Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Barwienie membran komorkowych za pomoca oligoelektrolitow fenylenowinylenowych

2012/05/B/ST5/00364

Słowa kluczowe:

fluorescencja COE komorki ludzkie HeLa membrany lipidowe

Deskryptory:

 • NZ3_2: Fizjologia komórki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Arkadiusz Chworoś 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 807 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-22

Zakończenie projektu: 2016-03-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Karta graficzna do Aparatu HPLC firmy akta. Za kwotę 399 PLN
 2. Koszty udziału w komputerowej bazie danych SciFinder. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Stanowisko komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 12 000 PLN
 4. Wyposażenie pracowni mikroskopowej w mikroskop fluorescencyjnego Nikon Ti-S wraz z filtrami fluorescencyjnymi. Za kwotę 177 120 PLN
 5. Komputer przenosny wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 8 597 PLN
 6. Aparat HPLC firmy AKTA. Za kwotę 195 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Fluorescence and confocal imaging of mammalian cells using conjugated oligoelectrolytes with phenylenevinylene core IF: 3,035
  Autorzy:
  Justyna Milczarek, Roza Pawlowska, Remigiusz Zurawinski, Beata Lukasik, Logan E. Garner and Arkadiusz Chworos
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology (rok: 2017, tom: 170, strony: 40-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotobiol.2017.03.017 - link do publikacji
 2. Theoretical and experimental study on the electronic structure of distyrylnaphthalene-based conjugated oligoelectrolytes IF: 2,686
  Autorzy:
  Agnieszka Kowalska-Baron, Remigiusz Zurawinski, Beata Lukasik, Arkadiusz Chworos and Stanislaw Wysocki
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence , Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Złożona
 3. Phenylenevinylene conjugated oligoelectrolytes as fluorescent dyes for mammalian cell imaging IF: 6,83
  Autorzy:
  Paulina Gwozdzinska, Roza Pawlowska, Justyna Milczarek, Logan E. Garner, Alexander W. Thomas, Guillermo C. Bazan and Arkadiusz Chworos
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2014, tom: 94, strony: 14859-61), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cc06478j - link do publikacji
 4. Solvent effects on the photophysical properties of distyrylnaphthalene-based conjugated oligoelectrolytes§ IF: 2,686
  Autorzy:
  Agnieszka Kowalska-Baron, Remigiusz Zurawinski, Beata Lukasik, Arkadiusz Chworos, Stanislaw Wysocki
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 192, strony: 359-370), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.07.005 - link do publikacji
 5. Facile Synthesis of a Novel Class of Fluorescent Distyrylnaphthalene Derivatives for Bioapplications IF: 3,277
  Autorzy:
  Beata Łukasik, Justyna Milczarek, Roza Pawlowska, Remigiusz Żurawiński and Arkadiusz Chworos
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2017, tom: 41, strony: 6977-6980), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7NJ00004A - link do publikacji
 1. Fluorescent molecules with phenylenevinylene core
  Autorzy:
  Justyna Milczarek, Roza Pawlowska, Arkadiusz Chworos
  Konferencja:
  Recent Advances in Nucleic Acid Therapeutics (rok: 2015, ), Wydawca: PROXIMA
  Data:
  konferencja 15-16.10
  Status:
  Opublikowana