Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie nowych, nanoporowatych, uporządkowanych węgli do oczyszczania wody ze związków organicznych.

2012/05/N/ST5/00246

Słowa kluczowe:

nanoporowate materiały węglowe synteza miękkie odwzorowanie adsorpcja związki organiczne

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. świętokrzyskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Jedynak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-22

Zakończenie projektu: 2017-02-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator z wytrząsaniem.
 2. Wytrząsarka termostatowana.. Za kwotę 5 600 PLN
 3. Suszarka laboratoryjna.. Za kwotę 7 800 PLN
 4. Waga analityczna.. Za kwotę 12 000 PLN
 5. Autoklaw stalowy wraz z oprzyrządowaniem.. Za kwotę 12 300 PLN
 6. Mieszadło magnetyczne z grzaniem.. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych kompozytów węglowo-platynowych
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Dariusz Wideł, Wiesław Surga, Małgorzata Anna Jóźwiak, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowika (rok: 2013, tom: 16, strony: 179-192), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Removal of selected phthalates from aqueous solution by mesoporous ordered carbon adsorbent
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Dariusz Wideł, Jerzy Oszczudłowski
  Czasopismo:
  Adsorption Science & Technology (rok: 2017, ), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0263617417708675 - link do publikacji
 3. Microporosity development in phenolic resin-based mesoporouscarbons for enhancing CO2 adsorption at ambient conditions
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Weronika Fahrenholz, Jowita Ludwinowicz, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 289, strony: 592-600), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 4. Rozwijanie mikroporowatości w węglach mezoporowatych
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Weronika Fahrenholz, Jowita Ludwinowicz, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2013, tom: 35, strony: 44630), Wydawca: Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie uporządkowanych mezoporowatych materiałów węglowych do usuwania wybranych związków organicznych z roztworów wodnych
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2013, tom: 35, strony: 44628), Wydawca: Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 6. Adsorption of methylene blue and malachite green from aqueous solutions on mesoporous carbon-nickel and carbon-zinc composites
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2017, tom: 20, strony: 43-57), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17512/ios.2017.1.4 - link do publikacji
 7. Adsorption of methylene blue and malachite green on micro-mesoporous carbon materials
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Marta Repelewicz
  Czasopismo:
  Adsorption Science & Technology (rok: 2017, tom: 35, strony: 499-506), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0263617417698706 - link do publikacji
 8. Adsorpcja czerwieni kwasowej 114 i fuksyny zasadowej z roztworów wodnych na mezoporowatych materiałach węglowych
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Marta Repelewicz
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2016, tom: 19, strony: 227-239), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17512/ios.2016.2.6 - link do publikacji
 9. Investigation of mesoporous carbon materials by magnetic solid phase extraction of selected phthalates from water samples
  Autorzy:
  Dariusz Wieł, Katarzyna Jedynak, Zygfryd Witkiewicz, Jerzy Oszczudłowski
  Czasopismo:
  Adsorption Science & Technology (rok: 2016, tom: 34, strony: 426-438), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0263617416661333 - link do publikacji
 10. Synteza uporządkowanych mezoporowatych węgli metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu żelaza
  Autorzy:
  Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Mietek Jaroniec
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2013, tom: 35, strony: 44628), Wydawca: Wydawnictwo Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  Status:
  Opublikowana
 11. Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej do charakterystyki właściwości adsorpcyjnych uporządkowanych węgli mezoporowatych
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Jan Zdenkowski, Aleksandra Święcicka, Jerzy Choma
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37, strony: 44630), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 1. Application of mesoporous carbon materials in magnetic solid phase extraction
  Autorzy:
  Dariusz Wideł, Katarzyna Jedynak, Zygfryd Witkiewicz, Jerzy Oszczudłowski
  Konferencja:
  IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, ,,Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce" (rok: 2013, ), Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o.
  Data:
  konferencja 15-17 październik
  Status:
  Opublikowana
 2. Removal of selected phthalates from aqueous solution by mesoporous ordered carbon adsorbents
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Dariusz Wideł, Jerzy Oszcudłowski
  Konferencja:
  Fifteenth Ukrainian — Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications simultaneously with Second NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Ivan Franko National University in Lviv
  Data:
  konferencja September 12-15th
  Status:
  Opublikowana
 3. Rozwijanie mikroporowatości w mezoporowatych węglach
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Jerzy Choma
  Konferencja:
  56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Morphology and adsorption properties of mesoporous carbons obtained by soft-templating in the presence of zinc nitrate and nanoparticles of zinc and zinc oxide
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Dariusz Wideł, Jerzy Choma
  Konferencja:
  6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 4-6 September
  Status:
  Opublikowana
 5. Thermal properties of mesoporous carbon materials (MCMs) with embedded TiCl4 nanoparticles
  Autorzy:
  M. Repelewicz, W. Surga, K. Jedynak
  Konferencja:
  XIV Polish – Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously with 1st NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry UMCS
  Data:
  konferencja September 9-13
  Status:
  Opublikowana
 6. Thermal properties of mesoporous carbon materials (MCMs) with embedded TiO2 nanoparticles
  Autorzy:
  M. Repelewicz, W. Surga, K. Jedynak, K. Rurarz
  Konferencja:
  XIV Polish – Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously with 1st NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry UMCS
  Data:
  konferencja September 9-13
  Status:
  Opublikowana
 7. Adsorption of methylene blue and malachite green on micro- mesoporous carbon materials
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Marta Repelewicz
  Konferencja:
  Fifteenth Ukrainian — Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications simultaneously with Second NANOBIOMAT Conference Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Ivan Franko National University in Lviv
  Data:
  konferencja September 12-15th
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza uporządkowanych mezoporowatych węgli metodą miękkiego odwzorowania z użyciem azotanu żelaza
  Autorzy:
  Katarzyna Jedynak, Jerzy Choma
  Konferencja:
  56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesień
  Status:
  Opublikowana