Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola hormonów steroidowych oraz czynników luteotropowych i luteolitycznych w regulacji ekspresji i funkcji błonowych receptorów progesteronu w układzie rodnym krowy.

2012/05/B/NZ4/01810

Słowa kluczowe:

progesteron pozagenomowe dzialanie krowa

Deskryptory:

 • NZ4_2: Fizjologia
 • NZ4_6: Endokrynologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Kowalik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 443 370 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-05

Zakończenie projektu: 2016-05-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. wirówka laboratotryjna MPW-351R z wyposażeniem (MPW Med. Instruments). Za kwotę 26 740 PLN
 2. Program statystyczny Statistica (StatSoft Polska) – 1 licencja. Za kwotę 5 000 PLN
 3. laptop.
 4. Suszarka laboratoryjna Panasonic MOV-212S (Sterylizator powietrzny SanLab). Za kwotę 10 060 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Expression and immunolocalization of membrane progesterone receptors in the bovine oviduct IF: 2,17
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Martyniak M.,Rekawiecki R., Kotwica J.
  Czasopismo:
  Domestic Animal Endocrinology (rok: 2016, tom: 55, strony: 83-96), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.domaniend.2015.12.001 - link do publikacji
 2. The putative roles of nuclear and membrane – bound progesterone receptors in the female reproductive tract IF: 1,22
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Rekawiecki R., Kotwica J.
  Czasopismo:
  Reproductive Biology (rok: 2013, tom: 4, strony: 279-289), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.repbio.2013.09.001 - link do publikacji
 3. Expression of membrane progestin receptors (mPRs) in the bovine corpus luteum during the estrous cycle and first trimester of pregnancy. IF: 1,644
  Autorzy:
  Kowalik MK, Rekawiecki R., Kotwica J.
  Czasopismo:
  Domestic Animal Endocrinology (rok: 2018, tom: 63, strony: 69-76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.domaniend.2017.12.004 - link do publikacji
 4. Expression and localization of progesterone receptor membrane component 1 and 2 and serpine mRNA binding protein 1 in the bovine corpus luteum during the estrous cycle and the first trimester of pregnancy IF: 1,845
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Rekawiecki R., Kotwica J.
  Czasopismo:
  Theriogenology (rok: 2014, tom: 82 (8), strony: 1086-1093), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.theriogenology.2014.07.021 - link do publikacji
 1. Expression of mRNA and protein for membrane progestin receptors in the bovine uterus during the estrous cycle and the first trimester of pregnancy
  Autorzy:
  Kowalik MK, Rekawiecki R, Kotwica J.
  Konferencja:
  20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), Lisbon, Portugal (rok: 2016, ), Wydawca: Reproduction in Domestic Animals, 51, Issue 2, Wiley
  Data:
  konferencja 27–29 October 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of luteinizing hormone and steroids on progesterone receptor membrane component (PGRMC) gene expression in bovine luteal cells.
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Rekawiecki R., Kotwica J.
  Konferencja:
  48th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, February Conference 2015, Zurich, Switzerland (rok: 2015, ), Wydawca: Reproduction in Domestic Animals, 50, Supp 1, Wiley
  Data:
  konferencja 11-13 February 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Lokalizacja białek błonowych receptorów progesteronu mPR α, β, i γ w jajowodzie krowy.
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Rekawiecki R., Martyniak M., Kotwica J.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Toruń, Polska (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Ekspresja błonowych receptorów progesteronu w układzie rodnym krowy
  Autorzy:
  Kowalik M. K., Rękawiecki R., Kotwica J.
  Konferencja:
  X Sympozjum Sprawozdawcze "Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt", Jadwisin, Polska (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej
  Data:
  konferencja 27-28.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. mRNA expression and protein localization of membrane progestin receptors α, β and γ in the bovine corpus luteum during the estrous cycle and the first trimester of pregnancy
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Rekawiecki R., Kotwica J.
  Konferencja:
  26th Congress of the Polish Physiological Society, Szczecin, Poland. (rok: 2014, ), Wydawca: Journal of Physiology and Pharmacology
  Data:
  konferencja 18th-20th September 2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of steroids and selected luteotropic and luteolitic factors on membrane progesterone (P4) receptors gene expression in bovine myometrial cells.
  Autorzy:
  Krajza K.
  Konferencja:
  V Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne "Symbioza" (rok: 2016, ), Wydawca: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"
  Data:
  konferencja 23-24.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Ekspresja mRNA i lokalizacja błonowych receptorów progesteronu mPR α, β, i γ w macicy krowy w czasie cyklu rujowego.
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Rękawiecki R., Kotwica J.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Toruń, Polska (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Expression of membrane progesterone receptors in the bovine reproductive tract.
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Rekawiecki R., Kotwica J.
  Konferencja:
  49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and 41st Joint Congress of Veterinary and Human Reproductive Medicine, February Conference 2016, Leipzing, Germany (rok: 2016, ), Wydawca: German Veterinary Medical Society
  Data:
  konferencja 10-12 February 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Messenger RNA expression and protein localization of membrane progestin receptors α, β and γ in the bovine endometrium and myometrium during the estrous cycle.
  Autorzy:
  Kowalik M.K., Rekawiecki R., Kotwica J.
  Konferencja:
  48th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, February Conference 2015, Zurich, Switzerland (rok: 2015, ), Wydawca: Reproduction in Domestic Animals, 50, Supp 1, Wiley
  Data:
  konferencja 11-13 February 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Steroid hormone receptors in the corpus luteum
  Autorzy:
  Rekawiecki R, Kowalik MK, Kotwica J
  Książka:
  The Life Cycle of the Corpus Luteum (rok: 2017, tom: -, strony: 79-97), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana