Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Syntetyczne analogi biopoliestrów alifatycznych generujące kontrolowaną odpowiedź w postaci efektu mechanicznego na bodziec temperaturowy

2012/05/D/ST5/03384

Słowa kluczowe:

miesznaki polimerowe inteligentne materiały biodegradowalne materiały,

Deskryptory:

  • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Sobota 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 387 128 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-07

Zakończenie projektu: 2016-02-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Drukarka 3D Sygnis Flashforge Dreamer. Za kwotę 8 900 PLN
  2. Zestaw suszarkowy: pompa membranowa PTFE, suszarka. Za kwotę 48 000 PLN
  3. Zestaw do analizy granulometrycznej. Za kwotę 22 620 PLN