Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielofunkcyjne nanonośniki dla teranostyki i ich oddziaływanie ze światłem

2012/05/B/ST4/00095

Słowa kluczowe:

nanokapsuły nanosfery kropki kwantowe cytostatyki absorpcja dwufotonowa

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Kazimiera Wilk 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 950 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-05

Zakończenie projektu: 2016-03-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Liofilizator Labconco FreeZone® 1l, teflon z pompą próżniową i komorą do suszenia. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Moduł do obrazowania mikroskopowego metodą multiphoton fluorescence lifetime imaging (multiphoton FLIM). Za kwotę 190 000 PLN
 3. Wysokociśnieniowy homogenizator mikrofluidyzacyjny (LV1). Za kwotę 4 660 PLN
 4. bd - pozycja została dodana omyłkowo.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Biocompatible oil core nanocapsules as potential co-carriers of paclitaxel and fluorescent markers: preparation, characterization, and bioimaging IF: 1,865
  Autorzy:
  Sławomir Drozdek, Urszula Bazylińska
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2016, tom: 294, strony: 225–237), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-015-3767-5 - link do publikacji
 2. Engineering of phosphatidylcholine – based solid lipid nanocarriers for flavonoids delivery IF: 2,35
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Agata Pucek, Michał Sowa, Ewa Matczak-Jon, Kazimiera A. Wilk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2014, tom: 460, strony: 483-493), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2014.02.034 - link do publikacji
 3. Nanoemulsion-templated polylelectrolyte multifunctionalnanocapsules for DNA entrapment and bioimaging IF: 4,152
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Jolanta Saczko
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2016, tom: 137, strony: 191–202), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.07.056 - link do publikacji
 4. New diamidequat-type surfactants in fabrication of long-sustained theranostic nanocapsules: Colloidal stability, drug delivery and bioimaging IF: 4,152
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Wojciech Zieliński, Julita Kulbacka, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2016, tom: 137, strony: 121-132), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.06.043 - link do publikacji
 5. Two-Photon Absorption and Efficient Encapsulation of Near Infrared Emitting CdSexTe1-x Quantum Dots IF: 2,028
  Autorzy:
  Janusz Szeremeta, Lukasz Lamch, Dominika Wawrzynczyk, Kazimiera A. Wilk, Marek Samoć, Marcin Nyk
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2015, tom: 456, strony: 93-97), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2014.12.007 - link do publikacji
 6. FRET activated processes in smart nanotheranostics fabricated in a sustainable manner IF: 7,411
  Autorzy:
  Dominika Wawrzyńczyk, Urszula Bazylińska, Łukasz Lamch, Julita Kulbacka, Anna Szewczyk, Artur Bednarkiewicz, Kazimiera A. Wilk, Marek Samoć
  Czasopismo:
  ChemSusChem (rok: 2018, ), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/cssc.201801441 - link do publikacji
 7. Co-encapsulating solid lipid nanoparticles for multifunctional therapeutics: Preparation and characterization IF: 2,752
  Autorzy:
  Agata Pucek, Agnieszka Lewińska, Kazimiera A. Wilk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2016, tom: 510, strony: 44886), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.08.032 - link do publikacji
 8. Electroporation and lipid nanoparticles with cyanine IR-780 and flavonoids as efficient vectors to enhanced drug delivery in colon cancer IF: 4,172
  Autorzy:
  Julita Kulbacka, Agata Pucek, Małgorzta Kotulska, Magda Dubińska-Magiera, Joanna Rossowska, Marie-P. Rols, Kazimiera A. Wilk
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2016, tom: 110, strony: 19–31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2016.02.013 - link do publikacji
 9. Two-photon induced fluorescence energy transfer in polymeric nanocapsules containing CdSexS1-x/ZnS core/shell quantum dots and zinc (II) phthalocyanine IF: 4,772
  Autorzy:
  Sławomir Drozdek, Janusz Szeremeta, Łukasz Lamch, Marcin Nyk, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 15460-15470), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b04301 - link do publikacji
 10. Core/shell quantum dots encapsulated in biocompatible oil-core nanocarriers as two-photon fluorescent markers for bioimaging IF: 4,384
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Sławomir Drozdek, Marcin Nyk, Julita Kulbacka, Marek Samoc, Kazimiera A. Wilk
  Czasopismo:
  LANGMUIR (rok: 2014, tom: 30, strony: 14931-14943), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la504558z - link do publikacji
 11. Polymeric nanocapsules with up-converting nanocrystals cargo make ideal fluorescent bioprobes IF: 5,578
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Dominika Wawrzyńczyk, Julita Kulbacka, Renata Frąckowiak, Bartłomiej Cichy, Artur Bednarkiewicz, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 29746-29760), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep29746 - link do publikacji
 1. Synteza i właściwości nanonośników wielofunkcyjnych
  Autorzy:
  Sławomir Drozdek
  Konferencja:
  XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów "Na pograniczu Chemii i Biologii" (rok: 2013, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 01-04.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Biocompatible oil-core nanocapsules fabricated by emulsification solvent evaporation method as potential co-carriers of hydrophobic quantum dots CdSexS1-x/ZnS and zinc (II) phthalocyanine
  Autorzy:
  Sławomir Drozdek, Janusz Szeremeta, Marcin Nyk, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  1.1.X Szkoła Letnia dla Doktorantów (rok: 2015, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja 21.06 - 26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Facile co-encapsulation of hydrophobic quantum dots with photosensitizer in biocompatible nanocapsules
  Autorzy:
  Sławomir Drozdek, Janusz Szeremeta, Marcin Nyk, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  3rd European Congress of Applied Biotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja 27.09-01.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Co-encapsulation of CdSexS1-x/ZnS quantum dots with photosensitizers - colloidal stability and optical properties
  Autorzy:
  Sławomir Drozdek, Janusz Szeremeta, Marcin Nyk, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  15th European Student Colloid Conference (rok: 2015, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja 8-11.06. 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Encapsulation of up-converting NaYF4 nanocrystals in multifunctional polymeric nanocontainers
  Autorzy:
  Dominika Wawrzyńczyk, Urszula Bazylińska, Bartłomiej Cichy, Artur Bednarkiewicz, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  The 4th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices (rok: 2015, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja 31.08 – 4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Nanoemulsion-templated polylelectrolyte multifunctional nanocapsules for DNA entrapment and bioimaging
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Marek Kramarzewski, Jolanta Saczko
  Konferencja:
  28th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 07-12.09.
  Status:
  Opublikowana
 7. Exciting Nanoparticles and Nanocontainers with Nanoparticle Cargo by Nonlinear Absorption
  Autorzy:
  Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk, Urszula Bazylińska, Marcin Nyk, Janusz Szeremeta, Sławomir Drozdek , Łukasz Lamch, Dominika Wawrzyńczyk
  Konferencja:
  ICNP 2015The 8th International Conference on Nanophotonics (rok: 2015, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja 24-28.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Formulation, characterization and colloid stability of nanostructured lipid carriers for delivery of myricetin and bioimaging markers
  Autorzy:
  Agata Pucek, Julita Kulbacka, Agnieszka Lewińska, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  29th Conference of The European Colloid and Interface Society (ECIS) (rok: 2015, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 06-11. 09. 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Solid lipid nanoparticles as carriers for therapeutic and diagnostic substances
  Autorzy:
  Agata Pucek, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  X Szkoła Letnia dla Doktorantów, (rok: 2015, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja 21.06 - 26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Biocompatible theranostic oil-core nanocarriers as fluorescent markers for bioimaging and cancer therapy
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Sławomir Drozdek, Marcin Nyk, Julita Kulbacka, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  29th Conference of The European Colloid and Interface Society (ECIS) (rok: 2015, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 06-11. 09. 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Co-encapsulation of CdSe-ZnS quantum dots and phthalocyanine in nanocarriers for photodynamic therapy
  Autorzy:
  Janusz Szeremeta, Sławomir Drozdek, Marcin Nyk, Kazimiera A. Wilk, Marek Samoc
  Konferencja:
  The 4th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices (rok: 2015, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja 31.08 – 4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Engineering of phosphatidylcholine – based solid lipid nanocarriers for flavonoid cocrystals delivery
  Autorzy:
  Kazimiera A. Wilk, Urszula Bazylińska, Michał Sowa, Ewa Matczak-Jon
  Konferencja:
  27th Conference of European Colloid and Interface Society (rok: 2013, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 01-06.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 13. New diamidequat-type surfactants in fabrication of long-sustained theranostic nanocapsules: colloidal stability and bioimaging
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Wojciech Zieliński, Krzysztof Ciszewski, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk
  Konferencja:
  28th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: ECIS
  Data:
  konferencja 07-12.09
  Status:
  Opublikowana
 14. Polylectrolyte oil-core nanocarriers of up-converting NaYF4:Tm3+,Yb3+ nanocrystals for enhanced delivery and bioimaging in human ovarian carcinoma (SKOV3) cells
  Autorzy:
  Urszula Bazylińska, Dominika Wawrzyńczyk, Ju;ita Kulbacka, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk,
  Konferencja:
  40th Congress of the Federation of the European Biochemical (FEBS) (rok: 2015, ), Wydawca: FEBS
  Data:
  konferencja 04-09.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. "Od samoorganizacji molekularnej do doskonalszych farmaceutyków"
  Autorzy:
  Kazimiera A. Wilk
  Książka:
  "W poszukiwaniu jedności - dwudziestolecie Studium Generale" pod redakcją Ewy Dobierzewskiej -Mozrzymas i Adama Jezierskiego . (rok: 2014, tom: XVIII, strony: 83-93), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana