musioł, U. Szeluga, H. Janeczek, M. Kowalczuk
  Czasopismo:
  Polymer Degradation and Stability, ISSN 01413910 (rok: 2013, tom: 98, strony: 1450-1457), Wydawca: Elesevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymdegradstab.2013.05.005 - link do publikacji
 2. Human procollagen type I surface-modified PHB-based non-woven textile scaffolds for cell growth: preparation and short-term biological tests IF: 2,922
  Autorzy:
  Michał Kawalec, Anna Sitkowska, Michał Sobota, Aleksander L Sieron,Patrycja Komar and Piotr Kurcok
  Czasopismo:
  Biomedical Materials (rok: 2014, tom: 9, strony: 44938), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1748-6041/9/6/065005 - link do publikacji
 3. (Bio)degradation studies of degradable polymer composites with jute in different environments IF: 1,113
  Autorzy:
  Marta Musioł, Henryk Janeczek, Sebastian Jurczyk, Iwona Kwiecień, Michał Sobota, Andrzej Marcinkowski, Joanna Rydz
  Czasopismo:
  Fibers and Polymers (rok: 2015, tom: 16, strony: 8), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12221-015-1362-5 - link do publikacji
 4. Crystallinity as a tunable switch of poly(L-lactide) shape memory effects IF: 3,11
  Autorzy:
  Michał Sobota, Sebastian Jurczyk, Michał Kwiecień, Anna Smola-Dmochowska, Marta Musioła, Marian Domański, Henryk Janeczek, Michał Kawalec, Piotr Kurcok
  Czasopismo:
  Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (rok: 2017, tom: 66, strony: 144-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmbbm.2016.11.009 - link do publikacji
 5. Materiał polimerowy z indukowanym termicznie efektem pamięci kształtu o kontrolowanej temperaturze zmiany kształtu oraz sposób jego otrzymywania
  Autorzy:
  DOBRZYŃSKI PIOTR, KAWALEC MICHAŁ, KOWALCZUK MAREK, KURCOK PIOTR, SMOLA ANNA, SOBOTA MICHAŁ,
  Czasopismo:
  PAT.221555 (rok: 2016, ), Wydawca: polski patent
  Status:
  Opublikowana
 6. The Bifunctionality of Poly[(R)-3-hydroxybutyrate] in Self-Reinforced Composite Materials IF: 2,464
  Autorzy:
  Sebastian Jurczyka, Jakub Włodarczyk, Michał Kawalecb, Henryk Janeczek, Michał Michalak, Michal Sobota b*
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2017, tom: 63, strony: 614-620), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymertesting.2017.09.028 - link do publikacji
 7. The Impact of Shape Memory Test on Degradation Profile of Bioresorbable Polymer IF: 3,1
  Autorzy:
  Marta Musioł, Sebastian Jurczyk, Michal Kwiecień, Anna Smola-Dmochowska, Marian Domański, Henryk Janeczek, Jakub Włodarczyk, Magdalena Klim, Joanna Rydz, Michał Kawalec, Michal Sobota*
  Czasopismo:
  Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (rok: 2018, tom: 81, strony: 39-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmbbm.2018.02.020 - link do publikacji
 1. Non-woven poly[(R)-3-hydroxybutyrate] scaffolds for tissue engineering, 15th International workshop on Nanoscience
  Autorzy:
  M. Kawalec, M. Sobota, Ł. Chwaliński, P. Kurcok, A. Szydło, A. Sieroń, J. Rydz,
  Konferencja:
  15th International workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO Sofia, Bulgaria (rok: 2013, ), Wydawca: BAS&Technical University-Sofia
  Data:
  konferencja 21 - 23 November
  Status:
  Opublikowana
 2. Degradation of PLA-based (nano)composites in different environments
  Autorzy:
  Rydz J., Sikorska W., Musioł M., Janeczek H., Sobota M., Zawidlak-Węgrzyńska B., Kwiecień I., Kyulavska M., Koseva N., Christova D.
  Konferencja:
  15th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: BAS&Technical University-Sofia
  Data:
  konferencja 21 - 23 November
  Status:
  Opublikowana
 3. Applications of biodegradable polymers in various fields. (Bio)degradation studies of PLA-based material
  Autorzy:
  Rydz J., Musioł M., Kwiecień M., Kowalczuk M., Sobota M.
  Konferencja:
  XIXth International seminar on physic and chemistry of solids and advanced materials, ISPCS'13, Częstochowa (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 2013, ISBN 978-83-7455-313-1
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Mechanical properties and morphology of PHB composities with natural fillers
  Autorzy:
  Sobota M., Jurczyk S., Rydz J., Meisner K., Jasiński K., Kurcok P., Kwiecień M.
  Konferencja:
  XIXth International seminar on physic and chemistry of solids and advanced materials, ISPCS'13, Częstochowa (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 2013, ISBN 978-83-7455-313-1
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Mechanical properties and shape memory effect of the polylactides-poly([R,S]3-Hydroxybutyrate blends
  Autorzy:
  Jurczyk S., Kwiecień M., Rydz J., Wawszczak J., Kurcok P., Sobota M.
  Konferencja:
  XIXth International seminar on physic and chemistry of solids and advanced materials, ISPCS'13, Częstochowa (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 2013, ISBN 978-83-7455-313-1
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana