Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie podłoża dziedzicznego zespołu odwróconej płci psów z kariotypem 78,XX

2012/05/B/NZ9/00907

Słowa kluczowe:

pies obojnactwo mutacja skanowanie genomu GWAS fluorescencyjna hybrydyzacji in situ FISH

Deskryptory:

 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Świtoński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 797 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-22

Zakończenie projektu: 2016-02-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. A lack of association between polymorphisms of three positional candidate genes (CLASP2 , UBP1, and FBXL2) and canine disorder of sexual development (78,XX; SRY -negative). IF: 2,208
  Autorzy:
  Salamon S, Nowacka-Woszuk J, Szczerbal I, Dzimira S, Nizanski W, Ochota M, Switonski M.
  Czasopismo:
  Sexual Development (rok: 2014, tom: 8, strony: 160-165), Wydawca: Karger
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1159/000363531 - link do publikacji
 2. Copy number variation in the region harboring SOX9 gene in dogs with testicular/ovotesticular disorder of sex development (78,XX; SRY-negative) IF: 5,578
  Autorzy:
  Marcinkowska-Swojak M, Szczerbal I, Pausch H, Nowacka-Woszuk J, Flisikowski K,Dzimira S, Nizanski W, Payan-Carreira R, Fries R, Kozlowski P, Switonski M.
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2015, tom: 5, strony: 14696), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep14696 - link do publikacji
 3. Polymorphisms of the CTNNB1 and FOXL2 Genes are not associated with Canine XX Testicular/Ovotesticular Disorder of Sex Development IF: 0,882
  Autorzy:
  Salamon S., Nowacka-Woszuk J., Switonski M.
  Czasopismo:
  Folia Biologica - Krakow (rok: 2015, tom: 63, strony: 57-62), Wydawca: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3409/fb63_1.57 - link do publikacji
 4. Deep sequencing of a candidate region, harboring the SOX9 gene, for the canine XX disorder of sex development IF: 2,177
  Autorzy:
  Nowacka-Woszuk J.*, Szczerbal I.*, Pausch H., Hundi S., M. Hytönen M.K., Grzemsji A., Flisikowski K., Lohi H., Switonski M.**, Szydlowski M.** (*equally contributed, **equally contributed)
  Czasopismo:
  Animal Genetics , Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. A case of leucocyte chimerism (78,XX/78,XY) in a dog with a disorder of sexual development IF: 1,515
  Autorzy:
  Szczerbal I, Nowacka-Woszuk J, Nizanski W, Salamon S, Ochota M, Dzimira S, Atamaniuk W, Switonski M.
  Czasopismo:
  Reproduction in Domestic Animals (rok: 2014, tom: 49(3), strony: e31-4), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/rda.12318 - link do publikacji
 6. A rare case of testicular disorder of sex development in a dog (78,XX; SRY-negative) with male external genitalia and detection of copy number variation in the region upstream of the SOX9 gene IF: 2,208
  Autorzy:
  Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Dzimira S., Atamaniuk W., Nizanski W., Switonski M.
  Czasopismo:
  Sexual Development (rok: 2016, tom: 10, strony: 74–78), Wydawca: KARGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1159/000445464 - link do publikacji
 1. Molecular background of testes or ovotestes development in dogs and pigs with female karyotype and lack of the SRY gene
  Autorzy:
  Świtoński M., Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Stachowiak M., Szydłowski M., Grzemski A., Salamon S., Dzimira S., Niżański W.
  Konferencja:
  V Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne oraz Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja Łódź 19-22.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Polimorfizm genów kandydujących (CLASP2, UBP1, FBXL2 i CTNNB1) dla zespołu odwróconej płci psów (78,XX brak genu SRY)
  Autorzy:
  Salamon S., Ciążyńska P., Graczyk A., Świtoński M
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10 - 13 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Zaburzenia rozwoju płci psów - trzy nowe przypadki
  Autorzy:
  Świtoński M., Wąsiatycz G., Stachowiak M., Szczerbal I., Dzimira S.
  Konferencja:
  XI Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek" (rok: 2015, ), Wydawca: dd dobra drukarnia Wrocław, ISBN 978-83-63026-22-6
  Data:
  konferencja 17-18. październia 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Disorders of sexual development (DSD) in dogs with ambiguous external genitalia - survey of 30 cases
  Autorzy:
  Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Salamon S., Ochota M., Mikolajewska N., Dzimira S., Payan-Careira R., Nizanski W., Switonski M.
  Konferencja:
  21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping (rok: 2014, ), Wydawca: SPRINGER
  Data:
  konferencja 2 - 10. lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Chromosome abnormalities in domestic animals as causes of disorders of sex development or impaired fertility
  Autorzy:
  Szczerbal I, Switonski M
  Książka:
  Insights from Animal Reproduction (rok: 2016, tom: chapter 9, strony: 207-225), Wydawca: InTech, Rijeka, Croatia
  Status:
  Opublikowana