Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Elity polityczne i gospodarcze Besarabii w okresie międzywojennym"

2012/05/N/HS3/01713

Słowa kluczowe:

Besarabia

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jakub Ber 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 81 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2016-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Ormianie polscy w Besarabii
  Autorzy:
  Jakub Ber
  Czasopismo:
  Lehahayer (rok: 2017, tom: 4, strony: 99-147), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
 2. Between Kishinev, Petersburg and Bucharest. Changes in the Political Elites of Bessarabia in the Beginning of 20th Century IF: 15
  Autorzy:
  Jakub Ber
  Czasopismo:
  Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (rok: 2016, tom: ---, strony: ), Wydawca: Franz Steiner Verlag GmbH
  Status:
  Złożona
 3. Римско-католическая община города Бендер в 1913 г.
  Autorzy:
  Jakub Ber
  Czasopismo:
  Analecta Catholica (rok: 2017, tom: XI-XII, strony: bd.), Wydawca: Episcopia Romano-Catolică de Chișinău
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Польское население Бессарабии в период 1918-1940 гг.
  Autorzy:
  Jakub Ber
  Czasopismo:
  Analecta Catholica (rok: 2017, tom: XI-XII, strony: ), Wydawca: Episcopia Romano-Catolică de Chișinău
  Status:
  Przyjęta do publikacji